Uutiset

"Suunnittele ruokaostoksesi, ja vähennä liha- ja maitotuotteiden kulutusta" – sdp:n ilmasto-ohjelmassa päästöjä vähennetään viidellä kokonaisuudella

Sdp julkaisi perjantaiaamuna oman ilmasto-ohjelmansa. Ohjelma pitää sisällään viisi kokonaisuutta, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä.
Sdp:n ilmasto-ohjelmassa todetaan muun muassa, että metsien hiilinieluja pitää ylläpitää ja vahvistaa sekä luopua turvemaiden ojituksesta ja raivaamisesta. Kuva: Anssi Jokiranta / Lapin Kansa

Sdp:n varapuheenjohtajan Sanna Marinin mukaan ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin yhteinen haaste.

Puolue julkaisi perjantaiaamuna oman ilmasto-ohjelmansa. Kokoomus julkaisi oman ohjelmansa tammikuun alkupuolella.

Marin toteaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskunnan toimintaedellytyksiin ja talouteen ovat suuret, erityisesti jos lämpenemistä ei pysäytetä 1,5 asteeseen.

– Sdp:n tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

Puolueen energia ja ilmasto -työryhmän puheenjohtaja europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri sanoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden yhteinen tehtävä.

– Päästövähennysten aikaansaamiseksi on pureuduttava ennen kaikkea viiteen eri kokonaisuuteen: energian kulutuksen vähentämiseen erityisesti rakennuksissa ja asumisessa, fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen liikenteessä, energiantuotannon ja teollisuustuotannon hiili-intensiivisyyden pienentämiseen, metsien ja maaperän hiilensidontakyvyn vahvistamiseen sekä kulutustottumusten muutoksiin kannustamiseen.

Demarit suosivat puurakentamista

Sdp:n näkemyksen mukaan asumisen päästöjä on vähennettävä muun muassa olemassa olevan rakennuskannan energiankulutusta pienentämällä ja suosimalla puurakentamista rakennuskannan hiilivarantojen kasvattamiseksi.

– Liikenteen päästöjä vähennetään muun muassa lisäämällä sähköautojen määrää ja investoimalla raideliikenteeseen, ilmasto-ohjelmassa todetaan.

Ohjelman mukaan energiantuotannon ja teollisuuden päästöjä voidaan alentaa esimerkiksi luopumalla kivihiilen energiakäytöstä vuoteen 2029 mennessä sekä fossiilisista polttoaineista ja turpeesta siirtymäajan jälkeen.

Metsien hiilinieluja pitää ylläpitää ja vahvistaa sekä luopua turvemaiden ojituksesta ja raivaamisesta. Demarit ovat sitä mieltä, että maataloussektorin ja maatalousmaan päästöjä pitää vähentää.

Puolue ottaa ilmasto-ohjelmassaan myös kantaa kulutustottumuksiin.

Puolueen mukaan kansalaisia pitää kannustaa kulutustottumuksien asteittaiseen muutokseen siten, että eläinperäisten tuotteiden, kuten liha- ja maitotuotteiden kulutus vähenee ja kotimaisen kalan, vihannesten, juuresten, hedelmien ja marjojen käyttö lisääntyy.

– Kansalaisia kannustetaan tekemään ruokaostokset suunnitelmallisesti niin, että ruokahävikin määrä vähenee. Tällöin vältetään kaikki turhat tuotanto-, kuljetus-, varastointi-, valmistusvaiheessa ja jätteestä syntyneet päästöt. Myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on huomioitava ilmastokysymykset. Ilmastonmuutos tulisi läpileikkaavana kysymyksenä säilyttää opetussuunnitelmiin.

Pallo seuraavalle hallitukselle

Marin, Kumpula-Natri sekä energia ja ilmasto -työryhmän toinen puheenjohtaja Aira Kalela totesivat perjantaiaamun tiedotustilaisuudessa, että oikeudenmukainen siirtymä on sosiaalisesti kestävä tapa toteuttaa yhteiskunnan muutos vähähiiliseen talouteen.

Ilmastotoimien seurauksena tuloerot ja eriarvoisuus eivät saa kasvaa.

– Seuraavan hallituksen on viipymättä aloitettava uusien ilmastotavoitteiden konkreettinen suunnittelu. Suomen tulee laatia uusi pitkän aikavälin sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, Kalela sanoo.

Ilmastolakiin pitää sdp:n mukaan kirjata hiilineutraaliustavoite ja konkreettiset välitavoitteet sen saavuttamiseksi.

Lisäksi puolue ehdottaa, että Suomeen on perustettava seuraavalla vaalikaudella ilmastopolitiikan pyöreä pöytä, jonka tehtävänä on luoda yhteinen näkymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi nykyistä nopeammalla aikataululla.

Uusimmat

Fingerpori

comic