Uutiset

Tutkijat toivovat, että juominen siirtyisi ravintoloihin – Maran vaatimus veroalesta laskisi tuopin hintaa puoli euroa

Vain joka kymmenes alkoholiannos juodaan Suomessa baareissa. Ravintola-alan kannattavuus on laskenut yli 20 vuoden ajan.
Arja Koistinen (vas) ja Varpu Fagerlund uskovat, että ravintoloissa ihmiset juovat rauhallisemmin kuin kotonaan.

Ravintola-anniskelun arvonlisäveron (alv) alentaminen lisäisi alkoholin ja ruoan kulutusta ravintoloissa yli 125 miljoonalla eurolla vuodessa.

Näin arvioidaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksessä, jonka on tilannut matkailu- ja ravintola-alan edunvalvoja Mara.

– Alv:n lasku lisäisi ravintola-alan kannattavuutta, loisi työpaikkoja ja siirtäisi juomista kodeista ravintoloihin, sanoo Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Laskemalla alv-kantaa nykyisestä 24 prosentista 14 prosenttiin kotimainen tuotanto saattaisi kasvaa kerrannaisvaikutuksien ansiosta jopa 300 miljoonaa euroa.

Valtion verotulot vähenisivät noin 70 miljoonaa euroa.

Luken arviot on laskettu oletuksella, että veroale siirtyisi kokonaan hintoihin.

Yksi kymmenestä oluesta

Ravintola-alankannattavuus on heikentynyt jo parinkymmenen vuoden ajan, Maran Timo Lappi kertoo.

Vain joka kymmenes alkoholiannos juodaan Suomessa ravintolassa tai baarissa. Ennen 2000-luvun vaihdetta ravintoloiden osuus alkoholinkulutuksesta oli vielä noin 20 prosenttia.

– Eniten kannattavuuden laskuun on vaikuttanut verotus. Lisäksi tuonti Virosta on korvannut juomista ravintoloissa, Lappi sanoo.

Hallituspuolueiden muodostama alkoholilain neuvotteluryhmä pohti alv:n laskemista keväällä voimaan tullutta alkoholilakia valmistellessaan, mutta valtiovarainministeriön virkamiehet tyrmäsivät alv-laskun heti, kertoo neuvotteluryhmään kuulunut kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok).

– Se oli heidän mukaansa yksinkertaisesti liian kallista.

Wallinheimon mielestä alv-kannan lasku täydentäisi uuden alkoholilain tuomia muutoksia. Asia jää seuraavan hallituksen pohdittavaksi.

– Jos ravintoloiden kannattavuus laskee yhä, on alv:lle tehtävä jotakin.

Vaikka alan kannattavuus säilyisi nykyisellään, on alv:n laskua Wallinheimon mukaan silti harkittava.

– Asiaa on katsottava arvokysymyksenä siitä, onko yhteiskunnalle parempi, että ihmiset saadaan nauttimaan alkoholia valvottuihin oloihin.

Juomisen siirtämisellä kodeista ravintoloihin on puoluerajat ylittävät kannatus eduskunnassa.

Kokoomuslaisen Jaana Pelkosen vuonna 2014 jättämän lakialoitteen anniskelun alv:n laskemisesta allekirjoitti 35 kansaedustajaa kaikista puolueista kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta.

Ravintolajuominen on seurallisempaa

Juominen ravintoloissa ja baareissa on yleensä hillitympää kuin kotona, A-klinikan johtava ylilääkäri ja päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki
sanoo.

Ravintolassa alkoholinkäytössä korostuu yhteisöllisyys ja seurusteleminen. Silloin humalahakuisuus on vähäisempää.

Kotona juominen on puolestaan helposti täysin vailla kontrollia, Simojoki toteaa. Siksi on toivottavaa, että juominen siirtyy kotoa ravintoloihin.

– Tässä hinta on yksi eniten vaikuttavia tekijöitä.

Baareissa on Simojoen mukaan kahdenlaista valvontaa.

Vieraiden silmäparien edessä hävetään olla kovassa humalassa. Ravintoloilla on lisäksi velvollisuus jättää tarjoilematta asiakkaille, jotka ovat liian päihtyneitä.

– Ongelmakäyttäjien juominen saattaa toisaalta lisääntyä, jos hinta laskee.

Lisääntyvä juominen ravintoloissa ei automaattisesti vähennä muuta juomista, Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) erikoistutkija Janne Härkönen huomauttaa.

– Kotona juominen on tietysti pois ravintoloilta, ja jossain määrin myös toisinpäin, mutta vaikutus ei suinkaan mene yksi yhteen.

Härkönen pitää hinnanmuutoksia silti tehokkaana toimena juomiseen vaikuttamisessa.

– Valistaminen taas on osoittautunut hyvin tehottomaksi.

Mihin veroale siirtyisi?

Alenisivatko hinnat, jos alv-kantaa lasketaan, vai nappaisivatko ravintoloitsijat veroalen katteiden kasvuna omaan taskuunsa?

Kyllä alenisivat, Maran Timo Lappi vakuuttaa.

– Kun ravintolaruoan arvonlisäveroa laskettiin vuonna 2010, veroale siirtyi tilastokeskuksen mukaan 78 prosenttisesti suoraan hintoihin, Maran jäsenillä yli 85 prosenttisesti, Lappi sanoo.

Glögi- ja viinilasillisella Helsingissä istuvat Varpu Fagerlund ja Arja Koistinen toivovat, että useammat lähtisivät oluelle ravintolaan kodin sijasta.

– Lasillisen juo mieluummin ravintolassa kuin kotona, koska silloin pääsee tapaamaan ystäviä, Koistinen toteaa.

Kaksikolla on selkeä vastaus siihen, mikä ravintolaan lähtemiseen vaikuttaa eniten: hinta.

– Alv:n alennus olisi tervetullutta, sillä tätä nykyä hinnat ovat ravintolassa todella korkeita, Fagerlund sanoo.

Tuoppi halpenisi noin puoli euroa

Matkailu- ja ravintola-alaa edustava Mara tilasi Luonnonvarakeskukselta (Luke) selvityksen anniskelun arvonlisäveron laskemisen vaikutuksista.

Mara ehdottaa arvonlisäveron laskemista nykyisestä 24 prosentista 14 prosenttiin.

Alkoholiannosten hinta laskisi 8 prosenttia eli tuoppi halpenisi noin 50 senttiä.

Ravintola-alalle syntyisi noin 2 400 uutta työpaikkaa.

Kulutus ravintoloissa ja baareissa lisääntyisi noin 2,5 prosenttia eli 127 miljoonaa euroa.

Verotulot vähenisivät noin 70 miljoonalla eurolla.

Toteutuva vaikutus olisi jonkin verran pienempi, koska Luke on laskenut vaikutukset oletuksella, että veroale siirtyy kokonaisuudessaan hintoihin.

Alkoholianniskelun verotus on Suomessa EU:n kireimpiä: oluessa EU:n korkeinta, viinissä ja väkevissä toiseksi korkeinta.

Uusimmat

Fingerpori

comic