Uutiset

Uudenkylän kaavaehdotusnähtäville Forssassa

FORSSA Forssan kaupunginhallitus päätti eilen asettaa
nähtäville Uusikylä I A -asemakaavaluonnoksen pyytäen siitä samalla
lausunnot Hämeen ja Uudenmaan ely-keskuksilta, Museovirastolta sekä Hämeen
liitolta.

Kaava-alueeseen kuuluu myös Forssan Kirjapaino Oy:n
omistama alue Esko Aaltosen kadun molemmin puolin. Kaupunki on käynyt pitkään
kaavakeskusteluja yrityksen kanssa. Kaavaluonnoksessa ei ole nykyisen
tehdaskiinteistön osalta määritelty mahdollisen uudisrakentamisen suuntaa tai
sijoittumista. Kaavaluonnoksen mukaan alue varattaisiin asuntorakentamiseen.
Rakennusten sijoittelu tullaan aikanaan tutkimaan
rakennuslupavaiheessa.
Esko Aaltosen kadun, Oikokadun ja Yhtiönkadun
sisään jäävän alueella rakennusalat sijaitsisivat nykyisten paikoille
niitä väljentäen. Lisäksi talousrakennusten rakennusala on määritelty
sivurakennuksen rakennusalaksi. Luonnoksessa on määritelty mm.
rakennuskorkeudet ja kattokulmat.

Seppo Pessinen
Kaavaluonnoksessa
moottoriajoneuvoliikenne Oikokadulta asuinalueelle kiellettäisiin.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic