Uutiset

Uusi tutkimus osoittaa: Afrikka ei kykene kitkemään nälkää YK:n tavoitteen mukaisesti

Uusimmassa Nature-tiedelehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, ettei Afrikka kykene etenemään YK:n asettamien tavoitteiden mukaisesti ja poistamaan nälkää mantereelta vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus oli poikkeuksellisen tarkka, sillä Afrikan nälkätilannetta kartoitettiin jopa kyläkohtaisella tarkkuudella.

Jokaisessa Afrikan maassa on myös vähintään yksi alue, jossa tavoite tulee toteutumaan.

Nature-lehden julkaisemat uudet kartat perustuvat kahteen laajaan tutkimukseen. Professori Simon Hayn johtama tutkijaryhmä selvitti lasten aliravitsemusta ja hedelmällisessä iässä olevien naisten osallistumista koulutukseen vuosien 2000–2015 välisenä aikana. Kehitystä tarkasteltiin 51 maassa eli lähes jokaisessa Afrikan valtiossa.

YK päätti suuressa kehityslinjakokouksessaan vuonna 2000 yhdeksi vuosituhattavoitteekseen äärimmäisen nälän puolittamisen maailmassa. Tavoitteiden vertailukohteeksi otettiin maailman tila vuonna 1990.

Nälänhädän määrä on saatu lähes puolitettua myös Afrikassa vuosina 1990–2015.

Synkin tilanne on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Alueella on kyliä, joiden kaikki lapset ovat liian lyhyitä ikäisikseen.

Nälän kitkeminen on tärkeää, sillä aliravitsemus vaikuttaa kasvun ja kehityksen lisäksi oppimiskykyyn ja jaksamiseen. Äitien kouluttaminen parantaa mahdollisuuksia ehkäistä lasten nälkiintymistä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa Afrikassa

Kansainvälisen lastensuojelujärjestön Planin humanitaarisen työn koordinaattori Elinor Bradshaw kertoo, että Afrikassa vallitsevaan nälkään on ainakin kaksi syytä.

-Ilmastonmuutos on yksi pääongelma Afrikassa. Viljelykaudet muuttuvat, eivätkä kyläyhteisöt pysty luottamaan siihen, että saavat tietyn sadon ja osan siitä säästöön. Ennen pystyttiin laskelmoimaan, Bradshaw mainitsee.

-Toinen asia on köyhyys, joka estää perheitä hankkimasta monipuolista ravintoa.

Suuri osa Afrikan väestöstä on maanviljelijöitä, ja useilla perheillä on takapihallaan pieni maa-alue viljelyä varten.

Ilmastonmuutos vaikuttaa sää- ja viljelyolosuhteisiin. Samassa maassa voi olla toisessa paikassa tulva ja toisessa äärimmäinen kuivuus. Viljelyyn ei voida enää luottaa, ja siksi monet muuttavat kaupunkeihin etsimään elantoa.

-Kun pienviljelytoiminta vaikeutuu, perhe, tai osa perheestä, muuttaa kaupunkeihin. Joissakin kylissä saatetaan nähdä ainoastaan isovanhemmat, äidit ja tytöt pelloilla. Pojat on lähetetty kouluihin ja isät ovat kaupungissa etsimässä töitä.

Valistamalla löytyy uusia keinoja

Plan on ollut mukana neuvomassa maanviljelijöitä siinä, minkälaisia kasveja kannattaa kasvattaa ilmaston muuttuessa ja sateiden vähentyessä. Matalan koulutustason vuoksi tietoutta ei ole syrjäseuduilla riittävästi.

-Viljelijöiden tietoutta monipuolistetaan. Kerrotaan, minkä tyyppiset siemenet soveltuvat viljelyyn parhaiten, kun sataa tai on kuivuutta. Jos he ovat tottuneet viljelemään vehnää, niin tavallisen lajikkeen sijasta viljelläänkin olosuhteisiin kehitettyä lajiketta.

Perheet saavat myös terveyspalveluja ja neuvontaa, joilla puututaan esimerkiksi lasten aliravitsemukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään imettäviin ja raskaana oleviin äiteihin sekä alle viisivuotiaisiin lapsiin.

-Käytännössä esimerkiksi lapsia punnitaan, ja jos lapsi on aliravittu, äidille annetaan ravitsemusneuvoja.

Kovan työn tuloksena oloja on saatu myös parannettua useissa Afrikan maissa. Bradshawn mukaan puhdasta vettä on saatavilla yhä useammissa paikoissa.

-Hygienian taso on kohentunut ja tämän myötä taudit ovat vähentyneet.

Plan on yksi tunnetuista kansainvälisistä järjestöistä, jotka tekevät työtä Afrikassa perheiden olojen parantamiseksi. Kansainvälinen Plan International toimii 75 maassa ympäri maailmaa. Järjestö tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Nälänhätä maailmassa

Joka yhdeksäs ihminen menee nukkumaan nälkäisenä joka ilta.
Aliravittuja maailmassa on noin 795 miljoonaa. Heistä kaksi kolmasosaa asuu Aasiassa.
Kehitysmaissa joka kuudes alle 5-vuotias lapsi on aliravittu.
Pahinta nälänhätä on Afrikan keski- ja eteläosissa, Lähi-idässä, Papua-Uusi-Guineassa, Laosissa ja Guatemalassa.
Kriittisiä alueita ovat myös Etelä- ja Itä-Aasia.
Lapsuusajan aliravitsemuksen ongelmat
Aliravitun lapsen tuhat ensimmäistä päivää aiheuttavat ongelmia fyysisen ja psyykkisen kehityksen kanssa.
Aliravitsemuksella on myös pitkäaikaisia pysyviä vaikutuksia, kuten heikentynyt hedelmällisyys ja korkea riski ylipainoon myöhemmin elämässä.
Nälkää nähneet lapset ovat alttiita tulehduksille ja heidän terveytensä on huono.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic