Uutiset

Trafin sähköiset asiointipalvelut edelleen pois käytöstä – Liikenneministeriö on pyytänyt Trafia selvittämään tietoturvan tasoa

Liikenneasioiden rekisteristä on voinut hakea julkisia kuljettajantietoja avoimesti ja kenestä tahansa jo kuukausien ajan.
Yksittäisten henkilöiden ajokorttitietoja on voinut hakea sunnuntai-iltaan asti liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palvelusta kuka tahansa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa tarkastamaan ja antamaan ministeriölle asiantuntija-arvionsa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta. Arvio on tehtävä läheisessä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Trafin heinäkuussa avatun verkkopalvelun kautta kuka tahansa on voinut hakea tietoa siitä, onko henkilöllä voimassa oleva ajo-oikeus ja millainen hänen ajokorttiluokkansa on.

Ministeriön mukaan voimassa oleva liikennepalvelulaki ei velvoita tämän tyyppisen palvelun toteuttamiseen, vaan kuljettajantiedot-palvelu on tehty, jotta Trafi voisi entistä paremmin palvella asiakkaitaan. Tietojen saatavuus on tärkeää muun muassa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tietää, onko sähköisten palveluiden määrittely tapahtunut asianmukaisesti ja onko kuljettajien henkilötietoja ollut palvelun käyttöönoton jälkeen mahdollista saada massaluovutuksena.

Ministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa ja Trafin pääjohtajaa arviomaan ylihuomiseen mennessä, voidaanko Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivustojen muut kuin kuljettajatietopalvelu laillisesti ja turvallisesti avata.

Kuljettajantietojen hakua lukuun ottamatta muut sähköiset palvelut on tarkoitus avata uudelleen mahdollisimman pian

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sulki sunnuntai-iltana yhdeksältä kaikki sähköiset asiointipalvelunsa. Trafi joutui estämään pääsyn sähköisiin palveluihinsa verkossa, kuljettajantiedot-palvelusta syntyneen hälyn takia.

– Meidän on arvioitava uudelleen, missä muodossa julkisia ajo-oikeustietoja voidaan jatkossa antaa. Myös muilla viranomaisilla on käytössä palveluita, joissa pystyy hakemaan vastaavia julkisia rekisteritietoja yksittäishakuina, ja olemmekin yhteydessä myös heihin, Trafin pääjohtaja Mia Nykopp toteaa tiedotteessa.

Sadat tietoturvastaan huolestuneet ovat antaneet palautetta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kuljettajantiedot-palvelusta. Liikenneasioiden rekisteristä on voinut hakea julkisia kuljettajantietoja avoimesti ja kenestä tahansa jo kuukausien ajan.

Yksittäisen henkilön ajo-oikeus sekä ajokortti- ja ammattipätevyystiedot ovat selvinneet tietojen etsijälle, jos hänellä on ollut tiedossaan joko henkilötunnus tai henkilön nimi ja syntymäaika tai kotikunta.

Trafin kuljettajatiedot-palvelusta saatavat tiedot kuuluvat laissa julkiseksi määritellyiksi tiedoiksi. Tietojen luovutusta on perusteltu yksilöiden oikeudella varmistaa, että liikenteessä olevalla kuljettajalla on voimassa oleva ajo-oikeus.

Se mikä palvelun myötä muuttui, oli tietojen saatavuus internetin kautta helposti ja ilmaiseksi

Liikennepalvelulain voimaantulo heinäkuun alussa lisäsi tietojen saatavuutta. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa ajoneuvoa tai muuta liikennevälinettä.

Trafi muistuttaa, että kyseiset tiedot ovat olleet julkisia aikaisemminkin ja niitä on voinut kysyä puhelimitse, sähköpostitse tai maksullisesti netissä.

Liikennepalvelulain myötä tiedot tulivat maksutta myös nettikyselyyn, jotta kaikilla olisi yhtenäiset mahdollisuudet hakea tietoja tarvittaessa.

Liikenteen turvallisuusvirasto päätyi kuitenkin eilen sulkemaan sähköiset asiointipalvelunsa sillä perusteella, että virasto suhtautuu tietosuojaan ja tietoturvaan erittäin vakavasti.

Trafi käy läpi kaikki kuljettajatiedot-palvelusta tulleet palautteet ja tekee mahdollisimman pian päätöksen sähköisten palvelujen osittaisesta palauttamisesta verkkosivuilleen.

Trafi tiedotti sunnuntaina, että tilapäisen palvelukatkon syynä ovat huoltotyöt. Trafi pahoitteli tilannetta tuoreeltaan ja kertoi pyrkivänsä avaamaan pian muut sähköiset asiointipalvelunsa, kuljettajantiedot-palvelua lukuun ottamatta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Tekniikka&Talous verkkosivuillaan perjantaina.

Fingerpori

comic