Uutiset

Työmarkkinoilla muhii yllätys: viennin palkkaratkaisua yritetään rakentaa jo ennen juhannusta

Helsinki, Lännen Media

Työmarkkinoilla muhii Lännen Median tietojen mukaan yllätys.

Työnantajia edustavat Teknologiateollisuus ja Kemianteollisuus saattavat neuvotella työntekijöitä edustavien sak:laisten Metalliliiton, Puuliiton ja Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:n kanssa vientialojen palkkaratkaisun vielä ennen juhannusta.

Neuvotteluiden aloittamista yritetään työmarkkinalähteiden mukaan sen jälkeen, kun Metalliliitto, Puuliitto ja TEAM ovat 17. ja 18. toukokuuta päättäneet uuden teollisuusliiton perustamisesta.

Metalliliitossa asiasta päättää ylimääräinen liittokokous. Puuliitossa ja TEAM:ssa päätös tehdään liiton valtuustossa.

Teollisuusliitto ry:n (ruotsiksi Industrifacket rf.) perustamista pidetään lähes varmana.

Perustamispäätöksen jälkeen nykyisten ammattiliittojen johtajat voisivat istua neuvottelupöytään Teknologiateollisuuden ja Kemianteollisuuden kanssa.

Osapuolet yrittäisivät neuvotella vientisektorille seuraavan työmarkkinaratkaisun eli sopia mahdollisista palkankorotuksista ja sopimuskauden pituudesta. Yhteisesti sovittaisiin niin sanotusta kustannusraamista, jota ei ylitettäisi yhdessäkään Teknologiateollisuuden ja Kemianteollisuuden työehtosopimuksessa.

Työehtosopimuksiin tehtävät tekstimuutokset saattaisivat vaihdella alakohtaisesti, mutta niiden taloudelliset kustannusvaikutukset eivät saisi ylittää yhdessä sovittua ylärajaa.

Hyvää neuvotteluaikaa olisi ainakin juhannukseen asti eli noin kuukauden ajan. Juhannusaatto on perjantaina 23. kesäkuuta.

Jos neuvottelut alkavat ja niissä päästään ratkaisuun, Suomeen syntyisi jo ennen juhannusta pienimuotoinen vientitupo eli vientialojen työmarkkinaratkaisu. Sen sisältämä palkkaratkaisu määrittäisi todennäköisesti koko syksyllä alkavan työmarkkinoiden liittokierroksen palkankorotusvaran, eli vaikutukset ulottuisivat myös julkisen sektorin neuvotteluihin.

”Vientitupo” neuvoteltaisiin alkukesän aikana, mutta sopimuskausi alkaisi vasta syksyllä. Ratkaisu kattaisi noin kaksi kolmasosaa Suomen tavara- ja palveluviennin arvosta. Sen piirissä olisi yli 200 000 palkansaajaa.

Neuvottelujen aikataulu johtaisi siihen, että liittokierrosta eivät avaisikaan alkusyksystä Metsäteollisuus ja Paperiliitto.

Työnantajia edustava Metsäteollisuus irtautui helmikuussa työantajien ja palkansaajien liittojen yhteisestä yrityksestä sopia niin sanotusta Suomen mallista eli vientialojen seuraavan palkkaratkaisun perusteista. Yhden irtioton jälkeen neuvottelut päättyivät kokonaan.

Metsäteollisuus haluaa saada etenkin paperiteollisuuden työehtosopimukseen isoja tekstimuutoksia, jotka mahdollistaisivat esimerkiksi ulkopuolisen työvoiman käyttöä nykyistä enemmän. Saadakseen työehtoihin lisää joustavuutta metsäalan työnantajat ovat ilmaisseet julkisuudessa valmiutensa palkankorotuksiin.

Alun perin Teknologiateollisuuden ja Metalliliiton piti neuvotella palkkaratkaisusta vasta metsäalan jälkeen.

Työmarkkinalähteiden mukaan pelkona on, että paperiteollisuuden verrattain suuret nimelliskorotukset johtaisivat suuriin uutisotsikoihin, vaikka ne olisivat hyvitystä työehtojen pysyvästä muuttamisesta. Tällöin metalliteollisuuden pääluottamusmiehillä olisi vaikeuksia perustella omalle jäsenistölleen, miksi sille ei olisi tulossa vastaavia palkankorotuksia.

Lännen Median haastattelemien työmarkkinalähteiden mukaan Teknologiateollisuuden ja Metalliliiton väliset neuvottelut olisivat todennäköisesti helpommat, jos ne käytäisiin toukokuun lopun ja kesäkuun aikana eli ennen Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välisiä neuvotteluita.

Suomen Pankin tuoreen ennusteen mukaan ansiotaso nousee Suomessa ensi vuonna 1,0 prosentilla ja vuonna 2019 1,6 prosentilla.

Maltilliset palkkaratkaisut ovat Suomen Pankin mukaan yhä edellytys kustannuskilpailukyvyn ja työllisyyden paranemiselle.

Teollisuudesta on Suomessa kadonnut vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen 90 000 työpaikkaa. (Lauri Nurmi – Lännen Media)

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic