Uutiset

Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita on parannettu – maahantulon jälkeisiä tarkastuksia on kattavasti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Maahanmuuttoviraston tekemän kyselyn mukaan turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden saatavuus ja laatu ovat kehittyneet viime vuosina.

Maahantulon jälkeisiä alkuterveystarkastuksia, tartuntatautien seulontatutkimuksia ja rokotuksia järjestettiin viime vuonna kyselyn mukaan jo kattavasti.

Esimerkiksi rokotukset ja tartuntatautien seulonnat ovat tärkeitä hakijoiden terveydelle, ja ne myös ehkäisevät mahdollisten sairauksien tarttumista.

Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät ja tuottavat vastaanottokeskukset, kunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Kunnat vastaavat etenkin alaikäisten palveluiden tuottamisesta.

Palveluiden järjestäminen on aivan viime vuosina tullut sikäli helpommaksi, kun turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut normaalille tasolle vuosien 2015–2016 suurista määristä.

Maahanmuuttoviraston mukaan viime vuonna turvapaikkaa haki Suomesta yhteensä 5 059 henkilöä. Vuonna 2016 määrä oli noin 600 hakijaa enemmän, mutta ensimmäistä kertaa hakijoita oli paljon enemmän toissa vuonna. Viime vuonna 2 139 haki turvapaikkaa ensimmäistä kertaa, mutta 2016 ensimmäisiä hakemuksia oli hieman yli 4 000.

Ei juuri alueellisia eroja

Terveyskyselyn mukaan mielenterveyspalveluja oli parhaiten saatavilla lapsille ja nuorille. Suun terveydenhuollon palvelut olivat hyvin tai kohtalaisesti saatavilla kaikille ikäryhmille. Merkittäviä alueellisia eroja palveluiden saatavuudessa ei havaittu.

-Eniten parannettavaa olisi aikuisten palvelujen sekä ennaltaehkäisevien ja kiireettömien palvelujen saatavuudessa. Sairauksien hoito vasta kiireellisessä tilanteessa lisää turhaan terveydenhuollon kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä, toteaa asiantuntijalääkäri Paula Tiittala THL:n tiedotteessa.

THL:n mukaan vastaanottokeskuksissa työskentelevät terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat ovat avainasemassa palveluiden järjestämisessä, sillä he pitävät sairasvastaanottoa, arvioivat palveluiden tarvetta ja kiireellisyyttä sekä ohjaavat hakijoita keskusten ulkopuolisiin palveluihin.

THL:n ja Maahanmuuttoviraston kyselytutkimuksen vastaukset edustivat 55 vastaanottokeskusta 43 kunnan ja kuuden aluehallintoviraston alueella. Tutkimuksessa kuvattiin turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen kokonaisuutta ja selvitettiin erityisesti mielenterveyden sekä suun terveydenhuollon palveluiden saatavuutta.

-Kokonaiskuvan ymmärtäminen auttaa Maahanmuuttovirastoa, vastaanottokeskuksia sekä julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita suunnittelemaan ja ohjaamaan turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä, kertoo Tiittala.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic