Uutiset

Tonttien hinnoissa nousua erityisesti Tampereella ja Turussa – sijainti vaikuttaa hintaan

Tonttien hinnat ovat nousseet keskimäärin enemmän kuin asuntojen hinnat kahden viime vuosikymmenen aikana. Tämä selviää Maanmittauslaitoksen pitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

Maanmittauslaitos on tutkinut hintojen kehitystä Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton ja Y-säätiön tilauksesta. Uusi tutkimus julkaistiin tiistaina aamupäivällä.

Kahdenkymmenen suurimman kaupungin joukossa tonttien hinnat suhteessa asuntoihin ovat kohonneet parissakymmenessä vuodessa eniten Tampereella sekä jossain määrin myös Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Seinäjoella.

Aluekohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Pääkaupunkiseudulla tontit kallistuivat huomattavasti asuntoja voimakkaammin vuoteen 2008 saakka, mutta sen jälkeen niiden hintakehitys on kulkenut samaa tahtia tai jopa hieman asuntoja hitaammin.

Vaihtelu tonttien hinnoissa johtuu kysynnän ja tarjonnan suhteesta. Vaihtelusta voi vetää myös hieman johtopäätöksiä siihen, mitkä kaupungit ovat houkuttelevia.

-Raaka linja on se, että houkutteleva sijainti vaikuttaa absoluuttisen hintaan. Tonttien hinnat on johdettu asuntojen hinnoista. Kaupunkien välillä on aika paljon eroja. Sekin vaikuttaa, kuinka paljon kaupungit omistavat myytäviä tontteja. Esimerkiksi Oulu on johdonmukaisesti luonut myytäviä tontteja vain omistamalleen maalle, kertoo johtaja Merja Vuoripuro Rakennusteollisuudesta.

Pitkällä aikavälillä tonttien hinnan laskua on tapahtunut varsinkin Hämeenlinnassa, Kouvolassa ja Porissa.

Hintavertailu tonttien välillä on tosin vaikeata. Sijainnin lisäksi arvoon vaikuttavat esimerkiksi rakennusoikeus, kaavoitustilanne sekä se, kuinka helppoa tai vaikeata tontille on rakentaa.

Maanmittauslaitoksen lukujen perusteella kaupunkien väliset erot ovat suuria myös rakennusoikeuden hinnassa. Vuonna 2015 yhden kerrosalaneliömetrin rakennusoikeus maksoi Helsingissä tuhat euroa. Vastaava luku Tampereella oli 495 euroa, Turussa 272 euroa, Oulussa 236 euroa, Seinäjoella 127 euroa, Vaasassa 154 euroa ja Porissa 54 euroa.

Lukujen erilaisuuteen vaikuttaa myös se, että toisissa kaupungeissa voidaan myydä enemmän pientalotontteja ja toisissa enemmän kerrostalotontteja.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana luvut ovat vähintään kolminkertaistuneet Tampereella, Turussa ja Seinäjoella. Tampereella luku on lähes viisinkertaistunut. Helsingin luku on noin nelinkertainen verrattuna vuoden 1995 rakennusoikeuden hintaan.

Kerrosalalla tarkoitetaan rakennusten kaikkien kerrosten yhteenlaskettua pinta-alaa.

Asuntojen hintojen nousu on yhteydessä maan hinnan nousuun. Hinta kasvaa yleensä keskusalueisiin kohdistuvan kysynnän mukaan. Asuntojen hintojen nousu kasvavilla kaupunkiseuduilla on noussut yhdeksi keskeisimmistä esteistä työvoiman liikkuvuudelle. Korkeat asumismenot vaikeuttavat myös kotitalouksien sijoittumispäätöksiä kaupunkiseutujen sisällä.

-Tonttien hinnat eivät suoraan näy asuntojen hinnoissa, mutta ne vaikuttavat rakennuttajien halukkuuteen aloittaa uusia kohteita”, toteaa johdon neuvonantaja Tarmo Pipatti Rakennusteollisuudesta.

Näin tutkittiin

Maanmittauslaitos tutki, miten tonttien ja asuntojen hinnat ovat kehittyneet toisiinsa nähden vuosien 1988 ja 2015 välillä.
Maapohjan laskennallinen osuus asunnon hinnasta selvitettiin vertaamalla kaikkien asuntotonttikauppojen hintoja yli 25 vuotta vanhojen asunto-osakeyhtiöhuoneistojen hintoihin.
Tarkastelu tehtiin nyt ensimmäistä kertaa tarkalla aluejaolla, käytännössä postinumeroalueittain. Uusien asuntojen hinnoista ei ole tällä tarkkuudella tilastotietoa.
Maanmittauslaitoksen tutkimus osoittaa, että tontin laskennallinen osuus asunnon hinnasta on asettunut suurimmissa kasvukeskuksissa 20 ja 38 prosentin välille, pienemmissä maakuntien keskuskaupungeissa jopa alle kymmenen prosentin.
Lähde: Maanmittauslaitos

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti