Uutiset

Työryhmä: Polttoaineveron korotus selvästi tehokkain tapa vähentää autoilun päästöjä

Liikenteen verotusta selvittänyt työryhmä parantaisi päästöohjauksen tehokkuutta siirtämällä päästöohjauksen painopistettä ajoneuvoveron perusverosta polttoaineveroon. Kuva: Tomi Vesaharju

Liikenteen verotusta selvittänyt työryhmä parantaisi päästöohjauksen tehokkuutta siirtämällä päästöohjauksen painopistettä ajoneuvoveron perusverosta polttoaineveroon.

Työryhmä suosittaa tämän toteuttamista siten, että polttoaineveroa korotettaisiin ja ajoneuvoveron perusveroa alennettaisiin keventämällä sen päästöporrastusta.

Ajoneuvoveron päästöohjaus lievenisi, mutta kokonaisuudessaan verotuksen kautta toteuttava päästöohjaus kasvaisi polttoaineveron veronkorotuksen takia.

–  Päästöt vähenisivät, koska polttoainevero vaikuttaa ajoneuvoveroa enemmän kuluttajien polttoaineen kulutusta koskeviin päätöksiin ja käyttäytymisvaikutukset kohdentuvat niihin autoilijoihin, joiden päästövähennyspotentiaali on suurin, raportissa todetaan.

Sähköautojen hankintaan kannustaa työryhmän mukaan paremmin ostohetkellä maksettavan autoveron alentaminen kuin ajoneuvoveron taso, jonka kuluttajat ovat heikommin huomioon auton hankintahetkellä. Ryhmän mukaan sähköautojen autoveroa voitaisiin alentaa ja ajoneuvoveroa korottaa kannustimien parantamiseksi.

Valtiovarainministeriön työryhmä on tarkastellut, missä määrin päästöjä voitaisiin vähentää eri verojen painopistettä ja verorakennetta muuttamalla ilman, että kotitalouksien verorasitus keskimäärin nousee.

Ajoneuvovero toimii verotulojen paikkaamisessa

Toisaalta työryhmä toteaa, että vaikkei ajoneuvovero ole päästöohjauksessa tehokas ohjauskeino, voi sillä olla merkitystä kuitenkin puhtaasti verotuloja tuottavana fiskaalisena verona. Liikenteen verotulojen arvioidaan laskevan jo lähivuosina merkittävästi etenkin liikenteen sähköistymisen vuoksi.

–  Jos liikenteen verotuloista halutaan pitää kiinni, ajoneuvovero ja sen tasakorotus ovat hallinnollisesti tehokkaita ja yksinkertaisia tapoja kerätä verotuloja, raportissa todetaan.

Vuoteen 2025 mennessä liikenteen verotuottojen ennustetaan alenevan nimellisesti noin 0,4 miljardilla eurolla ja reaalisesti noin 0,8 miljardilla eurolla. Työryhmä toteaa, että nykyisellä hiilidioksidipäästöihin perustuvalla verotuksella verotuottojen alenemaa voidaan korvata melko rajallisesti.

Työryhmä on tarkastellut myös ajokilometreihin perustuvaa verotusta liikenteen veropohjan turvaamiseksi pidemmällä aikavälillä. Se katsoo kuitenkin, että kilometriverotukseen liittyy huomattavia epävarmuuksia, joiden vuoksi edellytyksiä tällaiseen verotustapaan siirtymiselle ei toistaiseksi ole. Paikannukseen perustuvaan verotukseen liittyy vaikeita kysymyksiä tietosuojasta.

Työryhmä toteaa, että kilometriverotukseen on ollut kiinnostusta monissa maissa, mutta missään ei vielä ole käytössä valtakunnallista henkilöautojen paikannukseen perustuvaa verojärjestelmää.

Uusimmat

Fingerpori

comic