Uutiset

Talous kasvaa, mutta ikääntyvä väestö ja alhainen syntyvyys hidastavat myöhemmin – IMF kertoi näkemyksensä Suomesta

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF listasi Suomen talouden vahvuudet ja heikkoudet vuoden 2018 raportissaan. Nykyisen talouskasvun ylläpitäminen vaikeutuu tulevaisuudessa, sillä Suomen työikäinen väestö vähenee ikääntymisen ja pienenevien ikäluokkien takia.
IMF:n ekonomisti Alasdair Scott esitteli maaraportin Suomen Pankille.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan Suomen talouden nykytilanne on hyvä, mutta tulevaisuudessa on edessä monia hankaluuksia.

IMF laskee, että Suomen talouskasvu on tänä vuonna 2,8 prosenttia. Ensi vuonna kasvu jatkuisi 1,9 prosentilla.

Syitä kasvun hidastumiseen ovat rahoituksen ehtojen tiukentuminen, kansainvälisen kysynnän heikentyminen ja mahdolliset maiden väliset kauppasodat.

Kiky auttoi työn kilpailukyvyssä – liikkuvuus vähäistä

Suomi on IMF:n mukaan onnistunut lisäämään työllisyysastettaan muun muassa kilpailukykysopimuksella, mutta työllisten määrän kasvun rajat tulevat nopeasti vastaan.

Syynä on tulevaisuudessa vähenevä työikäisten määrä. Suomen täytyy Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan pystyä lisäämään työn tuottavuutta, jotta kasvu voisi jatkua.

IMF kiinnitti huomiota myös siihen, että joillain alueilla elellään työttöminä, kun toisilla oltaisiin valmiita palkkaamaan heti lisää työvoimaa, jos sitä vain saisi jostain. Työvoiman liikkuvuus on vähäistä.

IMF ehdottaa myös työttömyysturvan jaksottaista alentamista, jotta työnhakuun tulisi puhtia. Palkat voisivat myös vaihdella Suomessa nykyistä enemmän.

Suuret lainat IMF:n huolena

Kotitalouksien velat ovat kasvaneet. Se tekee monet haavoittuviksi, kun korot alkavat nousta.

IMF suosittaa Suomea ottamaa käyttöön positiivisen luottorekisterin, jota on alustavasti suunniteltu.

Suomen pankkisektori kasvoi huomattavasti Nordean muutettua pääkonttorin Helsinkiin. Samalla vaatimus pankkien valvonnasta lisääntyy.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti