Uutiset

Suuri hetki suomalaiselle vammaisliikkeelle: Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnan puhemiehelle 7. maaliskuuta

Vammaisten palveluiden kilpailutusta vastustava Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnan puhemiehelle Paula Risikolle keskiviikkona 7. maaliskuuta.

Kansalaisaloite keräsi 75 059 kannattajaa 12. joulukuuta mennessä. Kun kansalaisaloitteen allekirjoittaa yli 50 000 kansalaista, se etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Aloitteen vireille panijoina olivat Vammaisfoorumi ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta. Aloitteen taustalla on kaikkiaan 32 suomalaista vammaisjärjestöä. Aloitteen tekijät toivovat, että vammaisten palvelut rajattaisiin ulkopuolelle hankintalain mukaisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamisesta.

Kehitysvamma-alan järjestöt ovat vuodesta 2011 ja kaikki vammaisjärjestöt vuodesta 2013 alkaen pitäneet yhteisenä tavoitteenaan, että vammaispalvelut saadaan hankintalain ulkopuolelle.

Vammaiselle tuttu henkilökunta vaihtunut

Nykyinen hankintalaki tuli voimaan maaliskuussa 2007 ja lakiin sisällytettiin kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntien ja kuntayhtymien piti siis kilpailuttaa palvelut, jos ei itse niitä tuottanut. Kunnat ryhtyvätkin kilpailuttamaan vammaisten henkilöiden asumispalveluita.

Vammaisjärjestöt ovat arvostelleet sitä, että kilpailutuksessa neuvottelevat vain kunta ja palveluntuottajat. Vammaisilla on ollut vähäiset vaikutusmahdollisuudet itseään koskevien asioiden järjestämiseen. Järjestöjen mukaan kilpailutukset ovat olleet pääosin puhtaita hintakilpailuja, ei niinkään laadun kilpailuttamista.

Ongelmana vammaisjärjestöt pitävät myös sitä, että kilpailutuksissa kunnat ovat tehneet hyvin lyhyitä sopimuksia, joita sitten on uudelleen kilpailutettu. Tällöin sekä palveluntuottaja että henkilökunta ovat voineet vaihtua lyhyessä ajassa.

Henkilökunnan vaihtuminen on vaikeuttanut niiden vammaisten elämää, jotka eivät pysty puhumaan. Tuttu henkilökunta on oppinut kommunikoimaan heidän kanssaan, uusien ihmisten kanssa itsensä ymmärretyksi tekeminen on voinut olla vaikeampaa.

Monissa EU-maissa vammaisten tarvitsemien elämänmittaisten palveluiden kilpailutus on rajattu hankintalain ulkopuolelle.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti