Uutiset

Tulevaisuus on kehityksen ja käänteiden kauppaa

Kolme globaalia tulevaisuuden kysymystä ovat, mikä on maapallon ekologinen kestävyys, miten teknologia etenee ja miten kansainvälinen geopoliittinen tilanne kehittyy. Näihin kaikkiin liittyy paljon epävarmuutta: isoja uhkakuvia kuten ilmastomuutos mutta myös haavekuvia.

Strategiasta ja ennakoinnista vastaava johtaja Paula Laine suomalaisten tulevaisuustalo Sitrasta pohtii tulevaisuutta työkseen ja uskoo, että tulevaisuudessa toteutuu jotain utopian ja dystopian väliltä.

Ruoantuotannossa on odotettavissa isoja edistysaskeleita, jotka liittyvät kestävään ruoantuotantoon ja esimerkiksi proteiinien tuottamiseen. Paula Laine nostaa kehityskuluksi synteettisesti valmistetut ruoat.

-On hyvinkin mahdollista, että sadan vuoden päästä ihmiset katsoisivat tavallaan häpeillen aikaa, jolloin ihmiset tappoivat eläimiä syödäkseen.

Sadan vuoden päästä kukaan tuskin edes kaipaa lihan makua ja vaatii laboratoriossa kasvatettua lihaa. Makutottumukset ja arvostukset ehtivät muuttua.

Työ on muuttumassa 50–100 vuodessa selvästi, mutta ennusteita on vaikea antaa. Teknologia kehittyy ja tekoäly valtaa alaa.

Nykyisiä töitä häviää varmuudella teknologisessa murroksessa mutta Laineen mukaan syntyy myös paljon uutta työtä. On vain perin vaikea ennustaa, mitä ne uudet, vielä kehittymättömät työt ovat.

Ajattelun vinouma saa meidät vain hirvittelemään tulevaisuudessa katoavia työpaikkoja. Esimerkiksi automaattinen liikenne poistaa kuljettajat, mutta tulevaisuudessa voidaan tarvita vaikka apuun rientäviä sähköautotalkkareita

Tekoäly lisääntyy monenlaisessa palvelutyössä.

-Se ei sulje sitä, etteikö ihmisilläkin tule olemaan siinä merkittävää roolia. Pidän mahdollisena, että automatisaation ja robottien avulla voimme saada vielä paljon enemmän palvelua, Paula Laine sanoo.

Älyrobotit voisivat hoitaa vanhusten kotihoidossa esimerkiksi lääkkeiden annostelun, ruuan lämmityksen, siivouksen ja lakanoiden vaihdon, jolloin hoitaja vapautuisi inhimilliseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Tai palvelutyössä voi olla ihmisen kaltainen robotti, jonka suoritustaso ei ihmisen tavoin vaihtele.

Todennäköisesti työ ei ole muutaman vuosikymmenen päästä yhtä ja samaa toimintaa päivästä ja vuodesta toiseen. Projektiluonteinen työ lisääntyy. Laine uskoo, että työn silppuuntumiseen löytyy samalla uusia ratkaisuja.

Tulevaisuudessa siintää myös siirtyminen elinikäiseen oppimiseen. Ihmisten elinikä voi nykytahdilla kasvaa 50 vuodessa vielä 15–20 vuotta lisää.

Pitkien elinkaarien yhteiskunnassa elämää ei jatkossa jaotella Laineen mukaan opiskeluaikaan, työuraan ja eläkeaikaan, vaan ihmisille kertyy erilaisia ja vaihtelevia elämänvaiheita.

-Voi olla hyvin erilaisia identiteettijaksoja, perheitä voidaan perustaa useamman kerran ja hyvin suurella todennäköisyydellä ihminen opettelee ammatin ja uudenlaisen osaamisen useita kertoja työuransa aikana.

Eliniän ja toimintakunnon lisääntymisen myötä myös eläkeikä vääjäämättä kasvaa.

Aluetutkija Timo Aro arvioi, että alueiden voimakas polarisoituminen, jakautuminen ääripäihin, vain jatkuu.

-Ne alueet, jotka tällä hetkellä ovat vahvoja, elinvoimaisia ja kasvavia ovat todennäköisesti entistä vahvempia vuosikymmenien päästä.

Samalla nämä kehittyvät kaupunkialueet myös laajenevat maantieteellisesti ja vaikutusalueiltaan, mikä koituu Lounais-Hämeen onneksi.

-Forssan seutu sijaitsee tämän kultaisen kasvukolmion keskellä suhteessa laajeneviin Helsingin, Tampereen ja Turun vaikutusalueisiin. Myös liikenneyhteydet tukevat tätä kehitystä.

Aro olettaa, että eteläisestä ja lounaisesta Suomesta muodostuu näin vuosikymmenten kuluttua yhtenäistä työssäkäyntialuetta, jossa Forssan seutu on osa kokonaisuutta.

Painopiste siirtyy nykyisistä hallintorajoista toiminnallisiin alueisiin, joilla olennaista on sujuva liikkuminen.

Kaupungistumiskehityksen ansiosta historia voi Aron mukaan toistaa itseään ja kaupunkivaltiot saattavat maailman mittakaavassa tulla takaisin. Suurkaupungeista kehittyy talouskasvun seurauksena megapoleja ympäri maailmaa.

Kansallisvaltiot eivät näillä näkymin ole kuitenkaan kuolemassa.

Osa maista saattaa Laineen mukaan etääntyä länsimaisen demokratian ihanteista kohti autoritäärisyyttä. Mahdollista on myös, että vastavetona nykyiselle politiikan apatialle alkaakin demokratian kultakausi. Lisäksi erilaiset yhteiskunnalliset aktiivisuuden ja vaikuttamisen muodot tulevat luultavasti lisääntymään

Suomi jatkaa pitkälle omana valtionaan, vaikka väestömäärä näyttää alenevan – ellei sitten maahanmuutto rajusti kasva esimerkiksi ilmastonmuutoksen vuoksi. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic