Uutiset

Tähän 3 p GRAAFI, haetaan vielä kuvaTontinomistaja putsaa kadun omalta kohdaltaan

ULLA
JÄSKE

FORSSAN LEHTI

FORSSA Kaupungissa kuin kaupungissa tontinomistajat
tuppaavat unohtamaan, kenen vastuulla lumityöt ovat. Samaa tapahtuu myös
Forssassa.

–-Aika usein kaupunki saa suotta palautetta
tekemättömistä töistä, Forssan kaupungin kunnallistekniikan
päällikkö Tero Tiensuu summaa.
Toki Tiensuu myöntää,
että kaupungin resurssit ovat rajalliset eivätkä aura-autot lähde liikkeelle
heti ensimmäisen lumihiutaleen leijuessa kadun pintaan, mutta
tontinomistajallakin on lakiin perustuvat tehtävänsä.
– Laki
määrittelee tehtävät, mutta lautakunta määrittelee rajat, milloin aura
lähtee liikkeelle.

Lain mukaan tontinomistajan ja tontin vuokraajan
velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta
jalkakäytävältä.

– Jos kadulla on jalkakäytävä-liikennemerkki, niin
kunnossapito kuuluu kiinteistölle.
Myös jalkakäytävälle tai sen viereen
aurattujen lumivallien poistaminen kuuluu
tontinomistajalle.
Jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru
pitää pitää lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistajan vastuulla on myös pitää jalkakäytävä
hiekoitettuna samoin kuin hiekan poistaminen keväällä. Kadun puhtaanapito on
myös hänen hommiaan tontin rajata katualueen keskilinjaan saakka.

Tontinomistajan pitää myös huolehtia, että viheralue,
joka on kolmen metrin säteellä rajasta, pysyy siistinä ja roskattomana. Jos
viheralueella on istutuksia, niin niistä huolehtiminen kuuluu
kunnalle.
Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen
jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta.
Kadun rakenteiden ja
istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic