Uutiset

Tällaiset ovat suomalaisten keskitulot – kolmella viidestä tulot jäävät alle 30 000 euroon

Yli 150 000 euroa vuodessa ansaitsevat suurituloisimmat ovat pieni joukko, mutta he maksavat merkittävän osan suomalaisten veroista. Laaja keskiluokka kantaa suurimman verovastuun.
Suomalaisten keskitulot olivat hieman alle 30 000 euroa vuonna 2017. Kuva: Juha Neuvonen
Suomalaisten keskitulot olivat hieman alle 30 000 euroa vuonna 2017. Kuva: Juha Neuvonen

Suomalaisista noin kolmella viidestä vuositulot jäävät alle 30 000 euroon, selviää Tilastokeskuksen edellisen verovuoden 2017 yhteenvedosta. Tuoreimmista vuoden 2018 verotiedoista ei ole vielä tehty yhteenvetoa. Yhdeksällä kymmenestä kansalaisesta tulot ovat alle 60 000 euroa.

Suomalaisen keskimääräinen tulo on 29 500 euroa vuodessa. Miesten keskitulo on Tilastokeskuksen mukaan huomattavasti naisia suurempi, 34 200 euroa. Naisten keskimääräinen vuositulo jää 25 000 euroon. Luku sisältää ansio- ja pääomatulot.

Sata tonnia vuodessa harvalla

Suomalaisten valtaosalla tulot jäävät alle 100 000 euron vuodessa. Rajan yli tienaavia on alle 2 prosenttia suomalaisista.

Yli 150 000 ansaitsevia on puolestaan vain reilu puoli prosenttia suomalaisista, kuusi tuhannesta.

Kuitenkin tämä joukko on veronmaksajana merkittävä, sillä he maksavat yli 11 prosenttia suomalaisten yksityishenkilöiden veroista.

Kun mukaan lasketaan kaikki yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevat, alle kahden prosentin joukko maksaa lähes 20 prosenttia suomalaisten veroista.

Eniten kansallista veropottia Suomessa kerryttävät kuitenkin keskiluokkaiset 30 000–50 000 euroa vuodessa ansaitsevat kansalaiset. He vastaavat lähes kolmasosasta Suomessa maksetuista veroista.

Kun keskiluokka laajennetaan 20 000–60 000 euroa ansaitseviin, heidän yhteinen verokertymä kasvaa jo lähes 55 prosenttiin Suomen henkilöveropotista.

Pienituloisia yli joka kymmenes

Tilastokeskus laskee pienituloisiksi henkilöt, joiden kodeissa on käytettävissä alle 14 750 euroa aikuista kohden vuodessa.

Tällaisissa perheissä asuu Suomessa 650 000 henkilöä, eli 12 prosenttia suomalaisista on pienituloisia. Määrä kasvoi hienoisesti edellisvuodesta, samoin lasten määrä pienituloisissa perheissä.

Pienituloisuus ei ole kuitenkaan pahimmillaan tällä vuosikymmenellä. Osuus oli suurempi vuosina 2010–2014.

Uusimmat

Fingerpori

comic