Uutiset

Tutkimus: metsäteollisuuden ympäristökriitikoita vain 25 prosenttia suomalaisista

Metsäteollisuuden myönteinen maine yllätti alan itsensäkin. Mainetutkimuksessa ei kuitenkaan kysytty voimakasta keskustelua herättäneistä avohakkuista ja niihin liittyvästä kieltoaloitteesta.
Metsäteollisuus on noussut uusien investointien myötä auringonlaskun alasta maineensa kukkuloille. Viime aikojen suurin investointi on ollut Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas.

Metsäteollisuuden maine on tänään julkistetun kyselytutkimuksen mukaan poikkeuksellisen hyvä. Tämä käy ilmi alan itsensä Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista liittää metsäteollisuuteen kuvauksen ”merkittävä vienti- ja verotulojen tuoja” ja ”tuottaa työtä ja hyvinvointia koko Suomeen”.

Julkisuudessa alaan yhdistetty mielikuva luonnon monimuotoisuuden uhkaajana ja vesien pilaajana näkyy kyselytutkimuksessa vain 25 prosentin kriittisenä asenteena. Reilusti yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että metsäteollisuus huolehtii näistä asioista joko erittäin hyvin tai hyvin.

Olisiko tilanne ollut sama, jos olisi kysytty tarkemmin metsien käsittelystä ja esimerkiksi ajankohtaisesta avohakkuukieltoaloitteesta? Jäivätkö nämä kysymykset vähemmälle kyselyssä?

– Kaikkea ei voi tällaisessa kyselyssä kysyä. Olisi tietysti voinut olla toisenlainen kuva näissä asioissa, vastaa Taloustutkimus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Holm.

Mainetutkimus oli Metsäteollisuus ry:n tilaama. Taloustutkimus toteutti sen kesäkuussa. Kyselyyn vastasi lähes 4000 iältään 18-79 -vuotiasta suomalaista eri puolilta Suomea.

– Positiivisuus yllätti. Tuloksissa näkyy metsäteollisuuden hyvä menestys. On ollut vaikeampia vuosia, mutta ne ovat takana, arvioi Pasi Holm.

Kansantaloudellisen painoarvon näkökulmasta metsäteollisuus hakkaa vastaajien mielestä muut teollisuudenalat. Peräti 71 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että metsäteollisuus toimii parhaiten Suomen kokonaisedun kannalta. Sen jälkeen tulevat metalliteollisuus (46 prosenttia), elektroniikkateollisuus (34 prosenttia), elintarviketeollisuus (29 prosenttia) ja kemianteollisuus (17 prosenttia).

Ylivoimaisesti heikoimman kannatuksen Suomen kokonaisedun näkökulmasta saa kaivannaisteollisuus. Sen näkee parhaana vain 4 prosenttia suomalaisista.

Nuoret ja vihreät kriittisiä

Lähes kaksi kolmannesta pitää metsäteollisuuden yrityksiä hyvinä työnantajina. Heikomman arvosanan saavat kyselyssä esimerkiksi pankit, metalliteollisuus ja elektroniikkateollisuus.

Vastaajista 62 prosenttia liittää metsäteollisuuden yrityksiin luonnehdinnan ”ovat haluttuja työnantajia”. Enemmistö myös arvioi, että metsäteollisuuden yritykset arvostavat työntekijöitään.

Vaikka tuloksiin ei yleensä syntynyt suuria eroja vastaajien iän tai asuinpaikan suhteen, tässä suhteessa päälinjasta on selviä poikkeuksia. Se, että vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat pitävät metsäteollisuuden työnantajakuvaa keskimääräistä heikompana, ei ole yllätys.

Haasteita alan rekrytoinneille sen sijaan asettaa se, että sama tilanne on alle 35-vuotiaiden keskuudessa.

– Tätä ikäluokkaa kiinnostavat työpaikkana rahoitussektori, liike-elämän palvelut, peliala ja – yllättävän korkealla ovat myös valtion ja kuntien työpaikat. Johtuuko tämä kymmenen vuoden takaisesta metsäteollisuuden haasteellisesta tilanteesta? Metsäteollisuus joutuu joka tapauksessa tähän kiinnittämään huomiota, Holm arvioi.

Painoarvo hyvin tiedossa

Taloustutkimuksen kyselyssä pyydettiin myös arviota metsäteollisuuden työllistävästä vaikutuksesta ja osuudesta Suomen koko viennistä.

Vastanneet arvioivat keskimäärin oikein, että metsäteollisuuden osuus viennistä on reilu viidennes. Noin kolmannes vastaajista tiesi metsäsektorin työllistävän 140 000 ihmistä, mutta keskimäärin työllistävän vaikutuksen uskottiin olevan hieman matalampi.

– Kokonaisuudessaan mainekyselyn tulokset ovat yllättävän myönteiset. Ja mikä olennaista, kyse ei ole vain mielikuvista, vaan suomalaisilla on hyvät tiedot esimerkiksi metsäteollisuuden roolista viennissä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen mainetutkimusta koskevassa tiedotteessa.

Uusimmat

Fingerpori

comic