Uutiset

Työllisyys nousee vauhdilla ja lähestyy hallituksen tavoitetta – syynä pikemmin maailmantalous kuin hallituksen toimet

Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyydestä on vähällä täyttyä, selviää Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta työvoimatutkimuksesta.

Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli kesäkuussa 71,8 prosenttia eli alle puoli prosenttiyksikköä hallituksen tavoitteesta.

Työllisyyden parantuminen on tapahtunut erityisesti kuluvan vuoden aikana. Viime vuoden lopussa työllisyysaste oli prosenttiyksikön alhaisempi.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli kesäkuussa 6,7 prosenttia, mikä on 2,1 prosenttiyksikköä viime vuotta matalampi.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisi tänään työllisyyskatsauksensa, joka tarkastelee työttömien määrää TE-toimistojen työnhakijamääristä.

Sen mukaan työttömiä oli kesäkuussa 272 000 eli noin 47 000 vähemmän kuin viime vuonna. Työttömien määrä on tässä ajassa vähentynyt vajaat 15 prosenttia.

Edessä positiivinen kierre

Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Seppo Orjasniemi kehuu työllisyyden kehitystä hyväksi, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

-Kyse on yksittäisistä kuukausihavainnoista, joten niiden pohjalta emme voi päätellä esimerkiksi syksyn työllisyyskehityksen jatkumista.

Orjasniemi huomauttaa, että myös kausivaihtelusta tasoitettuun trendiin vaikuttaa herkimmin viimeisten kuukausien kehitys. Orjasniemen mukaan juuri kevät- ja kesäkuukaudet ovat olleet poikkeuksellisen hyviä työllisyyden kannalta.

Kelit vaikuttavat selvästi kesäkuukausien työllisyyteen esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alalla. Siksi on muistettava, että viime kesä oli melko kylmä, etenkin kuluvaan kesään verrattuna, Orjasniemi sanoo.

Nyt julkaistut lukemat ovat Orjasniemen mukaan kuitenkin linjassa pidempiaikaisten työllisyysennusteiden kanssa, mikä osoittaisi, että kyse ei ole pelkkien kesäkuukausien tilanteesta.

Työllisyyden kasvu aiheuttaa positiivisen kierteen, kun kotitalouksien noussut ostovoima johtaa kotimaisen kysynnän nousuun. Se taas lisää yritysten liikevaihtoja.

-Edessä on varmastikin sellaisia kuukausia, jolloin hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite ylitetään ainakin joksikin aikaa. Toivottavasti se säilyy pidempäänkin.

Luotto talouteen kasvanut

Paranevan työllisyystilanteen taustalla on maailmantalouden positiivinen kehitys ja kasvanut luottamus talouteen kotimaassa, Orjasniemi arvioi.

-Yritykset ovat uskaltaneet palkata enemmän työntekijöitä, kun yritysten ja kansalaisten luottamus on noussut viime vuodesta huomattavasti.

Orjasniemi sanoo, että myös aktiivimallilla ja kilpailukykysopimuksella on ollut jonkinlainen vaikutus työllisyyden kohentumiseen.

-Luultavasti ne ovat hieman vaikuttaneet työllisyyslukuihin, mutta kuinka paljon, sitä on mahdotonta sanoa. Tärkein tekijä työllisyyden parantumisessa on kasvavalla taloudella.

Orjasniemi pitää erityisen positiivisena, että uusia työpaikkoja on syntynyt varsinkin teollisuuteen. Niillä on suuri merkitys kansantalouden kannalta, koska teollisuuden työpaikoista syntyy suuri arvonlisäys esimerkiksi palveluammatteihin verrattuna.

Teollisuuden lisäksi työpaikkojen määrä on lisääntynyt etenkin terveys- ja sosiaalipalveluissa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa.

Orjasniemi arvioi, että parantunut työllisyystilanne saattaa johtaa joillakin aloilla paineisiin nostaa palkkoja.

Orjasniemi arvioi, että parantunut työllisyystilanne saattaa johtaa joillakin aloilla nopeampaan palkkojen kasvuun. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi rakennusalalla.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti