Uutiset

Terrafame haluaa lisätietoa mahdollista uraanin talteenottoa varten – lupa haussa laboratoriokokeille

Terrafame Oy tekee loppukesällä laboratoriomittakaavan kokeita uraanin ja harvinaisten maametallien mahdollista talteenottoa varten, jos se saa siihen luvan.

Se haluaa tutkia talteenottoprosessia ja saada lisätietoa nesteuutosta. Uuttokokeet kestävät arviolta elo- ja syyskuun. Terrafame hakee laboratoriomittakaavan koetoimintaan toimenpidelupaa Säteilyturvakeskukselta.

-Arvioimme, että parin kuukauden testeillä saadaan riittävästi tietoa, jotta pystymme arvioimaan käytännön mahdollisuuksia ja taloudellisuutta. Testaamme lähinnä nesteuuttoprosessin toimivuutta ja tehokkuutta, kertoo Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen Lännen Medialle.

Koetoiminnassa uraania ja harvinaisia maametalleja erotetaan laboratoriossa metallien talteenottolaitoksen pääprosessiliuoksesta analyysejä varten. Kokeissa ei synny uraanioksidia tai muita pidemmälle jalostettuja tuotteita, yhtiö kertoo verkkosivuillaan.

Tehdasalueelle on jo Talvivaaran aikana rakennettu lähes valmis uraanin talteenottolaitos. Tutkimusta tehdään kuitenkin laboratorio-oloissa.

”Aikaisintaan syksyllä ratkaisuja”

Uraania on Terrafamen louhimassa malmissa hyvin pieninä pitoisuuksina: noin 17 milligrammaa malmikilossa. Metallitehtaan läpi johdetun tuotantoliuoksen sisältämästä uraanista valtaosa palautuu nyt tuotantoliuoksen mukana bioliuotuskiertoon sekundäärikasoille, joissa se saostuu, ja osa päätyy kipsisakan mukana kipsisakka-altaalle.

Terrafame on jo aiemmin kertonut selvittäneensä vaihtoehtoa, että se voisi olosuhteiden niin salliessa tuottaa uraanipuolituotetta vuodesta 2019 eteenpäin.

Ympäristölupa uraanin talteenottoon sai lainvoiman keväällä. Jos Terrafame päätyy talteenottoon, se tarvitsee luvat vielä valtioneuvostolta ja Euroopan ydinenergiayhteisöltä Euratomilta.

Nikkelin ja sinkin tuotantoon verrattuna taloudellinen merkitys ei Terrafamen mukaan olisi ratkaisevan suuri mutta kuitenkin hyvä lisä. Samalla se tehostaisi luonnonvarojen hyödyntämistä.

-Aikaisintaan syksyllä tehdään ratkaisuja suuntaan tai toiseen, Lukkaroinen sanoo mahdollisista lupien hauista.

Maametalleissa ”merkittäviä mahdollisuuksia”

Sotkamossa sijaitsevassa malmiossa on monia harvinaisia maametalleja kuten skandiumia ja yttriumia.

-Aiemmin tällä tavalla ei ole tutkittu, mitkä niistä olisivat talteen otettavissa. Kyse on nimenomaan tutkimustoiminnasta tämän asian selvittämiseksi. On aikaista sanoa, mitkä määrät ja taloudellinen vaikutus olisivat. Mutta uskomme, että niissä voi olla ihan merkittäviä mahdollisuuksia, Lukkaroinen kertoo.

Hänen mukaansa sopiva hetki sekä harvinaisten maametallien että uraanin talteenoton tutkimuksille on nyt, kun toiminnan ylösajo on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja rahoitus turvaa ylösajon loppuun saattamisen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic