Uutiset

Suomi loistaa puhtaalla ilmalla – alkoholiakin juodaan alle OECD:n keskiarvon

Suomi pärjää melko hyvin OECD:n vertailussa, jossa kartoitetaan muutamia terveydelle haitallisia tekijöitä. 34 jäsenmaan OECD on selvittänyt vuoden 2017 terveysraportissaan muun muassa väestön tupakointia, alkoholin käyttöä, ylipainoa ja ilman puhtautta.

Suomi pärjää parhaiten ilman laadun vertailussa. Suomessa ilmassa on vain 7, 4 milligrammaa saastuttavia pienhiukkasia kuutiometrissä ilmaa. Keskiarvo on 15,1 milligrammaa.

Esimerkiksi Turkissa saastetta on kuutiometrissä yli 36 milligrammaa ja Etelä-Koreassa 28,7 milligrammaa. Myös Unkarissa, Puolassa, Israelissa ja Tshekissä luku on yli 20 milligrammaa.

Ilma on OECD:n mukaan puhtaampaa Suomeen verrattuna vain Uudessa-Seelannissa (5,5 milligrammaa), Australiassa (5,9), Ruotsissa (6,2) ja Kanadassa (7,2).

OECD on kehitysärjestö, joka yrittää kehittää jäsenmaidensa talouskasvua ja vapaakauppaa sekä lisäämään yhteiskunnallista hyvinvointia. Jäsenvaltiot ovat kehittyneitä maita.

Belgiassa ja Itävallassa korkeat alkoholiluvut

Sen sijaan alkoholin kulutuksessa Suomi ei pääse terveellisimpien maiden joukkoon, mikä tuskin on yllätys. Suomi tosin alittaa OECD:n keskiarvon, joka on 9 litraa puhdasta alkoholia henkeä kohti vuodessa. Suomessa luku on 8,5 litraa.

Vertailun mukaan juomareita on erityisesti Belgiassa (12,6 litraa), Itävallassa (12,3 litraa) ja Ranskassa (11,9 litraa). Myös Saksassa, Unkarissa ja Irlannissa mennään yli kymmenen litran.

Vähiten juodaan Turkissa (1,2 litraa) ja Israelissa (2,6 litraa). Meksikossa vastaava luku on hieman yli viisi litraa ja Norjassa kuusi litraa.

Vertailussa ei ole eritelty, mitä alkoholia maissa erityisesti juodaan. Maissa, joissa on vahva viini- tai olutkulttuuri, ei välttämättä juoda väkeviä niin paljon kuin Suomessa.

Yhdysvalloissa eniten ylipainoa

Ylipainoisuutta OECD on mitannut BMI-painoindeksin perusteella. Jos painoindeksi on suurempi kuin 30, ylipaino on vertailussa luokiteltu terveysriskiksi. Esimerkiksi 170 senttiä pitkällä ihmisellä tämä indeksiluku tulee täyteen 87 kilon painossa.

Suomalaisista on ylipainoisia tämän indeksin mukaan 24,8 prosenttia. OECD-maiden keskiarvo on 19,4 prosenttia.

Ylipainoisimmat väestöt löytyvät Yhdysvalloista (38 prosenttia), Meksikosta (33 prosenttia), Uudesta-Seelannista (32 prosenttia), Unkarista (30 prosenttia) ja Iso-Britanniasta (27 prosenttia).

Vähiten ylipainoisia on Japanissa (4 prosenttia), Etelä-Koreassa (5 prosenttia), Italia (9,8 prosenttia) ja Sveitsi (10 prosenttia). Myös Ruotsi ja Norja sijoittuvat ylipainolistauksessa hyvin 12 prosentin osuuksilla.

Kreikassa ja Turkissa poltetaan

Tupakan sauhuttelussa on jää niin ikää alle OECD:n keskiarvon. Suomalaisista 17,4 prosenttia polttaa päivittäin, kun keskiarvo on 18,4 prosenttia.

Eniten tupakoidaan Kreikassa ja Turkissa, joissa prosenttiluku on molemmissa maissa 27. Lisäksi Unkarissa ja Latviassa vastaava luku on yli 24 prosenttia.

Vähiten tupakoidaan Meksikossa (8 prosenttia) ja Islannissa (10 prosenttia). Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Norjassa ja Australiassa päivittäin polttavia on 11–12 prosenttia.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic