Uutiset

Turun puukkoisku paljasti puutteen ensihoidon valtuuksissa — Lääkäri rikkoi lakia määrätessään taksin kuljettamaan uhria

Turun elokuinen puukkoisku nosti esiin erikoisen puutteen ensihoidon toimivaltuuksissa.

Joukkopuukotustilanteessa työskennellyt ensihoitolääkäri määräsi taksin kuljettamaan yhden puukotuksen uhreista sairaalaan. Toisin kuin poliisilla ja pelastustoimella, lain mukaan ensihoidolla ei ole kuitenkaan oikeutta avustamismääräyksen antamiseen siviileille.

-Käytännössä rikoin lakia. Meillä ei ole oikeutta ottaa siviiliajoneuvoja käyttöön esimerkiksi loukkaantuneiden kuljettamiseksi, toteaa kuljetusmääräyksen antanut ensihoitolääkäri Juhani Tavasti lääkärihelikopteripalvelu Finnhemsistä.

Tavasti puolustautuu, että kyseisessä suuronnettomuustilanteessa uhrien määrästä ja ensihoidon kuljetusyksiköiden riittävyydestä ei ollut tietoa. Taksikyyti oli nopein tapa toimittaa potilas avun piiriin.

-Mielestäni lakia pitäisi muuttaa niin, että ensihoidon kenttäjohtajalla olisi samankaltaiset toimivaltuudet kuin poliisilla ja pelastustoimella nopean ja tehokkaan hoidon turvaamiseksi, Tavasti sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön tunnistaa puutteet ensihoidon toimivaltuuksissa ja tarpeen niiden lisäämiseksi.

-Ensihoitopalvelun johtamiseen ja valtuuksiin liittyviä asioita on vireillä kahdessa lainsäädäntöhankkeessa. Varmaa muutosta en lupaa. Lainsäädäntö on mietittävä kokonaisuutena, sanoo erityisasiantuntija Lasse Ilkka STM:stä.

 

Lain mukaan poliisi ja pelastuslaitos voivat tietyissä vakavissa tilanteissa ottaa siviilikalustoa käyttöön ja määrätä siviilihenkilöitä avustamaan toimintaansa.

-Käytännössä valtuudet koskevat viranomaisen omaa toimintaa. Poliisi voi siis määrätä avustamaan vain poliisia, sanoo poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriön (SM) poliisiosastolta.

-Poliisi käyttää tätä oikeutta suhteellisen harvoin, joten en osaa suoraan sanoa, miten laajalti toimivaltuuksia on mahdollista käyttää esimerkiksi loukkaantumisen auttamiseen.

Ensihoidon toimivaltuuksien lisääminen saakin sisäministeriöltä vahvan tuen.

-Ehdottomasti jokaiselle viranomaiselle pitäisi mitoittaa ne valtuudet käyttöön, jotka se tarvitsee toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla, kommentoi hallitusneuvos Ilpo Helismaa SM:n pelastusosastolta.

 

Turun joukkopuukotuksen uhrien pelastamiseen osallistui kahdeksan ensihoitoyksikköä, mikä osoittautui jälkikäteen riittäväksi määräksi. Tapahtumassa ensihoitolääkärinä toiminut Juhani Tavasti arvioi tehtävään irronneiden yksiköiden määrää täysin poikkeukselliseksi.

-Tyypillisesti tällaista määrää ei ole mahdollista saada paikalle yhteen tehtävään, Tavasti sanoo.

Turun iskun uhreista yksi menehtyi tapahtumapaikalle ja toinen henkeä pelastavasta hoidosta huolimatta ambulanssiin kuljetuksen aikana. Lisäksi kaksi loukkaantuneista oli kriittisessä tilassa ja kolmas tarvitsi henkeä pelastavaa hoitoa matkalla sairaalaan.

-Tavallisesti suuronnettomuuksissa läheskään kaikki loukkaantuneet eivät lähtötilanteessa ole siinä kunnossa, että he tarvitsisivat välttämättä ensihoitoa matkan aikana, Tavasti sanoo.

-Toisinaan potilaat on siis mahdollista kuljettaa hoitoon myös muutoin kuin ensihoitoyksikön kyydissä. Turussa taksiin laittamani potilas olisi saattanut tarvita hoitoa matkan aikana, mutta matka oli lyhyt ja katsoin tilanteen riskin arvoiseksi, Tavasti sanoo.

 

Viranomaisilla…eri oikeudet
Turun puukkoisku nosti näkyviin viranomaisten erilaiset toimivaltuudet tehtäviensä hoidossa.Ensihoidon kenttäjohtaja määräsi taksin kuljettamaan rintaan puukotetun uhrin ensiapuun Tyksiin. Lain mukaan hän toimi väärin.Vain poliisilla ja pelastuslaitoksella on laissa annettu oikeus määrätä tietyissä vakavissa tilanteissa siviilihenkilöitä avustamaan viranomaistoiminnassa.Samoin poliisi- tai pelastustoiminnan johtaja voi määrätä siviilihenkilön antamaan käytettäväksi omaisuuttaan kuten rakennuksia, viestintävälineitä, kuljetuskalustoa tai muuta tarviketta.Ensihoidolle vastaavia toimivaltuuksia ei laissa ole annettu huolimatta siitä, että ensihoito toimii usein samoissa onnettomuustilanteissa kuin poliisi ja pelastuslaitos.Poliisilla ja pelastustoimelle laissa annettu määräysvalta koskee vain niiden omaa toimintaa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic