Uutiset

Supo tiukensi työntekijän rikoshistorian paljastamista työnantajille

Yritykset eivät ole saaneet henkilöiden suppeita turvallisuusselvityksiä entiseen tapaan, kertoo EK:n johtava asiantuntija Mika Susi Lännen Medialle.

Suppeat turvallisuusselvitykset siirtyivät paikallispoliiseilta suojelupoliisille (Supo) vuoden 2016 alussa.

Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK) yritysturvallisuudesta vastaava Mika Susi toteaa, että laki turvallisuusselvitysten perusteista on pysynyt koko ajan samana.

-Verrattuna paikallispoliisiin Supolla on tiukempi laintulkinta. Olemme käyneet asiasta keskusteluja oikeusministeriön ja Supon kanssa, mutta prosessi on kesken, Susi sanoo.

Supo teki vuonna 2016 yhteensä 44 000 henkilöstä suppean turvallisuusselvityksen, joista yli 22 000 oli yritysten toimeksiannosta.

Oikeusministeriö arvioi Supon linjan oikeaksi

Oikeusministeriö ja suojelupoliisi tekivät EK:n palautteen perusteella aiheesta muistion marraskuussa 2017. Muistion pääsanoma on se, että Supon linja perustuu turvallisuusselvityslain pykäliin.

-He noudattavat lain säännöksiä. Paikallispoliisien lain tuntemus ei ollut niin hyvä, kertoo oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri.

Paikallispoliisit tekivät siis suppeita turvallisuusselvityksiä herkemmin kuin laki määritteli.

Majuri muistuttaa, että Suomi on siitä poikkeuksellisessa asemassa, että turvallisuusselvityksiä edes tehdään yrityksille, eikä vain julkisissa tehtävissä työskenteleville.

-Arviomuistiossa todettiin, että EK:n tarjoama tieto ei muodosta riittäviä aineksia lainvalmistelun perustaksi, hän kertoo.

Toisessa vaakakupissa on yksityisyyden suoja, eli kuinka laajasti työnantajalla on oikeus tietää esimerkiksi rikostaustasta.

Yritykset varautuvat vakoiluun ja turvallisuusuhkiin

Yritykset haluavat usein teettää suppean turvallisuusselvityksen henkilöille, jotka tulevat tekemään töitä yrityksen kriittisiin tiloihin, kuten palvelin- tai tuotekehitystiloihin.

Nämä henkilöt voivat työskennellä satunnaisesti tilassa huoltotehtävissä tai vartijoina. Suppealla turvallisuusselvityksellä saadaan muun muassa tietää, millainen on henkilön rikosrekisteri.

-Rikostausta on aivan olennainen tieto yritykselle. Yrityksille on hirmu tärkeä, että olisi mahdollisuus taustakontrolliin. Sen lisäksi ovat toki muut turvallisuustoimet kohteessa, Susi kertoo.

Suppeilla turvallisuusselvityksillä pyrittäisiin ehkäisemään muun muassa yritysvakoilua. Sen lisäksi jotkut kansainväliset laatusertifikaatit vaativat turvallisuusselvityksiä.

 

Näin laki linjaa työntekijän rikosrekisterin selvityksen
Suppea turvallisuusselvitys voidaan tehdä henkilölle, joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä:Saa oikeuden käsitellä viranomaisen suojaamia asiakirjoja tai työskentelee esimerkiksi passin valmistuksessa.Pääsee rakennus-, asennus-, huolto-, tai vartiointitehtävissä tiloihin, joissa voi vaarantaa yleistä tai valtion turvallisuutta.Pääsee lentoasemalla tai satamassa suljettuihin kohteisiin. Pääsee paikkoihin, jossa voi aiheuttaa vahinkoa energiantuotannolle tai tietoliikenneyhteyksille.Työskentelee ydinvoimalassa, ydinpolttoaineen tai ydinjätteen kanssa. Työskentelee räjähdysaineiden kanssa. Voi saada haltuunsa merkittäviä määriä kemiallisia aineita, joita voi käyttää aseena.Työskentelee yhdyskuntateknisen huollon, elintarvike- tai lääkehuollon tehtävässä, jossa voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydentilalle tai turvallisuudelle.Pääsee töissä käsiksi merkittävään määrään rahaa tai muuta omaisuutta.Siviilikriisinhallinnan, pelastustoimen tai hätäkeskusten tehtävät ja koulutus. Panostajan ja vartijan koulutus.Lisäksi laissa on mahdollisuus tehdä perusmuotoinen tai laaja turvallisuusselvitys, joihin on tiukemmat kriteerit. Niissä saadaan selville muun muassa henkilöiden yhteydet terrorismiin ja ääriliikkeisiin.Lähde: Finlex 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

Näkoislehti