Uutiset

Terrafamen uraaniluvasta hallituksen ratkaisu aikaisintaan keväällä – sitten oikeusjuttu mahdollinen

Valtioneuvosto antaa ratkaisunsa monimetalliyhtiö Terrafame Oy:n uraanin talteenottohakemuksesta ensi vuonna, aikaisintaan keväällä ja viimeistään syksyllä. Näin arvioi yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM).

Valtioneuvoston päätöksestä on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jossa käsittely voi kestää jopa vuoden.

Terrafame jätti hakemuksensa uraanin talteenotosta tiistaina. Sen näkemys on, että talteenotto voitaisiin aloittaa Sotkamossa vuoden 2019 lopulla.

Talteen otettu uraani vietäisiin jalostettavaksi muualle Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan, sillä Suomessa uraania ei jalosteta.

”Joka asia on eri ajassa erilainen”

Uraanin talteenotto kuului jo kaivoksen aiemman toimijan Talvivaara Sotkamo Oy:n suunnitelmiin. Se jätti hakemuksensa asiasta valtioneuvostolle vuonna 2010.

Onko Terrafamen ja Talvivaaran hakemusten välillä olennaisia eroja?

Aurelan mukaan tällä hetkellä hakemuksissa ei näy kovinkaan suuria eroja.

-Mutta aina täytyy muistaa että joka asia on eri ajassa erilainen. Lisäksi on sellaisiakin asioita, joita ei vielä tiedetä. Siksi on lausuntokierros, että saadaan kuulla eri viranomaisilta ja toimijoilta, olisiko jotakin uutta, hän kertoo Lännen Medialle.

Talvivaara Sotkamo Oy sai valtioneuvostolta vuoden 2012 alussa uraanin talteenottoluvan. KHO kumosi sen vuoden 2013 lopussa, koska yhtiön toiminta oli muuttunut huomattavasti. Yhtiö hakeutui konkurssiin vuonna 2014.

Malmin uraanipitoisuus on matala mutta malmia on paljon

Uusi, valtioenemmistöinen toiminnanharjoittaja Terrafame käynnisti kaivoksen toiminnan uudelleen syksyllä 2015. Se on kertonut toiminnan edenneen suunnitelmien mukaan ja kääntyvän voitolliseksi ensi vuonna syyskesällä.

Terrafamen päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki, ja tänä vuonna se aloittaa myös kuparin tuotannon.

Uraani irtoaa bioliuotuksessa muiden metallien mukana. Kaksi kolmasosaa uraanista palautuu sekundääriliuotuskasoille, kolmasosa kipsisakka-altaille ja pieni osa tuotteen mukana asiakkaille.

Yhtiön mukaan sen prosesseissa ja tuotteissa mukana oleva uraani ei aiheuta säteilyvaaraa ihmiselle tai ympäristölle, sillä se vastaa säteilyominaisuuksiltaan kallioperässä esiintyvää luonnonuraania.

Terrafamen malmin uraanipitoisuus on matala (noin 17 milligrammaa louhitussa malmikilossa; kilo on miljoona milligrammaa). Malmivarat ovat kuitenkin suuret, joten yhtiö pitää uraanin talteenottoa taloudellisesti järkevänä ja katsoo sen tehostavan luonnonvarojen käyttöä.

Terrafamen mukaan sen tavoittelema 150–250 tonnin vuotuinen uraanimäärä tarkoittaisi nykyhinnoilla noin 10 miljoonan euron liikevaihtoa.

Alueella on jo Talvivaaran ajoilta lähes valmis uraanin talteenottolaitos.

STUK tekee turvallisuusarvion

Laaja lausuntokierros Terrafamen hakemuksesta alkaa maanantaina 6. ja päättyy tammikuun lopussa.

Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa eniten asian käsittely Säteilyturvakeskuksessa (STUK) .

-Me kysymme STUKilta lausuntoa ja turvallisuusarviota, mutta sen materiaali on eri kuin tämä hakemus, Aurela selventää.

Terrafame tarvitsee vielä luvat Euroopan atomienergiayhteisöltä Euratomilta ja ulkoasiainministeriöltä. Sillä on määräaikainen ympäristölupa, ja se on hakenut loppukesällä uutta lupaa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic