Uutiset

Tämän viraston päällikkö toivoo mahdollisimman vähän asiakkaita – Ei mainosta palvelujaan blogissa eikä kolumneissa

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala vetää julkisuudessa matalampaa profiilia kuin edeltäjänsä Minna Helle.
Kun rahasta on kiista, valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala hakee ratkaisua muista pelimerkeistä. Niitä voivat olla esimerkiksi palkkaus-, työ- ja vapaa-aikamääräykset ja työaikakorvaukset. Kuva: Joel Maisalmi
Kun rahasta on kiista, valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala hakee ratkaisua muista pelimerkeistä. Niitä voivat olla esimerkiksi palkkaus-, työ- ja vapaa-aikamääräykset ja työaikakorvaukset. Kuva: Joel Maisalmi

 

Valtakunnansovittelijan toimistossa Helsingin Bulevardilla on syyskuun alussa hiljaista.

Toimiston päällikön, valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toiveena on, että asiakasmäärä pysyisi mahdollisimman pienenä elokuun lopulla alkaneella työmarkkinakierroksella. Katkolla ovat noin kahden miljoonan palkansaajan työ- ja virkaehtosopimukset.

Piekkala sanoi jo vuosi sitten virkaan tullessaan, että häneltä on turha tulla hakemaan yleistä linjaa kovempia palkankorotuksia.

– Kun puhun, että noudatamme yleistä linjaa ja otamme yleisen edun huomioon, se on toiminut jollain muotoa ei-luokseen kutsuna. Jotkut ovat sanoneet sen jälkeen, etteivät he tämän toimiston saranoita kuluta, Piekkala kertoo.

Hän ottaa puheeksi viestinnän, jonka tavoitteena on yleensä tehdä toimintaa ja palveluja näkyväksi ja tavoittelemisen arvoisiksi, jotta saadaan asiakkaita.

– Meidän osalta tilanne on juuri päinvastoin. Me emme halua näitä palveluja houkutteleviksi ja toivomme, että osapuolet ratkaisevat kiistakysymykset neuvotteluin.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan pöydällä riitaosapuolille on tarjolla vettä. Kuva: Joel Maisalmi
Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan pöydällä riitaosapuolille on tarjolla vettä. Kuva: Joel Maisalmi

Piekkala jatkaa edeltäjänsä Minna Helteen tavoin Twitterin käyttöä sopimusneuvotteluista nopeasti tiedottamiseen.

Sen sijaan blogeja ja kolumneja hän ei ole nähnyt aiheelliseksi kirjoittaa edeltäjästään poiketen.

Viestinnän ammattilaiset palkitsivat valtakunnansovittelija Helteen vuoden viestijänä vuonna 2017. Piekkala siteeraa palkintoperusteita, joissa todettiin Helteen olleen uudistaja, joka onnistuneesti kertoi valtakunnansovittelijan työstä ja sen tavoitteista.

Piekkala aprikoi, että toisaalta, kun Helle kertoi avoimesti työstään, välittyi ehkä viesti, että hän olisi rakentanut sovittelujärjestelmästä uudenlaisen.

– Minna teki näkyväksi, millaisia pelisääntöjä noudatetaan, kun aiemmin niitä ei ollut julkisuudessa esillä.

Sittemmin Helle siirtyi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi, jossa julkisuuden hyödyntäminen on luonteva osa järjestön edunvalvontaa.

Talouden epävarmuus näkyy

Teknologiateollisuudentyöehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet. Niistä odotetaan liittokierroksen päänavausta, joka asettaisi raamit muidenkin alojen sopimuksille.

Sitä seuraavat vientialoista kemian teollisuuden, paperiteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden neuvottelut. Vuodenvaihteen jälkeen mukaan tulee palveluala ja sitten on julkisen sektorin vuoro.

Piekkala ei lähde arvioimaan, miten neuvottelujen aikataulut vaikuttavat lopputulokseen.

– Nyt taloutta leimaa epävarmuus, mikä varmasti näkyy neuvotteluissa. Plussaa aikataulussa on tietysti se, etteivät kaikki tule yhdellä kertaa sovitteluun, jos ovat tullakseen, koska meillä resurssit ovat vähäiset, hän arvioi sovittelijoiden urakkaa.

Valtakunnansovittelijan toimiston pöydän ääreen päädytään, jos neuvottelut eivät johda tulokseen ja jätetään työnseisausilmoitus. Lisäksi sovittelija voi ryhtyä toimenpiteisiin, jos hänen tietoon on tullut työrauhaa vaarantava työriita.

Paine pakottaa sopimaan

Liittokierroksen lähtökohtia on kuvattu vaikeiksi, koska osapuolia hiertää kilpailukykysopimuksessa sovittujen palkattomien työtuntien kohtalo.

Kannat olivat kaukana toisistaan myös kiky-sopimusta tehtäessä.

– Mutta silloin osapuolilla oli yhteinen näkemys taloustilanteen vaikeudesta ja riitapuoliin kohdistui voimakas paine. Yhteisymmärrys löydettiin, vaikka näkemykset olivat kovin erilaiset, Piekkala muistuttaa.

Hän sanoo aina kannattaneensa sitä, että ammattineuvottelijat löytäisivät ratkaisut keskenään.

– He tietävät taloudellisen tilanteen ja toimintaympäristön kaikista parhaiten. Jos suhteet toimivat, löytyy myös ratkaisu.

Sovittelijana Piekkala käyttää fläppitaulua, jonne kerätään osapuolten tavoitteita.

– Pahimmillaan voi käydä niin, että jos ratkaistaan vain pelkkää vaatimuslistaa, eikä intressejä niiden taustalla, sovittelussa syntynyt sovinto pitää osapuolet täältä poissa sopimuskauden, mutta seuraavalla kertaa palataan taas tänne.

Vuokko Piekkala

Aloitti elokuussa 2018 valtakunnansovittelijana. Määräaikainen virka on nelivuotinen.

Valittiin virkaan työnantajajärjestöjen ehdokkaana. Työnantaja- ja työntekijäpuolet nimeävät ehdokkaan vuorotellen varmistuttuaan sitä ennen, että hän kelpaa työmarkkinakeskusjärjestöille.

Toimi aiemmin Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtajana.

Koulutukseltaan juristi.

Edeltäjä Minna Helle irtisanoutui kesken kauden ja siirtyi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi.

 

Uusimmat

Näkoislehti

20.9.2020

Fingerpori

comic