Uutiset

Tupakkatuotteet kallistuivat 47 prosenttia kahdeksassa vuodessa

Tupakkaveron korotus kuuluu tälläkin kertaa hallituksen veroratkaisujen valikoimaan. Aiemmin tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015.

Tätä ennen irtotupakan veroa korotettiin vuonna 2000, ja yleistä arvonlisäveroprosenttia on korotettu 2010 sekä 2013. Veronkorotusten lisäksi tupakan hintaa on nostanut yleisen hintatason nousu.

Vuosina 2008-2015 tupakkatuotteiden hinnat ovat nousseet 47 prosenttia. Tupakkaveron korotus tukee vuoden 2016 tupakkalain kokonaisuudistuksen tavoitetta: tupakkatuotteiden käyttö loppuu kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Jo vuonna 2010 Suomi asetti savuttomuuden tavoitteeksi yhtenä maailman ensimmäisistä maista. Silloin tavoite asetettiin vuoteen 2040, mutta viime vuonna tavoitetta aikaistettiin kymmenellä vuodella.

-Kansainvälisestikin on tutkittu, että hinta on merkittävin tekijä tupakoinnin vähentämisessä. Varsinkin nuorten tupakointiin hinnalla on suuri vaikutus, sanoo asiantuntija Otto Ruokolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Tupakointi onkin vähentynyt 1960-luvulta alkaen. Kun 1940-luvun lopussa yli 70 prosenttia miehistä poltti tupakkaa, niin uusimman vuonna 2015 julkaistun Tupakkatilaston mukaan 19 prosenttia miehistä polttaa.

Koko työikäisestä väestöstä päivittäin tupakoi 17 prosenttia eli savuttomuuteen pääsemisessä riittää vielä tekemistä.

Vaikka tupakointi on vähentynyt, niin tupakoinnissa on suuret sosioekonomiset erot. Matalasti koulutetut ja pienituloiset polttavat enemmän kuin korkeasti koulutetut. Kun korkeakoulutetuista miehistä poltti päivittäin 13 prosenttia vuonna 2014, niin matalimmin koulutetuista miehistä päivittäin poltti 21 prosenttia. Korkeasti koulutetuista naisista poltti 11 prosenttia ja matalimmin koulutetuista naisista poltti 21 prosenttia.

Tupakkaveron korotusta onkin arvosteltu, koska se osuu kaikkein eniten pienituloisiin.

Ruokolaisen mielestä veronkorotus ei yksin riitä savuttoman Suomen tavoitteeseen pääsemiseksi. Hinnan, terveyskasvatuksen ja tupakoinnin lopettamisen tuen pitäisi muodostaa tupakkapolitiikan kokonaisuus.

EU-maissa tehdään kolmen vuoden välein Tobacco Control Scale -selvitys, viimeisin julkaistiin tänä vuonna. Suomen tupakkapolitiikka saa hyvät pisteet tavoitteessa tupakoinnin vähentämisessä kaikilla muilla osa-alueilla paitsi lopettamista aikovien tukemisessa. Tutkimusten mukaan suurin osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic