Uutiset

Tutkija: Kiinan Silkkitie-investointiohjelman tavoitteet kuin historiallisilla löytöretkillä

Kiinan johdon One Belt One Road -aloite (BRI) on paitsi taloudellinen myös poliittinen. Valtavalla 1 400 miljardin dollarin investointiohjelmalla on erityisesti presidentti Xi Jinpingin tuki.

BRI-aloitteen ydin on rautateissä. Kiinalaissyntyinen tutkija Nengye Liu näyttää kartalta lukuisia Kiinasta länteen johtavia rautatieyhteyksiä, joita kulkee Itä- ja Keski-Aasian sekä Venäjän eteläpuolella olevien maiden kautta Eurooppaan.

-Eurooppa on päämarkkina ja kuljetusreittien määränpää. Mutta focus on rautatieyhteyksien varteen jäävissä EU-maita heikommin kehittyneissä maissa. Sinne Kiina haluaa investoida valtavia pääomiaan, selittää Liu.

Liu vertaa BRI:tä 1400-luvun löytöretkeilijän Zheng Hen löytöretkiin. Kiinan Kolumbukseksi kutsutun Zheng Hen retket ulottuivat Kiinasta Itä-Afrikan rannikolle saakka.

Löytöretkillä tavoiteltiin uusien maanosien rikkauksia ja valta-aseman vahvistamista uusilla alueilla.

-BRI on suurin yhden maan investointiohjelma toisen maailmansodan jälkeen, sanoo Nengye Liu.

Suomi kiinnostaa sijaintinsa vuoksi

Nengye Liu on oikeustieteen tohtori. Hän on erikoistunut kansainväliseen meri- ja ympäristöoikeuteen. Hän on tutkinut muun muassa Kiinan pyrkimyksiä arktiselle alueelle.

Liu toimii vanhempana lehtorina Adelaiden yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa Australiassa. Liu on parhaillaan tutkijavierailulla Rovaniemellä yliopiston Arktisessa keskuksessa.

-Suomi kiinnostaa Kiinaa maantieteellisen sijaintinsa, teknologian ja luonnonvarojen, erityisesti metsien vuoksi. Suomi on myös EU:n jäsen, Venäjän vieressä. Se on portti Eurooppaan, selittää Liu.

Tutkimustaustansa vuoksi Liu arvioi, että Suomella on arktista osaamista, mikä kiinnostaa Kiinassa. Kiinassa rakennetaan parhaillaan arktiseen tutkimukseen erikoistuneelle tutkimuskeskukselle jäänmurtajaa. Suunnittelu ja teknologinen osaaminen on peräisin Suomesta Aker Arctic Techonologylta.

Kiina petaa
investointejaan

Belt and Road -aloite, joka kulkee myös One Belt One Road eli Obor -aloitteen nimellä, on Kiinan nykyjohdon poliittinen ja taloudellinen työkalu.
Sen käsittämä alue kattaa kaikkiaan 55 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, 70 prosenttia maailman väestöstä ja 75 prosenttia maailman energiavarannoista.
Aloitteeseen varatun 1 400 miljardin dollarin avulla tavoitellaan nopeita kuljetusyhteyksiä, alueen kattavaa valtateiden verkostoa, öljy- ja kaasuverkkoa, modernia satama- ja konttiliikenteen verkostoa ja telekommunikaatioverkostoa.
Kiina pyrkii vahvistamaan globaalia asemaansa solmimalla alueen 65 valtion kanssa kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia.
Virallisten tavoitteiden rinnalla on useita ”hiljaisia” tavoitteita, jotka ovat vähintään yhtä merkittäviä. Kiina haluaa taata energiansaantinsa, avata markkinoita kiinalaiselle teollisuudelle, kasvattaa kiinalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä, hakea tuottavia investointikohteita ja nostaa Kiinan periferia-alueiden elintasoa.
Suomi ei ole allekirjoittanut Obor-aloitetta.
Lähteet: Nengye Liu, luento ja haastattelu Rovaniemellä 26.9. 2017, Maria Kaukon artikkeli 18.1.2017 The Ulkopolitist. ,Sari Arho Havrén Tekes, Team Finland

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic