Uutiset

Työntekijöiden osaaminen ei riitä älyteknologian käyttöön – Ministeriö ehdottaa työikäisille osaamistilejä tai -seteleitä

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan noin miljoonan suomalaisen työikäisen osaamista on kehitettävä.
Työntekijöiden osaaminen uhkaa jäädä älyteknologian kehityksen jalkoihin. Osaamisen kehittämiseen on ehdotettu osaamistiliä tai -seteliä.

Koulutuksen ja teknologian välillä on meneillään kilpajuoksu, jossa digitaaliset teknologiat ovat kirineet johtoon.

Konsulttiyhtiö Accenturen ja nuorten G20-maiden yrittäjien yhdessä laatiman tuoreen raportin mukaan työntekijöiden osaamisvaje uhkaa vesittää älyteknologioille asetetut kasvuodotukset.

Raportissa esitetään, että teknologioiden taloudelliset hyödyt ovat vaarassa jäädä toteutumatta oppilaitosten ja yritysten vanhentuneiden sekä riittämättömien koulutusohjelmien vuoksi. Jos uusiin oppimismenetelmiin ei investoida, älykkäiden teknologioiden tuomasta arvioidusta bruttokansantuotteen kasvusta jopa 11,5 biljoonaa dollaria on vaarassa jäädä toteutumatta 14:ssä G20-maassa seuraavien kymmenen vuoden aikana.

G20 sisältää maailman 19 rikkainta maata sekä edustuksen Euroopan unionista.

Osaamiset ja organisaatiot -yksikön johtaja Terhi Mäkelä Accenturesta toteaa nykyisten opetusmenetelmien olevan auttamatta vanhentuneita. Oppimiseen on hänen mukaansa olemassa parempia keinoja.

– Moni tulevaisuudessa tärkeä työelämätaito opitaan parhaiten käytännössä harjoittelemalla ja itse tekemällä. Työnantajien pitää lähteä rohkeasti uudistamaan työntekijöiden koulutusta kokemuksellisen oppimisen avulla.

Osaamisvaatimusten muuttuminen on varmaa

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kesäkuussa, että noin miljoonan suomalaisen työikäisen osaamista on kehitettävä.

Osmo Soininvaaran (vihr.) johtama työryhmä luovutti kesäkuussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.)Tekoälyajan työ -raportin, jossa jokaiselle Suomen työikäiselle ehdotettiin osaamistiliä tai -seteliä. Sillä työntekijä voisi hankkia tarvitsemaansa koulutusta koulutuspalvelujen tarjoajilta ja kehittää näin osaamistaan.

Myös työttömillä, työelämän ulkopuolella olevilla työikäisillä ja yrittäjillä olisi oikeus tähän kouluttautumiseen.

– Teknologian kehitys muuttaa nykyisiä töitä ja ammatteja. Osa työtehtävistä katoaa ja uusia syntyy. Robotista tai tekoälystä tulee uusi työkaveri, joka hoitaa rutiiniluonteiset tehtävät, Lintilä totesi tuolloin.

Töiden ja osaamisvaatimusten muuttuminen on ministerin mukaan varmaa.

– Työuran aikaisen osaamisen kehittäminen on keskeinen vastaus muutoksen hallintaan. Koulutuksen kysyntälähtöiselle kehittämiselle raportissa esitetty osaamistili tarjoaisi mielenkiintoisen mahdollisuuden.

Työryhmän mukaan tarvitaan myös toimenpiteitä, joiden avulla ihmiset siirtyvät heidän osaamistaan paremmin vastaaviin ja tuottavampiin tehtäviin ja työpaikkoihin. Näin työpaikkoja vapautuu myös työmarkkinoille tuleville.

Uusimmat

Fingerpori

comic