Uutiset

Suomi nostaa puheenjohtajakaudellaan romanien oikeuksia ja nuorten radikalisoitumisen ehkäisyä – Venäjä ei ole maksanut jäsenmaksuja 1,5 vuoteen

Suomi aloitti 47 jäsenvaltion Euroopan neuvoston puheenjohtajana keskiviikkona 20 vuoden tauon jälkeen. Ihmisoikeuksia puolustavan Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuksen ansiosta Suomessa kiinnitettiin huomiota turvakoteihin.
Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuksella ehkäistään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa. Suomen lainsäädäntöä muutettiin sopimuksen ansiosta. Turvakodit ovat olennaisia perheväkivaltaa kokeneille.

Suomi otti Euroopan neuvoston puheenjohtajuuden Kroatialta haltuunsa keskiviikkona 20 vuoden tauon jälkeen. 47 jäsenvaltion Euroopan neuvoston puheenjohtajuus kestää 17. toukokuuta saakka.

Silloin Helsinkiin kokoontuu kaikkien 47 jäsenvaltion ulkoministerit tai Strasbourgin diplomaattiset edustajat. Suomen puheenjohtajakaudelle osuu myös Euroopan neuvoston 70-vuotissyntymäpäivä 5. toukokuuta. Euroopan neuvosto perustettiin toisen maailmansodan jälkeen varmistamaan, että Euroopan poliittinen jälleenrakennus perustuu tiettyihin perusarvoihin, jotka olivat sotavuosina murentuneet.

Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni voivat mennä monella kansalaisella sekaisin. Euroopan neuvoston pääpaikka on Ranskan Strasbourgissa, jossa myös Euroopan parlamentti eli europarlamentaarikot kokoontuvat Brysselin lisäksi. EU on myös ottanut itselleen Euroopan neuvoston hymnin ja lipun, jossa on 12 kultaista tähteä sinisellä pohjalla. Suomea seuraa puheenjohtajana Ranska.

Suomi järjestää puheenjohtajuuden aikana noin 20 tilaisuutta kuten konferenssin romaninaisten tilanteesta tai Ihmisoikeusvaltuutetun järjestämän tilaisuuden jäsenmaiden ihmisoikeuspuolustajille. Osa tilaisuuksista on ollut jo valmiina kalenterissa, osan Suomi on ideoinut itse. Suomi nostaa esille erityisesti romanien oikeuksia ja asemaa.

Suomella on puheenjohtajakaudellaan kolme pääteemaa. Ne ovat eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen, tasa-arvon ja naisten oikeuksien tukeminen ja kolmantena avoimuus ja osallisuus sekä nuoret ja radikalisoitumisen ehkäisy.

Lähisuhdeväkivalta nousi keskusteluun

Mikä Euroopan neuvoston merkitys sitten on tavalliselle suomalaiselle?

Euroopan neuvosto edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota Euroopassa. Euroopan neuvoston aikaansaannos on esimerkiksi Istanbulin sopimus, jolla jäsenmaat sopivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Sopimus astui Suomessa voimaan 2015. Koska Suomi oli sitoutunut sopimukseen, muutettiin Suomen lainsäädäntöä ja esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa paenneiden turvakoteihin tuli parannuksia. Samoin perustettiin puhelinlinja, jossa on ympärivuorokautisesti joku vastaamassa.

Suomessa yleinen lähisuhdeväkivalta nousi myös paremmin julkiseen keskusteluun.

Myös vuonna 2012 Suomessa voimaan astunut ihmiskaupan vastainen sopimus muutti lainsäädäntöä.

Euroopan neuvoston alainen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on se paikka, johon suomalaisetkin voivat valittaa, jos heidän asiansa on käynyt läpi jo Suomen oikeusasteet. Parhaillaan ihmisoikeustuomioistuimessa on käsiteltävänä 56 000 valitusta. Valituksista 10 000 on vankilaolosuhteisiin liittyviä. Pääosa valituksista on pitkään tullut Venäjältä, Ukrainasta, Romaniasta ja Italiasta. Italiasta tulee paljon valituksia liian pitkistä tuomioistuinprosesseista.

Euroopan neuvoston sopimusten noudattamista valvotaan tekemällä maavierailuja, joilla tavataan myös kansalaisjärjestöjen edustajia. Näin valvotaan vaikka vähemmistöryhmien kohtelua jäsenmaissa.

 

Venäjän maksamattomat jäsenmaksut rasittavat taloutta

Suomi saa puheenjohtajuuden poliittisesti ja taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Vuoden 2014 Krimin kriisin jälkeen Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous asetti Venäjälle sanktioita. Sanktioiden seurauksena Venäjä ei ole enää osallistunut Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen, vaikka muuten Euroopan neuvostossa toimiikin.

Koko Euroopan neuvoston taloutta on taas järkyttänyt se, että Venäjä ei ole maksanut jäsenmaksuja 1,5 vuoteen. Venäjän osuus jäsenmaksuista on 11,5 prosenttia. Turkki oli alun perin lupautunut maksamaan ekstramaksut, jotta Venäjän maksamaton osuus ei kurittaisi niin paljon taloutta. Sittemmin Turkki perui aikeensa.

Suomi haluaa puheenjohtajuutensa aikana edistää keskustelua, niin että Venäjä pysyisi Euroopan neuvoston jäsenenä. Jos jäsenmaa ei kahteen vuoteen maksa jäsenmaksujaan, voivat muut maat pohtia jäsenmaan asemaa yhteisössä. Aikaisempaa kokemusta vastaavasta tilanteesta ei ole. LM-FL

 

Euroopan neuvosto

47 jäsenvaltiota, joissa yli 820 miljoonaa ihmistä.

Yksi ensimmäisistä kansainvälisistä elimistä, joka avasi ovensa Keski- ja Itä-Euroopan valtioille Berliinin muurin murtumisen jälkeen.

Oma lippu vuonna 1955, hymni 1972 ja logo. Myös Euroopan unioni otti saman lipun ja hymnin 1986.

On tehnyt 222 kansainvälistä sopimusta, jotka kattavat elämän koko kirjon, esim. kansainvälisiä sopimuksia estämään ja säätelemään muun muassa verkkorikollisuutta, tietosuojaa, kansainvälistä terrorismia, ihmiskauppaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lasten seksuaalista väkivaltaa.

Suomi järjestää puheenjohtajuuden aikana noin 20 tilaisuutta.

Tärkeitä elimiä

Ministerikomitea. Jäsenvaltioiden ulkoministereistä tai Strasbourgissa toimivista pysyvistä diplomaattisista edustajista koostuva päättävä elin.

Parlamentaarinen yleiskokous koostuu jäsenmaiden parlamenteista valituista edustajista.

Paikallis- ja aluehallintoasiain kongressi. Edustaa yli 200 000:tta paikallis- ja alueviranomaista.

Vuonna 1959 perustettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Ihmisoikeusvaltuutettu.

Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen konferenssi.

Päämaja Strasbourgissa, Ranskassa.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic