Uutiset

Tutkimus: lähes 1,1 miljoonalla suomalaisella on työpaikka vientiteollisuuden ansiosta – "Kun vienti vetää, Suomi vaurastuu"

Vienti luo paljon työpaikkoja ja tuo myös veroeuroja. Arkistokuva laivan lastauksesta puutavaralla Mäntyluodon satamassa Porissa.

Vientiteollisuuden merkitys Suomelle on suurempi kuin on aiemmin arveltu. Näin todetaan Teknologiateollisuus ry:n, Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n teettämässä tutkimuksessa.

KPMG Oy Ab:n tekemässä selvityksessä sanotaan, että lähes 1,1 miljoonalla suomalaisella on työpaikka vientiteollisuuden ansiosta. Tieto perustuu viime vuoden lukuihin.

– Selvityksen perusteella vientiteollisuuden rooli on yllättävän suuri Suomen hyvinvoinnille. Teollisuuden jalanjälki on edelleen vahva. Selvitys muistuttaa myös siitä, missä olemme hyviä. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tekevät suuren osan viennistä, kertoo Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Selvityksen mukaan vientiteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 470 000 ihmistä, mutta välillisten vaikutusten ansiosta työtä syntyy kaikkiaan lähes 1,1 miljoonalle ihmiselle. Välillisiin vaikutuksiin lasketaan niin teollisuuden tarvitsemat palvelut kuin yksityisen kulutuksen luomat työpaikat. Työtä syntyy viennin avustamana esimerkiksi maa-, metsä- ja kalatalouteen, kuljetukseen ja varastointiin, tukku- ja vähittäiskauppaan, terveys- ja sosiaalipalveluihin, sekä ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan.

– Kymmenen työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muilla aloilla. Monet toimialat ovat kytköksissä toisiinsa, Lindström toteaa.

Verotuloja vientiteollisuus toi viime vuonna Suomeen kokonaisuudessaan yli 28 miljardia euroa.

– Selvitys kertoo myös siitä, mistä Suomen veroeurot ja hyvinvointi tulevat. Kun vienti vetää, Suomi vaurastuu, Lindström sanoo.

Ympäristötekijät voivat olla valtti

Kilpailukyvyn säilyminen hyvänä on Lindströmin mukaan tärkeätä sille, että vientiteollisuus pärjää jatkossakin.

– Kilpailu on kansainvälistä, joten meidän olisi pysyttävä kilpailukyisinä kilpailijamaiden kanssa. Se olisi hyvä pitää politiikan teossa mielessä. Esimerkiksi metsäteollisuudelle energiapolitiikka, osaaminen, koulutus ja innovaatiot ovat tärkeitä, hän kertoo.

Suomen vientiteollisuus voi hyötyä siitä, että maailmalla halutaan entistä enemmän ilmasto- ja ympäristöystävällisiä tuotteita.

– Asiakaskunta on vaativampi esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen. Tämä on maailmalla megatrendi. Uusiutuvia raaka-aineita halutaan fossiilisten tilalle. Esimerkiksi kääreet, pakkaukset ja hygieniatuotteet ovat mahdollisuuksia vientiteollisuudelle. Suomessa tekemisen tapa on kestävää niin ekologisesti kuin sosiaalisesti, Lindström sanoo.

Tuore selvitys perustuu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon, panos-tuotosmalliin pohjautuviin laskelmiin sekä verohallinnon tilastoihin. Laskelmissa on otettu huomioon vientiteollisuuden yritysten jatkuva toiminta ja investoinnit, niiden välilliset kokonaisvaikutukset sekä vientiyritysten synnyttämän verokertymän vaikutukset julkiseen talouteen. LM-FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic