Uutiset

Suomi pohtii, mitä eutanasiasta pitäisi päättää – Näin toimitaan maissa, joissa se on sallittua

Kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta luovutettiin Suomen eduskunnalle ystävänpäivänä. Viime torstaina eduskunta kävi eutanasiasta lähetekeskustelun.

Selvää on toistaiseksi se, että eutanasia jakaa kansanedustajien mielipiteitä. Keskustelu eutanasiasta hautautui eduskunnassa osin saattohoitoa käsitteleväksi keskusteluksi.

Kansalaisaloite lähtee siitä, että lääkäri suorittaa eutanasian. Suomessa Lääkäriliitto vastustaa eutanasialainsäädäntöä. Määritelmällisesti eutanasia tarkoittaa lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaa potilaan surmaamista lääkkeitä antamalla potilaan toistuvasta, vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä.

Suomessa käytävä keskustelu eutanasiasta liittyy myös siihen, mitä eutanasia on päätetty muualla maailmassa. Eutanasia on sallittua Hollannissa, Luxembourgissa, Belgiassa ja Kolumbiassa.

Belgia

Eutanasia tuli lailliseksi Belgiassa vuonna 2002. Potilas antaa Belgiassa tahdonilmauksen siitä, että hän haluaa eutanasian. Tahdonilmaus on pätevä, jos seuraavat ehdot toteutuvat:

– Tahdonilmaus on tehty lain vaatimusten mukaisesti.

– Tahdonilmaus on laadittu tai vahvistettu vähintään viisi vuotta ennen kuin potilaan on ollut mahdotonta ilmaista omaa tahtoaan.

– Potilaan tahdonilmaus on tehty kahden todistajan läsnäollessa. Vähintään toisella todistajalla ei saa olla materiaalisia etuja, jotka liittyisivät potilaan kuolemaan.

Potilaalla on oikeus perua tahdonilmauksensa milloin hyvänsä. Potilas voi myös tehdä niin sanotun nopeutetun pyynnön eutanasiasta. Pyyntö on mahdollinen, jos potilas kykenee ilmaisemaan oman tahtonsa. Pyynnön on oltava kirjallinen, päivätty ja allekirjoitettu. Lääkärin läsnä ollessa kolmas henkilö voi allekirjoittaa paperin, jos potilas ei pysty esimerkiksi halvaantumisen takia sitä itse tekemään.

Eutanasiapyynnön on oltava kirjallinen ja sen on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Sen on oltava harkittu, ja potilaan on pitänyt esittää sitä toistuvasti. Ulkopuolisten paine ei saa vaikuttaa pyynnön tekemiseen.

Potilaan on oltava parantumattomassa tilassa, ja hänen fyysisen ja/tai psyykkisen kärsimyksensä on oltava jatkuvaa ja kestämätöntä. Potilaan tilan on johduttava onnettomuudesta tai sairaudesta. Täysi-ikäisen potilaan on kyettävä ilmaisemaan, mitä hän tahtoo. Myös alaikäinen voi Belgiassa saada eutanasian. Psykologi tai lastenpsykiatri arvioi, onko lapsen arviointikyky tarpeeksi hyvä.

Lapselle tehtiin ensimmäistä kertaa eutanasia Belgiassa viime syksynä. Lapsi oli vakavasti sairas.

Lääkärin ei ole pakko tehdä eutanasiaa, vaan potilaan on löydettävä lääkäri, joka suostuu tekemään eutanasian. Ennen kuin potilaalle voidaan tehdä eutanasia, lääkärin on informoitava potilasta tämän tilasta ja elinajanodotteesta. Lääkärin on keskusteltava potilaan kanssa kaikista hoitovaihtoehdoista ja tultava potilaan kanssa siihen lopputulokseen, että muita järkeviä vaihtoehtoja ei ole.

Lisäksi lääkärin on oltava varma potilaan kärsimyksen pysyvyydestä ja siitä, että potilas on toistuvasti pyytänyt kärsimyksen lopettamista. Jos potilas niin toivoo, lääkärin on oltava yhteydessä potilaan läheisiin ja keskusteltava eutanasiapyynnöstä potilasta hoitavan terveydenhoitotiimin kanssa.

Lääkärin on huolehdittava myös siitä, että potilas voi haastella niitä ihmisiä, joita tämä on toivonut tapaavansa. Lääkärin on myös pyydettävä toisen lääkärin mielipidettä. Lääkärin on kysyttävä myös kolmannen lääkärin mielipidettä, jos potilaan ei ole määrä kuolla lähitulevaisuudessa.

Eutanasioiden lainmukaisuutta Belgiassa valvoo ja kontrolloi erityinen komissio, Commission de contrôle et d’évaluation.

Komissio vie väärät menettelyt tuomioistuimen käsittelyyn.

Hollanti

Hollannissa laki eutanasiasta tuli voimaan myös vuonna 2002. Sitä edelsi pitkä julkinen keskustelu lääkäriavusteisesta kuolemasta. Vuodesta 2012 eutanasia on ollut sallittua myös yli 12-vuotiaille lapsille.

Laki lähtee siitä, että eutanasia on kiellettyä Hollannissa paitsi silloin, kun sen on suorittanut lääkäri, joka on noudattanut huolellisuuskriteereitä. Lisäksi lääkärin on ilmoitettava suorittamastaan eutanasiasta kunnalliselle patologille, koska eutanasian ei katsota olevan luonnollinen kuolinsyy.

Lain mukaan seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

1. Lääkärin pitää olla vakuuttunut, että potilaan pyyntö on vapaaehtoinen ja hyvin harkittu.

2. Lääkärin pitää olla vakuuttunut, että potilaan kärsimys on sietämätöntä eikä potilaan tilassa ole odotettavissa parannusta.

3. Lääkärin pitää olla informoinut potilasta tämän tilanteesta ja ennusteesta.

4. Lääkärin ja potilaan on täytynyt yhdessä päätyä lopputulokseen, jonka mukaan potilaan tilanteelle ei ole olemassa järkevää vaihtoehtoista ratkaisua.

5. Lääkärin on konsultoitava vähintään yhtä toista, itsenäistä lääkäriä, jonka on tavattava potilas ja annettava kirjallinen mielipide siitä, täyttyvätkö tässä luetellut huolellisuuskriteerit.

6. Kun lääkäri päättää potilaan elämän tai avustaa potilasta itsemurhassa, hänen on annettava asianmukaista sairaanhoitoa ja huomiota potilaalle.

Hollannin laki ei sano mitään potilaan elinajanodotteesta. Toisin sanoen laissa ei ole sellaista lauseketta, jonka mukaan eutanasia voidaan tehdä vain terminaalivaiheessa oleville potilaille.

Suomessa asuvan suomalaisen ei käytännössä ole mahdollista pyytää eutanasiaa Hollannissa. Se johtuu siitä, että Hollannin eutanasialaki olettaa, että lääkärin ja hoidettavan potilaan välillä on verrattain pitkäikäinen lääkäri–potilas-suhde.

Luxembourg

Luxembourg sai eutanasiaa ja avusteista itsemurhaa koskevan lakinsa vuonna 2009. Luxembourgissa eutanasia koskee ihmisiä, jotka ovat lääketieteellisessä umpikujassa sairauden tai onnettomuuden aiheuttaman tilan takia. Potilaan terveysongelmat voivat olla lopputulosta mistä tahansa vakavasta, parantumattomasta ja peruuttamattomasta tilasta, jonka takia potilaalla on sietämätöntä fyysistä tai henkistä kärsimystä. Eutanasian katsotaan koskevan myös ihmisiä, jotka haluavat varautua järjestelyillä kuolemaansa.

Jotta eutanasiapyyntö tai avusteisen itsemurhan pyyntö on laillinen, potilaan täytyy täyttää seuraavat ehdot:

1. Potilaan on oltava ymmärryksessä ja tietoinen sillä hetkellä, kun hän tekee eutanasiapyynnön.

2. Potilaan on oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen.

3. Potilaan on täytynyt tehdä päätös ilman ulkopuolista painostusta.

4. Potilaan on oltava ”lääketieteellisessä umpikujassa”, eikä näköpiirissä ole, että hänen tilansa paranisi. Potilaan tila voi johtua onnettomuudesta tai sairaudesta. Potilas kärsii fyysisesti tai psyykkisesti jatkuvasti ja kestämättömästi, eikä hänen tilassaan ole odotettavissa parannusta.

Alaikäinen ei voi pyytää Luxembourgissa eutanasiaa. Sitä ei voi myöskään pyytää henkilö, jolla on holhooja tai joka on esteellinen. Vanhemmat tai holhooja eivät voi pyytää lapselleen tai holhottavalleen eutanasiaa.

Kolumbia

Eutanasia hyväksyttiin Kolumbiassa vuonna 2015, kun maan terveysministeriö loi ohjeet, joita eutanasiassa täytyy noudattaa. Henkilön, joka pyytää eutanasiaa, täytyy olla täysi-ikäinen ja kärsiä sairaudessaan terminaalivaiheesta.

Ennen eutanasiaa potilaalle on tarjottava palliatiivista hoitoa ellei hän jo saa sitä. Potilaan hoitava lääkäri päättää sairauden terminaalivaiheen tilasta ja esittelee asian monialaiselle komitealle. Komitea puolestaan arvioi, että ehdot täyttyvät, vahvistaa potilaan tahdon ja panee toimeen menettelyn.

Lääkärin ei ole pakko tehdä eutanasiaa Kolumbiassa.

Avustettu itsemurha

Sveitsi on tunnettu niin sanotusta itsemurhaturismista: avustettu itsemurha on sallittua myös ulkomaalaisille. Eutanasia ei ole sallittua Sveitsissä.

Kanada hyväksyi viime kesänä lääkkeillä avustetun kuoleman vakavasti sairaille täysi-ikäisille kanadalaisille. Laki sallii sen, että lääkärit, hoitajat ja farmaseutit, jotka järjestävät tai auttavat järjestämään lääkeapua potilaan kuolemassa, välttyvät syytteeltä rikoksesta. Kahden itsenäisen ammatinharjoittajan on suostuttava potilaan pyyntöön ja vahvistettava, että potilas on kelpoinen saamaan avustetun kuoleman. Potilaan pyynnön ja kuolinavun toteutuksen välillä pitää olla 10 päivän odotusaika.

Avustettu itsemurha on sallittua myös Saksassa, missä avustajan motiivien pitää olla ”altruistiset”, eivät kaupalliset. Jos avustettua itsemurhaa tarjoaa kaupallisilla motiiveilla, uhkaa kolmen vuoden vankeustuomio.

Yhdysvalloissa avustettu itsemurha on sallittu Coloradon, Washingtonin, Oregonin, Kalifornian, Vermontin ja Montanan osavaltioissa.

Lähteet: Hollannin Code of Practice, www.minsalud.gov.co, www.guichet.public.lu, www.belgium.be, thestar.com, Lääkäriliitto, AP (Lännen Media – Laura Myllymäki)

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic