Uutiset

Useampi kuin joka kymmenes duunarinainen kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään

Iskut ja uhkailut tulevat yleensä asiakkailta ja niiden kohteena on tarjoilija, hoitaja tai myyjä

Useampi kuin joka kymmenes SAK:laisilla aloilla työskentelevistä naisista on kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa työelämässä viimeisen vuoden aikana.

SAK:n työolobarometrin mukaan duunarialoilla työskentelevistä naisista kuusi prosenttia on joutunut useita kertoja ja viisi prosenttia kerran väkivallan tai sen uhan kohteeksi työssään viimeisen vuoden aikana.

Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdistuu barometrin mukaan kaksi kertaa useammin naistyöntekijöihin kuin miehiin.

Suurin osa väkivallasta tulee SAK:n lakimiehen Paula Ilveskiven mukaan asiakkailta. SAK:laisilla aloilla väkivaltaa kohtaavat esimerkiksi lähihoitajat, myyjät ja tarjoilijat.

Huonoin tilanne on SAK:laisten ammattiliittojen jäsenille tehdyn tutkimuksen mukaan julkisella sektorilla ja yksityisellä palvelualalla. Vähäisintä väkivallan uhka on teollisuus- ja kuljetusaloilla.

– Sukupuolittuneet ammatit selittänevät suuren osan sukupuolten välisestä erosta väkivallan kokemisessa. Myös muut tutkimukset tukevat kyselymme tulosta siitä, että naiset kohtaavat väkivaltaa miehiä enemmän työelämässä, miehet puolestaan vapaa-ajallaan, Ilveskivi kertoo tiedotteessa.

Täsmällisempää lainsäädäntöä tarvitaan

Sunnuntaina vietetään YK:n kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää.

– Väkivaltaan on puututtava nykyistä täsmällisemmällä lainsäädännöllä, kun pehmeämmät keinot ovat osoittautuneet riittämättömiksi, Ilveskivi vaatii.

– Asian ympärillä on jo istunut useita työryhmiä, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Nyt olisi viimein aika saada konkreettista edistystä aikaan ja varmistaa jokaiselle turvalliset ja terveelliset työolosuhteet ilman väkivaltaa tai sen uhkaa.

Ensi kesänä kansainvälisen työjärjestön ILO:n työkonferenssissa jatketaan neuvotteluita häirinnän ja väkivallan kieltäväksi yleissopimukseksi.

Suomen suurin palkansaajajärjestö toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta sopimus syntyisi.

– Hallituksilla ja työnantajilla on ensi kesänä mahdollisuus osoittaa maailmanlaajuisesti halunsa kitkeä naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä työelämässä. Se olisi hyvä alku laajemmalle naisrauhalle ja sukupuolten tasa-arvolle, SAK:n lakimies huomauttaa.

SAK:n työolobarometrin aineisto on kerätty helmi-maaliskuussa 2018. Tutkimuksen tehnyt Kantar TNS Oy haastatteli yhteensä 1 202 SAK:laista liittojen jäsentä. LM-FL

Uusimmat

Fingerpori

comic