Uutiset

Uudet valtuutetut ovat ilmoittaneet valtaosin pikkubudjetteja – alarajan alla ei tarvitse selvittää

Valtaosa kuntavaalien vaalirahailmoituksensa jo jättäneistä on ilmoittanut kampanjansa rahoituksen jääneen alle 800 euron.

Sunnuntaiaamupäivään mennessä kerättyjen vaalirahailmoitusten perusteella näin on ilmoittanut yli 8 100 kaikista runsaasta 10 200:sta ilmoituksen jättäneestä. Tämä vastaa noin 80 prosentin osuutta ilmoittajista.

Tiedot on kerätty vaalirahoitusvalvonta.fi-sivuston aineistoista. Sivustoa ylläpitää Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).

Vuoden 2012 kuntavaaleissa prosenttiosuus oli kutakuinkin sama kuin tällä hetkellä kevään kuntavaaleissa.

800 euron raja on merkittävä, koska jos vaalirahoitus on jäänyt summan alle, ei kampanjakuluja tai -rahoitusta tarvitse selventää.

Toisaalta jo ilmoituksensa jättäneiden joukossa on myös varavaltuutettuja ja valtuutettuja, jotka ovat eritelleet alle 800 euronkin rahoitukset. Näin ei tarvitsisi lain mukaan tehdä.

Heitä oli sunnuntaina vajaa tuhat. Tällöin alle 800-euroisten kampanjoiden osuus nousee jo lähes 90 prosenttiin.

Lukumäärät ja osuudet tulevat vielä muuttumaan, koska kevään 2017 kuntavaalien rahoitusilmoituksen jättöaikaa on vielä noin kaksi viikkoa.

800 euron alaraja tuli ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin vuonna 2010. Pelkkä kirjallinen vakuutus riittää kuntavaaleissa, jos kampanjan rahoitussumma jää tuon alle.

Vaalirahoitusta valmistellut asiantuntija, ministeri Lauri Tarasti kertoo Lännen Medialle, että hän kannatti aikoinaan 800 euron rajaa lakiin, jotta vähäiseen rahoitukseen ei tarvitsisi valvonnassa keskittyä.

Raja on hänen mukaansa edelleen hyvä olla, vaikka sen varjolla voi ehdokas jättää erittelemättä omaa vaalirahoitustaan. Eduskuntavaaleissa alaraja on 1 500 euroa.

-Tietysti on selvä, että kun pannaan rasti ruutuun, niin ehdokas antaa vakuutuksen, että summan pitäisi olla oikein, hän kertoo.

Tarasti ei silti usko, että lisävalvontaa rajan noudattamiselle tulisi vähäisten resurssien vuoksi.

-Tämä ei ole, eikä koskaan tule olemaankaan pelkkä lainsäädäntökysymys. Tässä on myös kysymys kunkin ehdokkaan moraalista.

Huhtikuussa järjestettyjä kuntavaaleja koskevat vaalirahailmoituksen pitää jättää 12. kesäkuuta mennessä Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Kuntavaaleissa ilmoitusvelvollisia ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, ja heitä on vaalirahoitusvalvonta.fi-sivustolta laskettuna yhteensä yli 17 000. Kunnanvaltuutettuja valittiin 8 999.

Ehdokkaat ovat myös voineet jättää vaalirahoituksestaan vapaaehtoiset ennakkoilmoitukset. Ennakkoilmoitusten perusteella Suomen kallein kampanja oli Helsingin pormestariksi nousevalla Jan Vapaavuorella (kok.).

Hänen kampanjansa maksoi ennakkoilmoituksen perusteella lähes 60 000 euroa. Vapaavuoren vaali-ilmoitusta ei sunnuntaina ollut vielä nähtävillä vaalirahoitusvalvonta.fi-sivustolla.

Lännen Median laskelmien mukaan noin 59 prosenttia Ilmoitusvelvollisista on aamupäivään 28.5. mennessä jättänyt ilmoituksensa VTV:n sähköisen aineiston mukaan. Lukuun eivät sisälly mahdolliset postitse tulleet ilmoitukset.

Yli 800 euroa maksaneiden kampanjoiden keskimääräinen rahoitus oli noin 1 222 euroa ja keskimääräinen ehdokkaan oma rahoitus noin 1 021 euroa.

Vaalirahailmoitukset ovat Suomessa julkisia.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic