Uutiset

Tallinnan lakiopinnoilla ei saanut opiskelupaikkaa Helsingin oikeustieteellisestä – oikeus sinetöi hakijoiden toiveet

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ei ollut toiminut virheellisesti päättäessään, ettei Tallinnan yliopistossa lakia opiskelleille hakijoille myönnetty opiskeluoikeutta oikeustieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmaan.

Näin päätti Helsingin hallinto-oikeus viime viikolla. Opiskelijavalintoja koskeva kiista tuli oikeuden ratkaistavaksi, kun viisi Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkinyttä valitti saamistaan vuoden 2017 opiskelijavalintapäätöksistä.

Valittajat: Aiemmin samalla tutkinnolla pääsi

Viisi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen maisteriohjelmaan pyrkinyttä oli saanut yliopistolta kielteisen opiskelupaikkapäätöksen. Heistä kaikilla oli suoritettuna lakialan alempi korkeakoulututkinto Tallinnan yliopistosta.

Helsingin oikeustieteellinen tiedekunta eväsi kuitenkin opiskelupaikat. Myöhemmin valintalautakunta hylkäsi vielä hakijoiden tekemät oikaisuvaatimukset, joten asia eteni hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Hallinto-oikeuden asiakirjojen perusteella Helsingin yliopisto oli arvioinut Tallinnan yliopiston oikeustieteellisen tutkinnon niin, ettei sen voitu katsoa tarjoavan riittävän hyvää pohjaa maisteritutkinnon suorittamiselle Helsingissä.

-Valintapäätöstä tehtäessä oikeustieteellisen tiedekunnan käytössä olleen tiedon mukaan Tallinnan yliopiston oikeustieteellisen tutkimuksen laatuun on kohdistettu kriittisiä huomioita, Helsingin yliopiston vastineessa lukee yhden oikeuden päätöksen mukaan.

Helsingissä päätöstä oli arvioitu Tallinnassa ja Tartossa tehtyjen, yliopiston oikeustieteellisen laatua koskevien paperien pohjalta.

Hakijoiden valitusten mukaan yliopisto kuitenkin kohteli heitä muun muassa epätasa-arvoisesti, koska samalla tutkinnolla oli päässyt opiskelemaan Helsinkiin aiemminkin.

Tämä on ollut mahdollista, jos oikeustieteiden alan niin sanottu ETA-kelpoisuuskoe oli suoritettu tai suorittamiseen oli oikeus.

Lisäksi valituksissa vedotaan siihen, että Helsingin yliopiston arvion pohjana tehdyistä selvityksistä yksi perustui vanhaan tietoon. Valitusten mukaan myöhemmät arviopaperit ovat todenneet tutkinnon laadun hyväksi.

Lisäksi valituksissa vedottiin muun muassa EU:n vapaaseen liikkuvuuteen.

Oikeus kallistui yliopiston puolelle

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Helsingin yliopisto toimi kuitenkin oikein. Yliopisto vetosi siihen, että aiempi linja oli mahdollinen, kun lainsäädäntö oli eri.

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu uusi laki vuonna 2016 muutti tilannetta niin, että oikeustieteellisen tiedekunnan piti arvioida itse, oliko toisessa maassa suoritettu tutkinto sellainen, joka täytti valintakriteerit.

Muutos johti myös siihen, ettei samaa tutkintoa kelpuutettu.

-Valitusasiakirjoissa olevien Tallinnan yliopistoa käsittelevien asiakirjojen perusteella hallinto-oikeus toteaa, että oikeustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen laadusta Tallinnan yliopistossa on esitetty seikkoja, joiden perusteella Helsingin yliopiston arviota Tallinnan yliopiston oikeustieteellisen opetuksen laadusta ei ole pidettävä virheellisenä.

Sama lause lukee jokaisessa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä.

Hallinto-oikeuden päätöksestä ei asiassa voi yliopistolain mukaan valittaa, eli se jää pysyväksi.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic