Uutiset

Työryhmä: Lapsi voi olla osa kahta ruokakuntaa – Lapsilisien maksu molemmille vanhemmille vaatisi lakimuutoksen

Lasten vuoroasumisjärjestelyiden onnistuminen lasten edun mukaisesti vaatii monelta osin lakimuutoksia, mutta myös nykylain parempaa tuntemista.

Eroperheiden vuoroasumisjärjestelyitä selvittänyt työryhmä luovutti oman raporttinsa torstaina perhe- ja perusministeri Annika Saarikolle (kesk.) ja oikeusministeriö Antti Häkkäselle (kok.).

Työryhmän esityksen mukaan esimerkiksi lapsilisät tai asumistuet voitaisiin maksaa molemmille vanhemmille.

Työryhmä esittää, että vuoroasumisjärjestelyistä tehtäisiin virallinen merkintä väestörekisteriin. Tällöin erilaisten etuuksien jakaminen molempien vanhempien kesken olisi mahdollista.

-Kesäkuussa annettava huoltajatapaamislaki tunnistaa ensimmäisen kerran lain tasolla vuoroviikkoasumisen olemassa olon. Nyt tehty raportti on jatkoa sille, miten muu lainsäädäntö tulee sitä, että lapsi elää arkeaan kahdessa kodissa, Saarikko sanoo Lännen Medialle.

Yksi työryhmän ehdotuksista on ruokakunnan käsitteen muuttaminen. Työryhmän mukaan käsitettä pitäisi muuttaa siten, että lapsi voisi asua virallisesti kahdessa eri asunnossa ja olla kahden ruokakunnan jäsen.

Muutos vaikuttaisi muun muassa asumistuen maksamiseen. Asumistukea tarvitseva vanhempi voisi tällöin hankkia lapsen arjen kannalta paremman asunnon.

Saarikon mukaan lapsen edun toteutuminen vuoroasumisessa ei vaadi pelkästään isoja lakimuutoksia, vaan vuoroasumisjärjestelyiden onnistumista voidaan tukea jo nykylain paremmalla tuntemisella ja paremmalla tiedottamisella.

-Itse haluan korostaa, että koko selvitystyön juuri on se, että lapsi- ja perhepalveluissa pitää nostaa eroperheiden tuki paremmin esille. Erovanhempien ja vuoroasumisjärjestelyitä voidaan tukea jo nyt kuntien ohjeistuksella ja vanhempien informoimisella.

Kahden kodin lapset eivät näy tilastoissa

Suomessa ei ole tarkkaa tilastoitua tietoa sitä siitä, kuinka monessa perheessä lapset elävät kahden kodin arkea.

Muutosten kustannusvaikutusten arvioimiseksi asiasta tarvitaan edelleen jatkoselvityksiä.

-Työryhmä törmäsi siihen, että me emme tiedä, miten paljon tällaisia perheitä on. Silloin ehdotusten vaikutusarviointeja on vaikea tehdä, joten tarvitsemme asiasta jatkoselvityksiä, Saarikko sanoo.

Vuoroasumisjärjestely tarkoittaa tilannetta, jossa eroperheen lapsi asuu vuoroviikoin jomman kumman vanhemman luona.

Työryhmän työ katsoo, että tällaisessakin järjestelyssä lapsen edun toteutuminen on ensisijainen tavoite.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic