Uutiset

Tällainen olisi ex-ministeri Elisabeth Rehnin selvittämä kansalaispalvelus – kutsunnat kaikille, siviilipalvelus historiaan

Naiset paremmin mukaan huolehtimaan kokonaisturvallisuudesta.

Tätä ja naisten kutsuntoja on väläytelty useasti, mutta nyt kansa saa pureskeltavaksi selvitystyön, jossa ehdotetaan rajuja muutoksia kutsuntoihin sekä ase- ja siviilipalvelukseen.

Asialla on entisen puolustusministeri Elisabeth Rehnin (r.) johtaman ajatuspajan tekemä selvitys. Sen on tarkoitus olla keskustelun avaaja.

Selvityksen mukaan asevelvollisuuslaki muutettaisiin laiksi kansalaispalvelusvelvollisuudesta. Se koskisi jokaista 18–30-vuotiasta Suomen kansalaista.

Käytännössä koko ikäluokka olisi velvoitettu menemään kutsuntoihin. Ne toteutettaisiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kutsuntaikäinen täyttäisi sähköisen lomakkeen, johon kerättäisiin henkilön perustiedot.

Toisessa vaiheessa olisi kutsuntatilaisuus, joka olisi niin sanottu kokonaisturvallisuuden päivä.

Selvitys lanseeraa uuden kansalaispalveluksen, joka koko ikäluokan pitäisi suorittaa. Mallissa nykymuotoinen siviilipalvelus heitettäisiin romukoppaan. Totaalikieltäytyjiä ei enää suljettaisi vankilaan.

Kansalaispalveluksen voisi suorittaa kolmella tavalla. Sen voi tehdä osallistumalla asepalvelukseen tai uudenlaiseen varautumispalvelukseen. Kolmas vaihtoehto on raha. Jos kaksi ensimmäistä ei maistu, niin kutsuntaikäinen ei saisi veroetua, joka on kaavailtu palveluksessa olleille tiettyyn ikärajaan asti.

Varautumispalvelus voisi liittyä vaikkapa palo- ja pelastustoimeen, ympäristönsuojeluun, terrorismin tai kyberuhkien ehkäisemiseen. Palvelus pitäisi suorittaa 30 ikävuoteen mennessä osallistumalla kursseille, joista muodostettaisiin siviilikriisinhallinnan koulutusyksiköitä.

Palveluksen suorittaneet olisivat viranomaisten tukena erilaisissa häiriötilanteissa.

Puolustusvoimille taattaisiin oikeus valita riittävä määrä asepalvelukseen, jotta puolustuskyky säilyy. Tähän puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) heittää varoituksen.

-Pienikin vapaaehtoisuuden elementin tulo aseellisen varusmiespalveluksen suorittamiseen avaisi Pandoran lippaan, jota ei ehkä olisi enää mahdollista sulkea. Tämä on nähty Ruotsissa, jossa on vaikeuksia saada vapaaehtoiseen palvelukseen edes rippeitä tarvittavista joukoista.

Hän huomautti, että aseellinen varusmiespalvelus on myös jatkossa puolustuksen perusjalka.

-Mikään järjestelmä, joka tavalla tai toisella liudentaisi sen suorittamista, ei ole kannatettava kehityssuunta. Yleinen asevelvollisuus takaa meille riittävät sodan ajan joukot. Ilman yleistä asevelvollisuutta talvi- ja jatkosodassa olisi ollut mahdotonta puolustaa maata. Valikoiva asevelvollisuus ei käy meille. Siitä puhuminen on haihattelua.

Hän jatkoi, ettei asepalvelus voi olla samanarvoinen vaihtoehto muiden kivemmalta tuntuvien juttujen joukossa.

-Sen on oltava velvoittava.

Sodan ajan joukkojen suuruus on nyt 280 000.

-En näe, että niistä olisi varaa tinkiä.

Samoilla linjoilla on eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.).

Hänen mukaansa yleistä asevelvollisuutta ei saa tuhota.

-Selvitys on hyvä, mutta ei armeijalla ole resursseja vetää koko ikäluokka kutsuntoihin. Tämä ei ole niin yksinkertainen asia kuin mitä ajatellaan.

Kanervan mukaan luonteva etappi viedä hanketta eteenpäin olisi ensi kevät, jolloin tehdään uutta hallitusohjelmaa.

-Se voisi olla esimerkiksi tällaisessa muodossa, että hallitus tekee selvityksen kansalaispalveluksen käyttöönotosta Suomessa ja sen kustannuksista sekä malleista.

Kanerva huomauttaa, että edessä on aika pitkä tie, ennen kuin asiasta on lakiesitys, joka voidaan tuoda eduskuntaan.

-Hankkeen taakse tarvitaan laaja rintama monelta hallinnonalalta. On iso työ, että saamme koko orkesterin soimaan.

Uusi selvitys

Selvityksen teki Elisabeth Rehnin johtama ajatuspaja. Selvitys tuo tietoa päätöksenteolle ja on keskustelun avaaja.
Ehdotetaan kansalaispalvelusta koko ikäluokalle. Asepalveluslaki muuttuisi laiksi kansalaispalvelusvelvollisuudesta.
Laki koskisi 18–30-vuotiaita. Kansalaispalvelus käsittäisi nykyisen asepalveluksen ja varautumispalveluksen.
Varautumispalvelus on uusi ja se korvaisi siviilipalveluksen. Tämä palvelus voitaisiin suorittaa osittain virtuaalisena.
Puolustusvoimille oikeus valita riittävä määrä ikäluokasta.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic