Uutiset

Terrafamen uraaniluvan käsittely venyy ainakin loppuvuoteen – Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio on pahasti kesken

Suomen ensimmäinen uraanilaitos ei tule saamaan lupaa lähiaikoina. Terrafame on kuitenkin yhä sitoutunut uraanilaitoksen käynnistämiseen. STUKin mukaan metalliyhtiöllä on ollut väärinymmärrystä siitä, mitä erityyppisille uraanijätteille pitää tehdä.
Uraanilaitosrakennus on jo olemassa Terrafamen alueella. Siinä on tällä hetkellä toimistotiloja sekä muun muassa vesienhallinnan laboratoriotoimintoja ja kunnossapidon huoltotoimintaa.

Suomen ensimmäinen uraanilaitos ei tule saamaan lupaa lähiaikoina, sillä monimetalliyhtiö Terrafamen uraaniluvan käsittely venyy vielä useita kuukausia.

– Valtioneuvosto päättää uraaniluvasta vasta vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa. Terrafamella on paljon asioita auki Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa, yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo Lännen Medialle.

Säteilyturvakeskuksen mukaan Terrafamella on ollut väärinymmärrystä, mitä jätteille pitäisi tehdä.

Terrafame jätti uraanilupahakemuksen hallitukselle lähes vuosi sitten, viime vuoden lokakuun lopussa. Aurela korostaa, että STUKin lausunto ja turvallisuusarvio ovat välttämättömät, ennen kuin valtioneuvosto voi luvasta päättää.

– Arvioimme lokakuun lopussa 2017, että mikäli valtioneuvosto päättää myöntää luvan, voisimme aloittaa uraanin talteenoton aikaisintaan vuoden 2019 lopulla, Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen toteaa.

– Vielä ei ole nähtävillä tarvetta muuttaa aikatauluarviota. Olimme varautuneet, että lupaprosessi on perusteellinen ja vie aikaa. Olemme edelleen täysin sitoutuneet viemään prosessin loppuun saakka, Lukkaroinen kommentoi.

Jos uraanilaitos aloittaa toimintansa Sotkamossa, kyseessä on Suomen ensimmäinen luonnonuraania tuottava suuren mittakaavan laitos.

STUK odottaa nyt Terrafamelta jätehuoltoon liittyvää selvitystä, joka on yksi keskeisiä dokumentteja uraanilaitoksen turvallisuusarvioinnissa.

– Selvitys ei ole vielä siinä kunnossa, että turvallisuustarkastus voitaisiin aloittaa. Terrafamella oli väärinymmärrystä siitä, mitä erityyppisille uraanijätteille pitää tehdä, Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Jarkko Kyllönen kertoo.

Kyllösen mukaan yhtiön pitää korjata suunnitelmansa, mitä Euroopan komission direktiivi edellyttää luonnonradioaktiivisilta jätteiltä.

– Terrafame ymmärsi väärin, millaiset jätteet pitää loppusijoittaa ja millaiset jätteet eivät ole jätteeksi katsottavia. En pidä tätä isona väärinymmärryksenä. Direktiivissä on kaksi rajaa, ja Terrafame oli lukenut sitä hieman väärin.

Kyllösen arvion mukaan Terrafamelta on tulossa direktiivin mukainen jätehuoltosuunnitelma mahdollisesti jo ensi viikolla.

STUK pyysi Terrafamelta kesällä yhden lisäselvityksen, johon on saanut vastauksen. Kyllösen mukaan toinen lisäselvityspyyntö tulee lähtemään lähiviikkoina. STUK ei avaa pyyntöjen yksityiskohtia.

Kyllönen korostaa, että uraanilaitoksen turvallisuusarvioinnissa keskeisintä on työntekijöiden ja ympäristön säteilysuojelu.

– Uraanilaitoksen ympäristöriskit ovat aika pieniä, varsinkin kun uraanipitoisuudet ja suunnitellut tuotantomäärät ovat aika alhaisia. Eli säteilyriskit ympäristöön eivät ole hirveän suuria, mutta työntekijöiden säteilysuojeluun tulee kiinnittää huomiota.

Ydinmateriaalivalvonta on tärkeää, eli miten uraanituotantoa kansainvälisten säännösten mukaan valvotaan. Tähän on Kyllösen mukaan tarkat kirjanpitovelvollisuudet.

Säteilyturvakeskuksen on lain mukaan pyydettävä lausunto uraanilaitoksen turvallisuusarviosta ydinturvallisuusneuvottelukunnalta, jolla on enää kaksi kokousta loppuvuonna.

Ennen neuvottelukunnan käsittelyä valtioneuvosto ei voi tehdä lupapäätöstä.

– Saatetaan ehtiä viemään asia neuvottelukunnan loppuvuoden kokoukseen, jos Terrafame vastaa nyt nopeasti, Jarkko Kyllönen sanoo.

Ydinturvallisuusneuvottelukunta on STUKin tukena. Mukana on kotimaisten tutkimuslaitosten edustajia ja muita asiantuntijoita.

Aikataulupaineita asettaa se, että neuvottelukunnan toimikausi loppuu vuoden lopussa. Seuraavan kokoonpanon aikataulu taas selviää vasta nimityksen jälkeen. Nimityksen tekee ministeriö.

– Eli tulee lyhyt katko, ja uuden kokoonpanon ensimmäinen kokous menee helmikuulle, Jarkko Kyllönen arvioi.

Hallitus tekee siis periaatepäätöksen, antaako se uraanilaitokselle rakentamislupaa. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. STUK päättää vielä erikseen käynnistysluvasta.

Luonnonuraani lähtisi Sotkamosta eteenpäin niin sanottuna keltaisena kakkuna (yellow cake).

Tehdasalueella on uraanin säilytykseen standarsoidut säiliöt. Keltaiset kakut lähtevät laivalla Suomesta eteenpäin Terrafamen tulevalle partnerille, joka jalostaa uraanin eteenpäin. Keltaista kakkua ei jalosteta Suomessa.

Aktiivista uraanituotantoa lähimpänä Suomea on Tshekissä. Maailmalla sen sijaan on paljonkin uraanin tuotantoa, esimerkiksi Venäjällä toimii suuria uraanilaitoksia.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti