Uutiset

Terrafamen uraanilupa on valmis, ja vain poliittista päätöstä odotetaan – Lupa olisi Suomen ensimmäinen siinä vaiheessa, kun se astuisi voimaan

Sotkamossa sijaitsevan Terrafamen uraanin talteenottolupa olisi historiallinen, sillä se olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa siinä vaiheessa, kun se astuisi voimaan. Sotkamossa on kysymys luonnonuraanin talteenotosta. Uraani lähtisi ulkomaille jalostettavaksi tiiviissä tynnyreissä ja konteissa.
Terrafamen kaivos Sotkamossa haki uraanilupaa jo vuonna 2017. Uraani lähtisi ulkomaille jalostettavaksi tiiviissä tynnyreissä ja konteissa. Monimetalliyhtiön päätuotteita ovat nyt nikkeli ja sinkki. Kuva: Juha Neuvonen
Terrafamen kaivos Sotkamossa haki uraanilupaa jo vuonna 2017. Uraani lähtisi ulkomaille jalostettavaksi tiiviissä tynnyreissä ja konteissa. Monimetalliyhtiön päätuotteita ovat nyt nikkeli ja sinkki. Kuva: Juha Neuvonen

Terrafamen uraanilupa on enää vailla poliittista päätöstä, joka on viivästynyt.

– Valmistelun puolesta olemme valmiita. Lupaehdot ovat olemassa ja lausuntokierrokset on jo aikaa sitten hoidettu, ydinenergian käytöstä vastaava teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

– Avoimia kysymyksiä ei enää ole, jokainen tarkastus on tehty ja vain poliittista päätöstä odotetaan.

Heikinheimon mukaan viivästys johtuu elinkeinoministerin vaihdoksesta ja siitä, että myös virkamieskunta ministerin esikunnassa on vaihtunut. Hänen mukaansa lupaa odotettiin hallituksen käsittelyyn jo ennen joulua.

Sotkamossa sijaitsevan monimetalliyhtiö Terrafamen uraaniluvan esittelee hallitukselle elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Vielä kesällä hänen edeltäjänsä Katri Kulmuni (kesk.) arvioi, että lupapäätös tulisi hallituksen pöydälle syys–lokakuussa.

Uraanin talteenottolupa olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa siinä vaiheessa, kun se astuu voimaan.

Liisa Heikinheimo toteaa, että edellinen valtioneuvoston lupa myönnettiin Terrafamen edeltäjälle Talvivaara Oy:lle, mutta se peruttiin valituskäsittelyn aikaan, kun yhtiön taloudellinen tilanne muuttui epävakaaksi. Hallitus siis myönsi jo uraaniluvan, mutta se ei koskaan astunut voimaan.

Terrafame haki uraanilupaa yli kaksi vuotta sitten syksyllä 2017. Säteilyturvakeskus (STUK) tiedotti viime kesäkuussa, että uraanin talteenottolaitos täyttää turvallisuusvaatimukset. STUKin mukaan luvan myöntämiselle ei ole estettä, eikä se näe säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta estettä laitoksen käynnistämiselle.

– Valmistelussa olikin ehto, että STUKilta piti tulla positiivinen turvallisuusarvio.

Valmistelun lopputulokseen Heikinheimo on tyytyväinen, sillä sekä jäteasioista että uraanin talteenottotoiminnan kestosta on tehty ehto.

– Uraanin talteenottolupa ei voi olla voimassa, jos kaivoksen muu talteenottotoiminta lopetetaan.

Ehto kypsyi Heikinheimon mukaan viime vuoden aikana, kun lupaa tarkasteltiin kaivoslain näkökulmasta.

Myös jätehuoltoon tuli ehto. Se tarkoittaa, että luvassa on tietty aikaväli, jolloin selvitetään ja katsotaan, joudutaanko menemään toimenpiteisiin. Viranomaistahona toimii Säteilyturvakeskus.

– Mikäli suunniteltu prosessikierto ei jostain syystä toteutuisikaan suunniteltuna, vaan syntyisi jätettä, joka tarvitsee toimenpiteitä, niin tälle asialle pitää sitten esittää toimenpiteet.

Heikinheimo on tyytyväinen, että turvallisuutta on käyty eri viranomaisten kanssa yhteistyössä niin paljon läpi.

– Joka kysymykseen on löydetty ihan toimivia kirjauksia.

Sotkamossa on kysymys luonnonuraanin talteenotosta. Terrafame ottaisi talteen uraanin ja myisi sitä.

Uusimmat

Fingerpori

comic