Uutiset

Terrorismin torjuntakeinojen on elettävä samassa suhteessa uhan kanssa, sanoo terrorilakivalvoja – arvioi myös Suomea

Terrorismin torjuntaan tähtäävien voimakeinojen pitäisi olla oikeassa suhteessa terrorismin uhkaan nähden, arvioi englantilainen terrorismilakien asiantuntija David Anderson.

Anderson toimi vuosina 2011–2017 Britannian riippumattomana terrorismilainsäädännön arvioijana. Kyseessä on valtion virka, jonka haltijalla on poikkeuksellisesti oikeus tutustua salassapidettäviin aineistoihin ja vahtia, että viranomaiset noudattavat Britannian terrorismilakien valtuuttamia pakkokeinoja oikein.

-Olemme nähneet lakiemme vahvistuvan ja heikkenevän uhkatason mukaan, ja se on ehdottoman oikein, Anderson sanoo Lännen Medialle.

Riippumattoman valvojan sanalla on ollut vaikutusta, koska valtiolla on velvollisuus julkaista kaikki valvojan tekemät raportit. Valvojan tehtävänä on ollut tarkastella erityisesti sitä, miten hyvin ihmisoikeudet toteutuvat.

Anderson oli perjantaina Helsingissä puhumassa terrorismin torjunnasta ja ihmisoikeuksista Korkeimman oikeuden järjestämässä syyttäjäseminaarissa.

Tiedustelulainsäädäntöä perustellaan terrorismintorjunnalla

Terrorismintorjunta on tällä hetkellä Suomessa ajankohtaisempaa kuin se on ollut koskaan. Suojelupoliisi korotti viime kesänä terrorismin uhka-arviota, ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa puidaan parhaillaan Turun elokuisia puukotuksia terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä.

Vastaavasti eduskunnassa käsitellään tällä hetkellä tiedustelulakiesityksiä, jotka toteutuessaan laajentaisivat viranomaisten tiedusteluvaltuuksia niin siviili- kuin sotilastiedustelussa. Tiedustelulainsäädäntöä on perusteltu muun muassa terrorismin torjunnalla.

Andersonin mielestä viranomaisille annettujen, perusoikeuksia kaventavien pakkokeinojen täytyy olla hyvin perusteltuja ja riittävästi kohdennettuja.

-Suomen täytyy löytää tasapaino, joka on sopiva. Ei vain Suomelle, vaan tämänhetkiselle uhkatasolle.

Anderson toteaa, että Britanniassa vähennettiin viranomaisten oikeuksia pakkokeinoihin ennen vuotta 2014, kun terrorismi alkoi jälleen nostaa päätään Euroopassa Isis-järjestön myötä.

-Vaikeuksia tulee sellaisten pakkokeinojen kanssa, joita voi kohdistaa kehen tahansa ilman minkäänlaista tarvetta epäilykselle.

Suomessa tiedustelulakien noudattamista valvoisi tiedusteluvaltuutettu, jonka toimenkuvassa olisi samoja piirteitä kuin Andersonin entisessä virassa.

Anderson: Terrorismi-sanaa ei pitäisi käyttää

Viime aikoina terroristijärjestö Isis on menettänyt asemiaan Syyriassa ja Irakissa. Pitkällä aikavälillä Anderson arvioi, että terrorismin määrän vuoksi ei ole syytä paniikkiin, mutta lähiaikojen kehitys Euroopassa voi olla toinen. Syynä on Lähi-idän taistelusta palaavat taistelijat, jotka tuovat mukanaan taitoja ja verkostoja, joista viranomaiset eivät ole aiemmin olleet tietoisia.

Ylipäätään Anderson kuitenkin arvioi, että terrorismiin pitäisi suhtautua kuten mihin tahansa väkivaltaiseen rikollisuuteen. Hänestä koko sana pitäisi unohtaa ja kuvat tekoja muun rikollisuuden tavoin.

-Terroristi haluaa, että terrorismi on jotain erityistä. Terroristi haluaa uutisten etusivulle. Jos sallimme itsellemme, että ”tämä ilmiö on ainutlaatuisen kauheaa”, niin pelaamme heidän peliään.

Terrorismilakien riippumaton arvioija

Britanniassa on toiminut 1970-luvulta asti terrorismin vastaisten lakien riippumaton arvioija. Viranhoitajan tehtävänä on tarkkailla sitä, että viranomaiset noudattavat terrorismilainsäädännön suomia valtuuksia oikein.
Tehtävänä on myös arvioida lainsäädännön vaikutuksia.
Virka perustettiin, kun terrorismilainsäädäntöä tiukennettiin Pohjois-Irlannin levottomuuksien vuoksi.
Arvioijan tehtävänä on tutustua terrorismitutkintoihin ja julkaista sitä koskevia raportteja ja selvityksiä. Arvioijalla on oikeus tutustua salaisiin tietoihin.
Nykyinen viranhaltija on Max Hill. David Anderson hoiti tehtävää 2011–2017.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic