Uutiset

Tuulivoima syö tänä vuonna 150 miljoonaa verovaroja – näin työryhmä uudistaisi tuet

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä luovutti perjantaina iltapäivällä elinkeinoministeri Olli Rehnille (kesk.) raporttinsa siitä, miten uusiutuvan energian tukijärjestelmiä olisi viisainta uudistaa.

Suomen nykyisessä tukijärjestelmässä varsinkin tuulivoiman syöttötariffi eli takuuhinta on herättänyt ankaraa kritiikkiä. Se takaa tuulivoiman tuottajille kannattavan liiketoiminnan, vaikka sähkön hinta on romahtanut.

Sähkön tuottajahinnan painuminen pohjamutiin on tehnyt syöttötariffista odotettua kalliimman tukimekanismin. Energiavirasto arvioi, että tuulivoimalle maksetaan tänä vuonna noin 150 miljoonaa euroa tukea syöttötariffin kautta.

Syöttötariffi on kalleudestaan huolimatta toiminut periaatteessa juuri niin kuin oli tarkoituskin: se on saanut yritykset rakentamaan päästötöntä energiaa tuottavia voimaloita.

Perjantaina julkistetun raportin perusteella syöttötariffin päivät ovat kuitenkin luetut. TEM:in työryhmä katsoo, että takuuhinnan sijaan Suomelle sopisi jatkossa teknologianeutraali, tarjouskilpailuun perustuva tuotantotukijärjestelmä.

Tällainen järjestelmä voidaan toteuttaa eri tavoin, mutta se rahoitettaisiin syöttötariffin tavoin valtion talousarviosta. Sähkön tuottajat saisivat tukijärjestelmässä tuottamastaan sähköstä preemion eli lisähinnan, joka voisi olla kiinteä, tai sähkön hinnan mukaan liukuva, tai yhdistelmä molempia.

Järjestelmä voitaisiin toteuttaa niin, että vuosittain päätettäisiin kuinka paljon uusiutuvaa sähköä on tarpeen ja järkevää rakentaa lisää. Sen jälkeen järjestettäisiin tarjouskilpailu, jossa tukea saisivat ne hankkeet, jotka tarjottaisiin toteutettavaksi pienimmällä tuella. Tukitaso määräytyisi siis kilpailun perusteella.

Tarjouskilpailu voisi olla teknologianeutraali, joskin valtio voisi asettaa ehtoja muun muassa sen suhteen, miten uusi tuotanto sopii sähköjärjestelmän säätelyyn huippukuorman aikana. Näin voitaisiin rajoittaa esimerkiksi sähköjärjestelmän liiallista nojaamista tuulivoimaan.

TEM:n raportin mukaan pientuottajat voisivat päästä tukijärjestelmän piiriin tekemällä yhteisiä tarjouksia.

Valtio saisi näin rakennetulla tukijärjestelmällä enemmän uusiutuvasti tuotettua sähköä jokaista tukieuroa kohti. Lisäksi tukien laajuutta ja tasoa voitaisiin säätää nykyistä helpommin tarpeen mukaan. Tuki olisi lisäksi nykyistä tasapuolisempi eri sähköntuotantomuotojen suhteen.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän mukaan harkinnanvarainen investointituki sopisi jatkossakin kokeiluhankkeille ja uuden teknologian kaupallistamisen tukemiseen. Lisäksi nykyinen metsähakesähkön tuotantojärjestelmä voitaisiin säilyttää.

Ruotsissa ja Norjassa käytössä olevaa vihreiden sertifikaattien mallia työryhmä ei pidä Suomelle parhaana mahdollisena, koska siihen sisältyy ylituen riski, eikä se ole yhtä joustava kuin tarjouskilpailuun perustuva.

Toimiakseen sertifikaattimallin pitäisi lisäksi olla käytännössä Suomen aluetta suurempi, eli Suomen pitäisi liittyä Ruotsin ja Norjan järjestelmään. Se voisi johtaa siihen, että Suomen tukieurot valuvat esimerkiksi Ruotsiin rakennettaville voimaloille.

Ministeri Rehnin mukaan työryhmän työ on tärkeä osa kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelua.

– Uusiutuva energia tarvitsee paitsi selkeän, mutta myös markkinatilanteen mukaan joustavan tukijärjestelmän, jonka avulla pääsemme kunnianhimoisiin tavoitteisiimme maksamatta kuitenkaan ylihintaa tuotetusta energiasta, Rehn sanoi TEM:n tiedotteen mukaan ottaessaan raportin vastaan.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic