Uutiset

THL julkisti oman esityksensä rokotejärjestyksestä – Mihin ryhmään sinä kuulut?

Suositus sisältyy tiistaina annettuun rokoteasetukseen. Lista täsmentyy, kun rokotteiden tehosta eri ryhmissä kertyy tarkempaa tietoa.
Koronarokotukset alkanevat heti joulunpyhien jälkeen. Toistaiseksi EU:ssa on myyntilupa vasta yhdelle rokotevalmisteelle. Kuva: Anna Muotka
Kuviruskuva. Kuva: Anna Muotka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut tarkennettua tietoa koronarokotteiden tarjoamisjärjestyksestä.

Laitoksen antama suositus liittyy valtioneuvoston tiistaina antamaan rokoteasetukseen, joka mahdollistaa rokotusten aloittamisen samassa tahdissa muiden EU-maiden kanssa. Aloitus tapahtuu todennäköisesti ensi sunnuntaina tai maanantaina.

Rokotusten käytännön toteutus on kuntien vastuulla. Myös työterveyshuolto voi osallistua rokottamiseen.

Rokotteita tulee Suomeen pienissä erissä. Rokotusjärjestyksellä pyritään vähentämään koronavirustaudin aiheuttamaa tautitaakkaa, estämään taudin aiheuttamia kuolemia ja pitämään yllä terveydenhuollon kantokykyä.

Eri ryhmien välinen rokotejärjestys täsmentyy, kun rokotteiden tehosta eri ryhmissä kertyy lisää tietoa. Myös eri valmistajien rokotteiden mahdolliset erot voivat vielä vaikuttaa järjestykseen.

THL:n suosittelema rokotusjärjestys on tässä vaiheessa jaettu kolmeen ryhmään.

1. Koronapotilaita hoitava henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat: 100 000 henkeä

Aivan rokotejärjestyksen kärjessä on teho-osastoilla työskentelevä terveydenhuollon henkilöstö.

Seuraavana listalla on koronapotilaita hoitavien vuode- ja päivystysosastojen henkilökunta. Samaan ryhmään kuuluvat myös ensihoitajat.

Heidän lisäkseen koronarokotteita saavat tässä kohtaa koronapotilaita hoitavilla infektiovastaanotoilla sekä koronanäytteenotossa ja -diagnostiikassa työskentelevät.

Edellisten kanssa samalla viivalla ovat ovat ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta sekä asukkaat.

Näiden jälkeen rokotetaan kriittiseksi katsottu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Esimerkkinä THL mainitsee elinsiirtoyksiköiden henkilökunnan.

2. Ikääntyneet ja vakavalla koronavirustaudilla altistavia perussairauksia sairastavat: 800 000 henkeä

Tässä ryhmässä järjestys noudattaa käänteistä ikäjärjestystä, eli ensiksi rokotetaan iäkkäimmät.

Kärjessä ovat 80 vuotta täyttäneet. Heidän jälkeensä rokotettavat jaetaan ryhmiin viiden ikävuoden välein 70-vuotiaisiin saakka.

Edellisten kanssa samaan aikaan rokotetaan myös heidän samassa taloudessa asuvat omaishoitajansa.

Alle 70-vuotiaat saavat tässä kohtaa rokotteen, mikäli heillä on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Sellaisia ovat esimerkiksi krooninen ja vaikea munuais- tai keuhkosairaus. Myös esimerkiksi elinsiirtopotilaat ja akuutissa syöpähoidossa olevat rokotetaan tässä kohtaa.

Seuraavana listalla ovat alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. Esimerkkeinä THL mainistsee sepelvaltimotaudin ja kirroottisen maksasairauden.

3. Muu väestö

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki muut.

Toistaiseksi myyntiluvan on saanut vasta Pfizerin ja Biontechin rokote. Lupaa suositellut Euroopan lääkevirasto suosittelee rokotetta vain yli 16-vuotiaille. Raskaana oleville käyttöä tulee toistaiseksi harkita tapauskohtaisesti.

Uusimmat

Fingerpori

comic