Uutiset

Tutkija: Suomen, Ruotsin ja USA:n laatimaan paperiin vedotaan, kun tulevia yhteistoimia puolustuksessa perustellaan

Suomen, Ruotsin ja USA:n puolustusministerien tiistaina allekirjoittama aiejulistus puolustusyhteistyöstä täydentää ja kokoaa yhteen aikaisemmin sovittuja asiakokonaisuuksia.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan yhteistyön avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, ettei kansainvälisessä harjoitus- ja koulutustoiminnassa synny päällekkäisyyksiä tai kilpailutilanteita.

Suomella ja Ruotsilla on jo ennestään vuonna 2016 solmitut kahdenväliset aiejulistukset USA:n kanssa. Suomen läheinen kumppanuus Ruotsin ja USA:n kanssa on myös kirjattu viime vuonna hyväksyttyyn puolustuspoliittiseen selontekoon.

-Kiinnostavaa, että on annettu kuva, ettei tässä nyt sinänsä ole mitään uutta ja että tämä vain edesauttaa harjoittelua. Kuitenkin valmistelu on haluttu tehdä salassa eikä asiakirjaa ole haluttu näyttää kansanedustajille ennen kuin se on nyt julkistettu, sanoo vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista.

Hän näkee aiejulistuksella tärkeän merkityksen siinä, että sitä voidaan käyttää perälautana, jos myöhemmin halutaan tehdä yhteistyössä jotakin uutta.

-Voidaan sanoa, että sehän kuuluu esimerkiksi aiejulistuksessa mainittuun tietojen vaihtoon. Sehän voi tarkoittaa mitä tahansa lähtien siitä, että pari virkamiestä puhuu keskenään aina siihen, että tiedustelutietoa siirretään edestakaisin automatisoidusti.

Samalla lailla Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin selontekoihin asetetaan lauseita.

-Niihin voidaan sitten vuosien kuluttua viitata siten, että nythän toteutetaan vain selontekoa.

Poliittinen signaali

Aiejulistus on myös kansainvälinen poliittinen signaali siitä, että nämä kolme valtiota haluavat tehdä niin läheistä puolustusyhteistyötä, että näkevät tällaisen aiejulistuksen tarpeelliseksi. Puolustusyhteistyön nähdään siten tiivistyvän riippumatta siitä, kuuluvatko Suomi ja Ruotsi Natoon.

-Lisäksi se on signaali puolustushallinnoille, että on poliittinen tahto lisätä yhteistyötä. Se luo myös jatkuvuutta, kun ministerit vaihtuvat.

Aiejulistuksessa on myös pragmaattinen puoli.

-Suomella ja Ruotsilla on molemmilla käytössä amerikkalaisia asejärjestelmiä. Ehkä Suomi ja Ruotsi voivat jakaa niistä informaatiota tulevaisuudessa helpommin kuin USA:n kautta.

Raamittaa yhteistyötä

Julistuksesta käy Salonius-Pasternakin mukaan lukemalla ilmi, ettei käytännön yhteistyö ole rajoitettu vain koulutus- ja harjoittelutilanteisiin, mitä kuvaa aluksi haluttiin antaa.

Tietojen vaihdon lisäksi kysymys on muun muassa yhteisen tilannekuvan laajentamisesta Itämeren alueella, yhteistyön kehittämisestä monikansallisissa operaatioissa sekä EU:n ja Naton välisen strategisen yhteistyön parantamisesta.

-Aiesopimukset eivät vaadi laajaa kansallista keskustelua kuten Nato-jäsenyys vaatisi. Ne ovat tarpeeksi kevyitä, jottei niistä tule poliittista painolastia, mutta ne kuitenkin raamittavat yhteistyötä. Aiesopimukset tekevät mahdolliseksi asioita, koska ei haluta tai pystytä liittymään Natoon.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic