Uutiset

Työttömyysetuuden leikkaus koskettaa eniten iäkkäitä miehiä — aktiivisimmat työttömät nuoria ja asuvat Keski-Pohjanmaalla

Kelan tänään julkaistujen tulosten perusteella työttömien aktiivisuudessa on isoja alueellisia eroja. Kunnallisen tilaston pohjalla on Tervo, jossa jopa 77 prosenttia työttömistä ei täyttänyt aktiivisuusehtoa. Sen sijaan Punkalaitumella jopa 88 prosenttia työttömistä onnistui säilyttämään työttömyysetuutensa ennallaan.

Maakunnallisesti erot eivät ole yhtä suuria. Aktiivisin maakunta on Keski-Pohjanmaa, jossa 62 prosenttia työttömistä täytti aktiivisuusehdon. Sen sijaan Pohjois-Savossa vastaava luku oli 43 prosenttia.

Vähiten aktiivisia ovat ikääntyneet sekä miehet. Tilastot tukevat Kelan aiempia havaintoja, joiden mukaan aktiivisimpia ovat nuoret sekä naiset. He ovat jo ennen aktiivimallia tehneet eniten osa-aikatöitä.

Vain vajaa neljännes 60–64-vuotiaista miehistä täytti aktiivisuusvelvoitteen, samanikäisistä naisista puolestaan reilu 30 prosenttia täytti aktiivisuusehdon. Tätä vanhemmista miehistä kukaan ei täyttänyt aktiivisuusehtoa ja naisistakin vain 40 prosenttia.

Kaikkein nuorimmat, 15–19-vuotiaat, olivat tilastoissa aktiivisimmat ja heistä lähes kolme neljäsosaa täytti aktiivisuusehdon.

Kelassa on varauduttu siihen, että tuoreet päätökset voivat lisätä työmäärää, sillä päätösten odotetaan poikivan valituksia. Jokainen, jolla aktiivisuusehto ei ole täyttynyt, voi itse päättää selvittääkö hän oikeuttaan toimeentulotukeen. Kelan sivuilla on sitä varten laadittu laskuri.

Tänään julkaistun ensimmäisen tarkastelujakson aikana vain puolet työttömyysturvaa saavista Kelan asiakkaista täytti aktiivisuusehdot. Kela tarkasteli noin 187 400:n työttömyysturvaa saavan henkilön aktiivisuutta, ja tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella heistä noin 93 000 henkilöä täytti aktiivisuusehdon.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti