Uutiset

Tutkintavangeille on ehkä tulossa kotiarestia

Rikosseuraamuslaitos uskoo valmisteilla olevien lakimuutosten parantavan tutkintavankien asemaa.

-Lakimuutoksiin kuuluisi se, että poliisi voisi pitää tutkintavankilassaan epäiltyä vain seitsemän vuorokautta nykyisen 30 vuorokauden sijaan. Nykyisin vain harva on ollut tutkintavankilassa 30 vuorokautta, kertoo ylitarkastaja Ari Juutti Rikosseuraamuslaitokselta.

-Vaihtoehtoihin tulisivat sekä valvottu matkustuskielto että tehostettu kotiaresti, Juutti lisää.

Muutokset mahdollistaisivat sen, että epäillyt voisivat olosuhteiden salliessa olla esitutkinnan aikana kotonaan teknisten laitteiden seurannassa.

Kaikissa tapauksissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, joten yhtenä päämuutoksena olisi nopeuttaa entisestään siirtoa tavallisiin vankiloihin.

-Tarkoitus olisi, että tutkintavankeja siirrettäisiin Rikosseuraamuslaitoksen vankiloihin. Nykyisinkin näin tehdään, jos poliisivankilassa ei esimerkiksi ole tilaa, Juuti sanoo.

Tutkintavanki on rikosepäilyn vuoksi vangittu, rangaistuslaitoksessa oleva henkilö, jota ei ole oikeudessa todettu syylliseksi rikokseen.

Maanantaina julkaistussa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksessa ilmeni vakavia puutteita tutkintavankien asemassa.

Tutkintavangeille tehdyn kyselytutkimuksen avulla tehdyn tutkimuksen mukaan ongelmia todettiin olevan esimerkiksi tiedon saannissa, yhteydenpidossa asiamieheen, henkilökunnan asiattomassa käytöksessä ja poliisivankiloiden karuissa olosuhteissa.

Ongelmia oli kuitenkin vain osalla tutkintavangeista, koska suurin osa kyselyn vastaajista oli yleisesti ottaen tyytyväisiä oloihinsa, oikeuksiensa toteutumiseen ja toimintamahdollisuuksiin tutkintavankilassa.

Oikeusministeriön alaisella Rikosseuraamuslaitoksella on 26 vankilaa eri puolilla maata.

Näissä varsinaisissa vankiloissa on enemmän edellytyksiä parantaa tutkintavankien asemaa.

-Olemme arvioineet, että nopeutetulla aikataululla päivittäin tehtäisiin keskimäärin 30–40 siirtoa Rikosseuraamuslaitoksen vankiloihin.

Tutkintavankeja on Suomessa ollut päivittäin noin 600 vuonna 2015.

Vankeja oli yhteensä noin 3 000, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Samalla ulkomaalaisten vankien osuus on noussut yli puolella ja heidän osuutensa kaikista vangeista oli noin 16 prosenttia.

Jo jonkin aikaa valmistelussa olleiden lakimuutosten piti alkuperäisen aikataulun mukaan tulla voimaan ensi vuoden alussa, mutta näillä näkymin tämä aikataulu ei pidä.

-Työryhmissämme on todettu, että voimaantulo ensi vuoden alussa on liian aikaista. Se menee varmaan ensi vuoden loppupuolelle, Juuti pohtii.

Aiemmin poliisivankiloiden ankariin oloihin ovat kiinnittäneet huomiota eduskunnan oikeusasiamies ja Euroopan neuvoston alainen Kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun estämiseksi toimiva komitea.

Lakimuutosten ohella tuore tutkimus esittää parannuksiksi muun muassa tiedon saatavuuden ja viestintämahdollisuuksien parantamista sekä puuttumista henkilöstön epäasialliseen toimintaan.

-Jo tiedon saannin parantaminen vähentäisi todennäköisesti koettuja ongelmia. Sähköisillä viestintämahdollisuuksilla voitaisiin puolestaan parantaa yhteydenpitoa, tutkimuksessa todetaan.

Kysely toi esiin puutteita

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksessa tarkasteltiin tutkintavankien oloja ja oikeuksien toteutumista.
Tutkintavangeille suunnattiin lomakekysely syksyllä 2015. Suurin osa vastaajista oli yleisesti ottaen tyytyväisiä oloihinsa.
Myös vakavia puutteita ilmeni eli tutkintavankien asemassa on korjaamisen varaa.
Ongelmia todettiin olevan esimerkiksi tiedon saannissa, yhteydenpidossa asiamieheen, henkilökunnan asiattomassa käytöksessä ja poliisivankiloiden karuissa olosuhteissa.
Ongelmia ilmeni etenkin tutkintavankilaan saavuttaessa ja ensi kertaa vankilaan saapuvilla, joista osa sai tietoa lähinnä muilta vangeilta. Aikaisempaa kokemusta vankiloista omaavat suhtautuivat myönteisimmin olosuhteisiin.
Lähde: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic