Uutiset

Tiedustelulait tulevat: Supon valta kasvaa, tarvitaan lisää parlamentaarista valvontaa

Eduskunta käy ensi viikolla tunteita nostattavan tiedustelulakipaketin kimppuun. Pakettiin kuuluvat niin siviili- kuin sotilastiedustelulait.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja hallintovaliokunnan jäsen Mika Kari (sd.) arvelee, että valiokuntakäsittelyssä sotilastiedustelun osuus on helpompi rasti kuin siviilitiedustelu, johon liittyvät kansalaisten perusoikeudet.

Kari nostaa esille erityisesti suojelupoliisin roolin.

-Supo siirrettiin jokin aika sitten poliisin hallinnasta sisäasiainministeriön poliisiosaston alaisuuteen. Se karkasi jo tällöin kauemmaksi poliisitoiminnasta. Nyt sille esitetään varsin laajoja toimivaltuuksia. Kotimainen tiedusteluorganisaatio vahvistuu. Eduskunnan pitäisi käydä laaja keskustelu siitä, tarvitaanko jokin parlamentaarinen elin valvomaan Supoa.

Kolmas pilari tarvitaan

Lakiesityksessä ehdotetaan tiedusteluvaltuutetun sekä tiedusteluvaliokunnan perustamista. Valiokuntaan valittaisiin 11 jäsentä.

Eikö valiokunta riitä tähän tehtävään?

-Ei riitä. Supoa koskee laillisuusvalvonta ja kulloinenkin hallitus. Olen istunut pian kahdeksan vuotta valiokunnissa ja huomioni on, ettei valiokunnissa pystytä käsittelemään kaikkia asioita sillä syvyydellä kuin mitä pitäisi. On paljon kaikkein herkintä tietoa, joka on vain valiokuntien puheenjohtajiston saatavilla. Valiokuntien työskentelyä leimaa tietty sensitiivisyys. Niillä on pikemminkin yleisvalvojan rooli.

Kari ei ota kantaa, mikä tuo elin olisi, mutta sellaista tarvittaisiin valtuutetun ja valiokunnan lisäksi kolmanneksi pilariksi.

Hän toteaa, että kolmannen pilarin aikaan saaminen voi olla ratkaiseva, jotta lakiesitys menee läpi eduskunnassa määräenemmistöllä.

-Ehdotus tällaisesta elimestä ei ole sidottu yksittäiseen puolueen. Olen käynyt eri puolueiden edustajien kanssa keskusteluja, joissa on otettu esille Supon kasvava rooli.

Kumpikin pysyköön tontillaan

Hän korostaa, etteivät poliitikot saa mennä virkamiesten tontille, eikä toisin päin.

-Valvonnan tehostuessa tähän rajapintaan jää laaja kenttä, johon eduskunnalle mahtuu vahva rooli. Tämä pitää hoitaa etukäteen, eikä vasta sitten, kun törmätään ongelmiin. Tällaisestakin asioiden hoidosta meillä on esimerkkejä. Vastuut ja roolit on oltava selvillä alusta pitäen.

Yhdellä värillä laaja rälssi

Kari muistuttaa poliittisista virkanimityksistä.

-Vaikka termiä nykyisin kavahdetaan, niin kansliapäällikkyydet ja poliisin ylijohto ovat poliittisia nimityksiä kunkin hallituspohjan mukaan. Yhdelle puolueelle voi muodostua liian vahva rälssi. Tiedustelulakien myötä hallitus saa uuden tehokkaan työkalun, jota hoitaa itse asiassa hyvin pieni piiri.

Yhteistyötä lain kiemuroihin

Hän ehdottaa, että hallitus ottaisi opposition mukaan, kun lakia kirjoitetaan lopulliseen muotoon. Näillä reunaehdoilla paketti voisi edetä kiireellisessä järjestyksessä.

Kun lähetekeskustelu alkaa, niin Kari toivoo, että jokainen edustaja muistaisi viimeisten kymmenen vuoden tapahtumat.

-Se alkoi vuonna 2007 Jokelan kouluiskusta. Syvästi kansaa koskettaneet tragediat unohtuvat nopeasti, kun meillä ja Euroopassa ei tapahdu vähän aikaan mitään. Kaikki iskut eivät ole ehkäistävissä, vaikka meillä olisivat minkälaiset lait. Mutta viranomaisille voidaan antaa ne työkalut, joita ne tarvitsevat, kunhan hoidamme myös viranomaisten valvonnan kuntoon.

Tukea oppositiosta

Lakinipulle on esitetty kiireellistä käsittelyä, mikä vaatisi taakseen viiden kuudesosan enemmistön eduskunnassa. Jotta tähän päästäisiin, hallitus tarvitsee tukea oppositiosta.

Lait vaativat muutoksia perustuslakiin. Lakitekstiä pitäisi muuttaa, jotta kirjeen tai vaikkapa puhelun suojaa voidaan rajoittaa kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Osa pelkää, että yksityisyyden suojaan kajotaan liikaa, ja että viranomaisille annetaan valtuudet massavalvontaan.

Kansanedustajatyössään Kari on päässyt katsomaan tiedustelulakeja sekä puolustus- että hallintovaliokunnassa. Sotilastiedustelulakia käsitellään puolustusvaliokunnassa ja siviilitiedustelua hallintovaliokunnassa.

Karin mielenkiintoa lakiesitykseen lisää vielä se, että hän on reservin viestiylivääpeli.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti