Uutiset

Supon ylietsivä pitää hyllyttämistään epäoikeudenmukaisena - Asiakirjan mukaan virkaura oli päättymässä, rikosepäilyt ulottuvat vuoteen 2014 saakka

Supon ylietsivän epäillään osallistuneen esteellisenä työssään yritysturvallisuustarkastuksiin. Supo kuuli ylietsivää maanantaina ja päätti pidättää hänet virasta. Lännen Media on hankkinut asiakirjan, joka liittyy virastapidättämiseen.
Supon mukaan rikosepäily vaikuttaa ylietsivää ja Supoa kohtaan tunnettuun luottamukseen. SIksi edellytyksiä ylietsivän virassa jatkamiseen esitutkinnan aikana ei ole. Kuvituskuva. Kuva: Emilia Kangasluoma
Supon mukaan rikosepäily vaikuttaa ylietsivää ja Supoa kohtaan tunnettuun luottamukseen. SIksi edellytyksiä ylietsivän virassa jatkamiseen esitutkinnan aikana ei ole. Kuvituskuva. Kuva: Emilia Kangasluoma

Suojelupoliisi (Supo) on kuullut maanantaina turvallisuusselvitysyksikössä työskentelevää ylietsivää virantoimituksesta pidättämiseen liittyen. Ylietsivää kuultiin, koska häntä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tai virka-aseman väärinkäytöstä.

Ylietsivän epäillään osallistuneen esteellisenä työhönsä kuuluviin yritysturvallisuustarkastuksiin. Esteellisyyden epäillään syntyneen siitä, että ylietsivä on ollut samaan aikaan mukana turvallisuusalan yrityksessä, joka on myynyt palveluita tarkastuksen kohteena olleelle yritykselle. Ylietsivä ei ollut hakenut sivutoimilupaa.

Lännen Median tietopyynnöllä hankkiman virastapidättämispäätöksen mukaan epäillyn rikoksen tapahtuma-ajankohta on vuodesta 2014 aina tämän viikon maanantaihin saakka.

”Asiassa saadun selvityksen perusteella (ylietsivän nimi) kohdistuva rikosepäily on konkreettinen ja se liittyy kiinteästi hänen toimintaansa Supon virkamiehenä”, Supon päällikön Antti Pelttarin ja osastopäällikön laatimassa päätöksessä todetaan.

Poliisin hallinnosta annetun lain mukaan poliisi ei saa työskennellä sivutoimessa ilman siihen myönnettyä lupaa. Poliisi ei saa myöskään hoitaa tehtävää, johon liittyvät oikeudet tai velvollisuudet saattavat joutua ristiriitaan poliisin tehtävien kanssa. Supon päätöksessä todetaan, että ylietsivän palkasta pidätetään virasta pidättämisen ajaksi puolet valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella.

Etsivän ura oli päättymässä

Asiakirjasta selviää myös, että rikoksista epäilty ylietsivä katsoo virantoimituksesta pidättämisen epäoikeudenmukaiseksi huomioiden hänen uransa virastossa sekä sen, että hän on juuri jäämässä pois Suposta. Asiapaperista ei käy ilmi, mistä syystä ylietsivä oli siirtymässä pois Supon palveluksesta.

Supon mukaan rikosepäily vaikuttaa ylietsivää kohtaan tunnettuun luottamukseen ja edellytyksiä virassa jatkamiseen esitutkinnan aikana ei ole.

Päätöksessään Supo katsoo lisäksi, että ylietsivään kohdistuva rikosepäily on omiaan vaikuttamaan myös koko Supoa ja sen toimintaa kohtaan tunnettuun luottamukseen siten, ettei ylietsivän jatkamista virkatehtävissään katsota mahdolliseksi tutkinnan aikana.

Asiassa on esillä myös tutkinnan sotkemisvaara. Asiakirjan mukaan epäillyn rikoksen liittyminen virkatehtäviin ”voi ainakin teoriassa synnyttää mahdollisuuden vaikeuttaa asian selvittämistä, vaikka mitään konkreettisia viitteitä tästä ei olisikaan käsillä”.

Supon virkamieheen kohdistuvista epäilyistä uutisoi maanantaina Helsingin Sanomat ja tiistaina myös Supo tiedotti asiasta.

Uusimmat

Fingerpori

comic