Uutiset

Touko Aalto pelkää soten nostavan kustannuksia ja heikentävän paljon sairastavien asemaa

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto manaa sote- ja maakuntauudistuksen tilaa. Perustuslakivaliokunnan torstaina nostamien korjauskohteiden lisäksi pitäisi Aallon mukaan muuttaa monta muutakin asiaa.

Esimerkiksi tavoiteltua kolmen miljardin säästöä ei Aallon mukaan ole nyt syntymässä.

-Valtiovarainvaliokunnassa meille kerrottujen arvioiden perusteella uudistus on synnyttämässä vähintään yhden miljardin lisäkulun eikä kolmen miljardin säästöä, hän sanoo.

Julkiselle taloudelle aiheutuu Aallon mukaan riski siitä, että maakuntien rahoitus perustuu niiden aikaisempana vuotena käyttämään rahasummaan, mikä kannustaa rahan kulutukseen.

-Lisäksi valinnanvapaus nostaa kustannuksia. Valmistelussa pitäisi kuulla enemmän asiantuntijoita, Aalto sanoo.

Itse hoidon osalta Aalto näkee riskin siinä, että terveitä ylihoidetaan ja sairaita alihoidetaan. Valinnanvapaus ei hänen mukaansa poista palvelujärjestelmän ongelmia, vaikka voikin niissä auttaa.

-Yritykset haluavat perusterveitä Timoja ja Tainoja asiakkaikseen. Yrityksille jää mahdollisuus kermankuorintaan siirtämällä paljon hoitoa tarvitsevat potilaat maakunnan vastuulle erikoissairaanhoitoon. Raha seuraa potilaan mukana, mutta maakunnan kustannukset kasvavat näin.

Riskinä olisi Aallon mukaan myös se, että erikoissairaanhoidossa hoitojonot pitenisivät. Vastaavasti perusterveydenhuollossa ne voisivat lyhentyä.

-Eniten apua tarvitseville tämä olisi kuitenkin huono uudistus, Aalto näkee.

Maakuntien asemaa parantaisi Aallon mukaan se, jos erikoissairaanhoidon kustannukset ainakin jaettaisiin perustason sote-keskuksen kanssa, jotta keskukset eivät siirtäisi liian helposti potilasta erikoissairaanhoitoon.

-Maakunnat tarvitsevat myös verotusoikeuden. Nyt niille on jäämässä itsehallinto vain menojen osalta.

Aallon mukaan uudistuksen alkuperäiset tavoitteet eli terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, kustannusten hillitseminen ja saumattomien hoivaketjujen luominen ovat jääneet taka-alalle.

-Aiemmin kuntauudistus vei sote-uudistuksen sivuagendalle. Nyt sivuagendalle on taas jouduttu, kun keskusta ja kokoomus keskenään koplaavat maakuntamallia ja laajaa valinnanvapautta.

Syntymässä oleva kokonaisuus ei Aallon mukaan ole riittävän kestävä ja toimiva.

-Kaikki 18 maakuntaa eivät kestä kymmentä vuotta. Tämä on jo keskustankin tiedossa, sillä hallituksen esitykseen on kirjattu kriisivaraukset. Asiantuntijat ovat pitäneet sopivana määränä 12 aluetta. Mitä vikaa olisi esimerkiksi vanhassa läänijaossa, Aalto pohtii.

Vihreiden puheenjohtaja irrottaisi laajan valinnanvapauden omaksi lakihankkeekseen siten, että muut sote- ja maakuntauudistuksen lait valmisteltaisiin ensin valmiiksi. Valinnanvapaus voisi Aallon mukaan kasvaa ensiksi esimerkiksi palvelusetelijärjestelmää laajentamalla.

Uudistuksen valmisteluun olisi hänen mielestään otettava myös oppositiopuolueet mukaan.

-Mikä estää sen, että valmistelua tehtäisiin yhdessä? Uudistuksen pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Nyt kukin hallitus on tekemässä tyhjiksi edellisen päätökset.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic