Uutiset

Taksinkuljettajat viittaavat kintaalla omalle liitolle – AKT uskoo palkkariitojen korostuvan ja houkuttelevan jäseniä

Vain pieni osa taksinkuljettajista kuuluu ammattiliittoon. Uusi taksilaki mutkistaa kuitenkin tilannetta, kun alalle putkahtelee uusia yrittäjiä. Myös hintojen määräytymisen vapautuminen saattaa aiheuttaa epävarmuutta toiselle työskentelevän palkkakuvioissa.

Taksinkuljettajat työskentelevät yleensä joko prosenttipalkkauksella tai tuntipalkkauksella.

Prosenttipalkkauksessa kuljettaja saa reilut 30 prosenttia auton arvonlisäverottomasta tuotosta. Siinä missä prosenttipalkkaisen oli aiemmin kohtuullisen helppoa arvioida omat tulonsa, voivat uudet kuviot mutkistaa palkansaajan palkka-asioita, kun taksin tulot eivät välttämättä määräydykään taksamittarin mukaan.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton, eli AKT:n työsuojelusihteeri Pasi Ritokosken mukaan uusi taksilaki saattaa hyvinkin ohjata useampia muille työskenteleviä taksinkuljettajia liittymään liittoon aiempaa innokkaammin.

-Epävarmuustekijät kasvavat, ja ainakin näin alkuun tilanne näyttää hyvin epävarmalta. Aiemmin oli kohtuullisen selkeä systeemi, jossa taksamittarista tulivat raportit. Raporteista kuski näki heti, kuinka paljon palkkaa pitää tulla prosenttien mukaan. Jos matkan hinta määräytyy jonkin muun kuin taksamittarin mukaan, ei ole raportteja, joista palkan voisi osoittaa varmuudella.

Tämä voi kostautua esimerkiksi riitatilanteessa työnantajan kanssa.

Vain pieni osa ajaa taksia vakituisesti

Trafin tuoreimman tilaston mukaan Suomessa oli vuoden alussa reilut 30 000 taksinkuljettajan voimassaolevaa ajolupaa. Yrittäjänä toimimiseen tarvittu taksiliikennelupa oli ennen heinäkuuta vajaalla 7 500 henkilöllä. Ilman taksiliikennelupaa olevat joko työskentelevät muille tai eivät aja taksia ajoluvastaan huolimatta.

Vaikka toisille työskenteleviä taksinkuljettajia siis riittää, monet eivät tunnu pitävän liiton jäsenyyttä tarpeellisena. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että taksiala on perinteisesti ollut eräänlainen läpikulkuammatti. Moni tekee taksinkuljettajan töitä sivutyönä tai opiskelujen ohella. Silloin työntekijä saattaa jo kuulua toiseen liittoon.

-Väittäisin, että iso osa vakituisesti taksia työkseen ajavista kuuluu liittoon. Se on kuitenkin melko pieni porukka, joka ajaa vakituisesti, Ritokoski sanoo.

Lisäksi Ritokoski arvelee, että taksiala on aiemmin ollut niin selkeä, että liittoa ei välttämättä ole koettu tarpeelliseksi. Uuden taksilain myötä tilanne kuitenkin muuttuu ja se saattaa näkyä myös liiton jäsenmäärissä.

Yleisin riitatilanne liittyy palkkasaataviin

Ritokosken mukaan työttömyys ei ole ollut taksinkuljettajien suurin huoli. Tämäkin saattaa muuttua kiristyvän kilpailutilanteen vuoksi. Eniten liitto auttaa jäseniään palkkasaatavien hakemisessa.

-Palkkasaatavia joudutaan hakemaan säännöllisesti. Tällaisia riitatilanteita ei kuitenkaan ole onneksi kovin paljoa.

Toisaalta liiton tietämättömiin jäävät sellaiset palkkariidat, joissa työntekijä ei kuulu liittoon. Palkkariitoja saattaa siis olla enemmänkin, sillä suurin osa taksinkuljettajista ei kuulu liittoon. Ritokoski tietää ainakin muutaman tapauksen, joissa saatavia on haettu ilman liiton apua.

-Uskon, että palkkasaatavien hakeminen tulee korostumaan entisestään nykyisessä tilanteessa.

Lupia on haettu ahkerasti, kilpailu kiristynee

Suomessa oli vuoden alussa reilut 30 000 voimassaolevaa taksinkuljettajan ajolupaa.
Ennen lakiuudistusta uusia taksinkuljettajan ajolupia myönnettiin noin 50 viikossa.
Lakiuudistuksen jälkeen Trafi myönsi ensimmäisen reilun viikon aikana 210 taksinkuljettajan ajolupaa.
Taksiyrittäjänä toimimiseen tarvittava taksiliikennelupa oli ennen heinäkuuta 7 398 henkilöllä.
Niitä Trafi myönsi uudistuksen jälkeen reilussa viikossa yli 400.
Taksiuudistuksen jälkeen Trafille oli kymmenenteen päivään mennessä tullut 1 800 taksilupahakemusta.
Samaan päivään mennessä oli tullut myös 985 taksi- ja tavaraliikenteen ilmoittautumista, jolla voi ilmoittautua taksiliikenteen harjoittajaksi, jos yrittäjällä on entuudestaan voimassaoleva henkilöliikenne- tai tavaraliikennelupa.
Kilpailun kiristyessä työntekijöiden uhkakuvina ovat ainakin ajojen väheneminen ja jopa mahdollinen työttömyys.
Myös palkka-asiat voivat nostattaa kysymyksiä, jos matkan hinta ei enää määräydykään taksamittarin mukaan ja taksinkuljettaja ei työskentele tuntipalkalla.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti