Uutiset

Tutkintavangeille määrätään ehkä kotiarestia tai nopeampi siirto varsinaiseen vankilaan

Suomessa valmistellaan lakimuutoksia, jotka voivat parantaa tutkintavankien asemaa. Tutkintavanki on rikosepäilyn vuoksi vangittu, rangaistuslaitoksessa oleva henkilö, jota ei ole oikeudessa todettu syylliseksi rikokseen.

Maanantaina julkaistussa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksessa ilmeni vakavia puutteita tutkintavankien asemassa. Tutkintavangeille tehdyn kyselytutkimuksen avulla tehdyn tutkimuksen mukaan ongelmia todettiin olevan esimerkiksi tiedon saannissa, yhteydenpidossa asiamieheen, henkilökunnan asiattomassa käytöksessä ja poliisivankiloiden karuissa olosuhteissa.

Ongelmia oli kuitenkin vain osalla tutkintavangeista, koska suurin osa kyselyn vastaajista oli yleisesti ottaen tyytyväisiä oloihinsa, oikeuksiensa toteutumiseen ja toimintamahdollisuuksiin tutkintavankilassa.

Rikosseuraamuslaitos uskoo valmisteilla olevien lakimuutosten auttavan tutkintavankien asemaa.

-Lakimuutoksiin kuuluisi se, että poliisi voisi pitää tutkintavankilassaan epäiltyä vain seitsemän vuorokautta nykyisen 30 vuorokauden sijaan. Nykyisin vain harva on ollut tutkintavankilassa 30 vuorokautta. Vaihtoehtoihin tulisivat sekä valvottu matkustuskielto että tehostettu kotiaresti, kertoo ylitarkastaja Ari Juutti Rikosseuraamuslaitokselta.

Muutokset mahdollistaisivat sen, että epäillyt voisivat olosuhteiden salliessa olla esitutkinnan aikana kotonaan teknisten laitteiden seurannassa. Kaikissa tapauksissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, joten yhtenä päämuutoksena olisi nopeuttaa entisestään siirtoa tavallisiin vankiloihin.

-Tarkoitus olisi, että tutkintavankeja siirrettäisiin Rikosseuraamuslaitoksen vankiloihin. Nykyisinkin näin tehdään, jos poliisivankilassa ei esimerkiksi ole tilaa, Juuti sanoo.

Oikeusministeriön alaisella Rikosseuraamuslaitoksella on 26 vankilaa eri puolilla maata. Näissä vankiloissa on enemmän edellytyksiä parantaa tutkintavankien asemaa.

-Olemme arvioineet, että nopeutetulla aikataululla päivittäin tehtäisiin keskimäärin 30–40 siirtoa Rikosseuraamuslaitoksen vankiloihin.

Jo jonkin aikaa valmistelussa olleiden lakimuutosten piti alkuperäisen aikataulun mukaan tulla voimaan ensi vuoden alussa, mutta näillä näkymin tämä aikataulu ei pidä.

-Työryhmissämme on todettu, että voimaantulo ensi vuoden alussa on liian aikaista. Se menee varmaan ensi vuoden loppupuolelle, Juuti pohtii.

Aiemmin poliisivankiloiden ankariin oloihin ovat kiinnittäneet huomiota eduskunnan oikeusasiamies ja Euroopan neuvoston alainen Kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun estämiseksi toimiva komitea.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic