Uutiset

Terrafame: "Hyvää vauhtia edetään positiiviselle puolelle" – luvuissa sen pitäisi näkyä loppuvuonna

Monimetalliyhtiö Terrafamen toimitusjohtajaa Joni Lukkaroista ei huolestusta se, että yhtiö tuotti viime vuonna edelleen liiketappiota. Liikevaihto kuitenkin tuplaantui ja käyttökate parani edellisvuoteen verrattuna.

Terrafamen keskiviikkona julkistamien tietojen mukaan liiketappio oli viime vuonna 6,4 miljoonaa euroa, kun vuonna 2016 tappio oli 134,4 miljoonaa euroa.

Lukkaroinen korostaa, että toiminta on sujunut liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja käyttökate on ollut positiivinen kahtena perättäisenä kvartaalina eli vuosineljänneksenä.

-Kassavirran osalla ollaan vielä negatiivisella puolella, mutta hyvää vauhtia edetään positiiviselle puolelle, Lukkaroinen luonnehtii tilannetta Lännen Medialle.

Hänen mukaansa tavoitteena on, että sekä käyttökate että liiketoimintaan liittyvä kassavirta ovat positiivisia ”tämän vuoden kolmannen kvartaalin jälkeen”, käytännössä siis syyskuun jälkeen.

Kuparista ensimmäiset toimitukset

Metallien maailmanmarkkinahinnat ovat kehittyneet viime vuonna Terrafamen kannalta pääasiassa suotuisasti.

-Varsinkin dollareissa mitattuna metallien maailmanmarkkinahintojen kehitys on ollut hyvää, mutta dollarin ja euron kurssi oli meille epäedullista, Lukkaroinen sanoo. Tämä näkyi nikkelin kohdalla.

Nikkelin hinta oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 11 600 dollaria tonnilta, mikä oli noin 7 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Sinkin hinta nousi vastaavalla jaksolla noin 29 prosenttia. Kahdessa vuodessa sen hinta on yli kaksinkertaistunut ja on nyt noin 3 400 dollaria tonnilta.

Terrafame odottaa markkinalähteidensä perusteella nikkelin hinnan nousevan pitkällä aikavälillä. Sen sijaan sinkin maailmanmarkkinahinta on nyt erittäin korkealla, ja odotettavissa on laskua.

Terrafame alkoi toimittaa viime vuoden lopulla myös kuparia. Kupari liukenee tuotantoprosessissa viimeisenä,

-Ensimmäiset kaupat on tehty, ja merkitys vielä hyvin vähäinen tässä vaiheessa.

Sekä kuparin ja koboltin maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet.

Kiina on ratkaisevassa asemassa

Seniorianalyytikko Pekka Spolander OP-ryhmästä pitää metallien maailmanmarkkinahintojen kehitystä lupaavana. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

-Kun talousennusteita on nostettu ja talous kasvaa ennakoitua nopeammin, sen pitäisi johtaa metallien kulutuksen kasvuun ja olla tukena hinnoille.

Hänen mukaansa metallien – etenkin sinkin – hinnat ovat nousseet aallonpohjasta. Lyhellä aikavälillä hinnat voivat edelleen heilahdella.

Hänen mukaansa hintanäkymien kannalta ratkaisevassa asemassa on Kiina, joka kuluttaa joistakin metalleista jopa valtaosan.

-Näyttää siltä, että Kiinassa kasvu on jopa vähän piristymässä.

Akkukemikaalitehtaasta päätös kevätkesällä

Terrafame julkisti marraskuussa suunnitelmansa nikkeli-kobolttituotteen jatkojalostamisesta. Se suunnittelee Sotkamoon akkukemikaalitehdasta.

Investointipäätöksen yhtiö tekee huhti–kesäkuussa, Lukkaroinen arvioi. Investoinnin tarvitsemat 200 miljoonaa dollaria (noin 175 miljoonaa euroa) se on jo varmistanut yksityisiltä omistajiltaan; valtio on edelleen enemmistöomistaja.

Tehtaan rakentaminen voitaisiin aloittaa heti päätöksen jälkeen, ja tuotanto voisi alkaa vuoden 2020 aikana.

Hankkeen taustalla ovat sähköautomarkkinoiden kasvunäkymät.

Analyytikko: ”Sähköautojen tulevaisuudesta monenlaisia näkemyksiä”

Spolander sanoo, että sähköautojen tulevaisuudesta on hyvin monenlaisia näkemyksiä, ja keskustelu käy kiivaana

-Akkuihin liittyvät metallit ovat kuuma alue ja ne kiinnostavat kovasti. Ne eivät sinänsä ole valtavan isoja investointeja verrattuna esimerkiksi uusiin kuparikaivoksiin.

Akkujen kysyntä heijastuu esimerkiksi monikäyttöisen kuparin tarpeeseen.

Smolander sanoo, että kaivosalan vaikeina vuosina ei juuri investoitu, ja jos talous alkaa kasvaa kovaa vauhtia, tarjonta ei tule perässä.

-Jos uskotaan kovaan kasvuun, on aika tehdä investointeja.

Liikevaihto noin 220 miljoonaa euroa

Terrafame on ajanut tuotantoa ylös loppuvuodesta 2015 alkaen. Sen päätuotteiden nikkelin ja sinkin tuotantomäärät ovat kasvaneet suunnitellusti. Viime vuonna se tuotti nikkeliä noin 20 900 tonnia ja sinkkiä noin 47 000 tonnia.

Tuotantomäärien kasvu nosti liikevaihdon vuoden 2016 101 miljoonasta eurosta viime vuoden 218,8 miljoonaan euroon.

Vastaavasti käyttökate on parantunut, vaikka se onkin edelleen negatiivinen, kun ei huomioida tuotantoprosessissa eli esimerkiksi bioliuotuskasoissa olevan metallin arvoa. Käyttökate on nyt miinuksella 74,5 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli miinuksella 170 miljoonaa euroa.

Käyttökate on liiketulos vähennettynä muuttuneilla ja kiinteillä kustannuksilla. Lukkaroisen mukaan tuloksen parantumisen taustalla on myös erittäin hyvä kustannuskuri.

-Kun se on jatkossa yhtä hyvää, tuotannon noususta seuraava liikevaihdon kehitys näkyy suoraan käyttökatteessa.

Louhintamäärä on vaihdellut vuoden aikana. Heinä–syyskuussa tehtiin ennätyksiä ja otettiin kiinni alkuvuoden jälkeen jääntiä, ja loka–joulukuussa määrä taas laski. Lukkaroisen mukaan koko vuoden aikana on pysytty tavoitteessa: kuukaudessa on louhittu, murskattu ja kasattu keskimäärin noin 1, 5 miljoonaa tonnia malmia.

Loppuvuosi oli hänen mukaansa tavoiteltua tasoa, sillä yli 1,5 tonnin kuukausittainen määrä tietäisi primääriliuotuksen lyhentämistä.

Terrafamella on hakenut lupaa uraanin talteenottoon. Tehdasalueella on valmis talteenottolaitos Talvivaara-yhtiön ajoilta. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hankkeesta vielä helmikuussa kuulemiset sekä Kajaanissa että Sotkamossa.

Terrafamen palveluksessa oli vuoden lopussa 650 henkilöä. Kaivosalueella toimi 70 kumppaniyritystä, joissa työskenteli noin 670 henkilöä.

Asiasanat

Fingerpori

comic