Uutiset

Suomi valmistautuu pienydinreaktorien luvitukseen

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä pohtii ydinvoimaloiden lupalainsäädännön uudistamista, ja mukana ovat myös niin sanotut modulaariset reaktorit.
Pieniä modulaarisia ydinreaktoreita kehitetään kuumaisesti eri puolilla maailmaa. Brittiläisen Rolls-Roycen havainnekuva omasta reaktoristaan. Kuva: Rolls- Royce
Pieniä modulaarisia ydinreaktoreita kehitetään kuumaisesti eri puolilla maailmaa. Brittiläisen Rolls-Roycen havainnekuva omasta reaktoristaan. Kuva: Rolls- Royce

Maailmalla kiivaasti kehitettävät pienydinreaktorit yritetään huomioida suomalaisessa lainsäädännössä jo etukäteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti perjantaina työryhmän pohtimaan ydinenergialain kokonaisuudistusta.

– Työryhmän tulee selvittää, miten ydinlaitosten suunnittelua, rakentamista, käyttämistä ja käytöstä poistamista koskevaa sääntelyä voidaan kehittää siten, että yhteiskunnan kokonaisetu toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla, ministeriö tiedottaa.

Tehtävänannon mukaan luvituksen pohdinnassa mukaan otetaan myös niin sanotut modulaariset ydinlaitokset.

Aloitteen tekijät ilahtuivat

Linjaus ilahduttaa kansanedustaja Heikki Vestmania (kok.), joka jätti aiemmin syksyllä pienydinvoimaa koskevan toimenpidealoitteen yhdessä vihreiden Atte Harjanteen kanssa.

– Suomen ydinenergialainsäädäntö on merkittävä hidaste pienydinvoiman hyödyntämiseksi Suomessa, Vestman toteaa.

Aloitteessaan kansanedustajat korostivat pienydinvoiman mahdollisuuksia erityisesti kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentäjinä ehkä jo 2020-luvun aikana.

– Pienreaktoreissa hyödynnetään yksinkertaisia teknisiä ratkaisuja ja sarjatuotantoa. Pienydinvoiman etuina ovat kustannustehokkuus, turvallisuus ja monipuolisemmat käyttökohteet, Vestman sanoo.

Koko paketti mukana

Työryhmän on tarkoitus kehittää paikoin rikkonaiseksi ja tosielämän tilanteisiin verrattuna epäloogiseksi koettu ydinenergian käytön sääntely ”ajanmukaiseksi, selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi”.

Pienydivoiman lisäksi selvitetään ”perinteisten” ydinvoimalaitosten sekä käytettyyn ydinpolttoaineeseen ja ydinjätteisiin liittyvää luvitusta.

– Erityisesti tulee varmistaa, että ydinenergian käyttö on ihmisen ja ympäristön kannalta turvallista, kun samalla otetaan kattavasti huomioon perustuslain vaatimukset, EU:n ja kansainvälisen ja kansallisen oikeusnormiston ja toimintatapojen ja tekniikan kehitys sekä EU:n direktiivien tehokas kansallinen täytäntöönpano, ministeriö listaa.

Ydinenergialainsäädäntööön tehtiin edellinen kokonaisuudistus 1980-luvun lopulla.

Työryhmässä on ministeriön ohella edustus sosiaali- ja terveysministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Säteilyturvakeskuksesta sekä Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Asiantuntijoina on ydinvoimayhtiöiden edustajia.

Modulaariset reaktorit

Pieni modulaarinen ydinreaktori (”pienydinvoima”) on sähköteholtaan alle 300 megawatin ydinreaktori.

Vertailukohtana esimerkiksi rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n sähköteho on 1600 megawattia.

Modulaarinen reaktor voidaan rakentaa sarjatuotantona tehtaalla, ja kuljettaa kokonaisena käyttöpaikalle.

Sarjatuotannolla voidaan päästä nopeampaan valmistusaikaan, alhaisempiin kustannuksiin ja mahdollisesti kevyempään luvitukseen kuin kokonaan paikan päällä rakennetuilla reaktoreilla.

Reaktorit voivat tuotta lämmön avulla sähköä, mutta myös esimerkiksi suoraan kaukolämpöä.

Maailmalla kehitetään ensimmäisiä kaupallisia reaktoreja kuumeisesti.

Uusimmat

Fingerpori

comic