Uutiset

Vahinkoja aiheuttavista harmaahylkeistä aletaan ehkä maksaa tapporahaa – metsästyksestä ja käsittelystä voisi saada tukea 450-650 euroa

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksella on tarkoitus saada metsästettyä kalastuselinkeinolle haittaa aiheuttavia hyljeyksilöitä. Nyt jarruna on EU:n hyljetuotteita koskeva myyntikielto.
Harmaahylkeen eli hallin aiheuttamia vahinkoja sekä konfliktia voitaisiin ministeriön ehdotuksen mukaan hillitä maksamalla haittayksilöiden poistamisesta taloudellista tukea. Kuva: Kari Suni

Kalastusvahinkoja aiheuttavista harmaahylkeestä eli hallista saatetaan ryhtyä maksamaan Suomessa tapporahaa.

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksessa hylkeen metsästämiseen ja saaliin käsittelyyn ryhdyttäisiin antamaan taloudellista avustusta. Sillä on tarkoitus lisätä kalanpyydyksiin ja kalankasvattamoihin erikoistuneiden hallien poistamista luonnosta.

Tuki katsotaan tarpeelliseksi, sillä hyljetuotteiden markkinointi on EU:ssa kielletty, mikä vähentää innokkuutta hallinmetsästykseen.

Tavoitteena haittayksilöiden poistaminen

Luken tutkimusten mukaan esimerkiksi rysistä vievät usein kaloja samat yksilöt. Valtaosa niistä on uroksia.

Ministeriön muistion mukaan juuri näiden yksilöiden metsästäminen vähentäisi olennaisesti kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheutuvia haittoja. Tavoitteena on myös opettaa muita hylkeitä karttamaan kalanpyydyksiä ja kasvatusaltaita.

– Tämä pienentäisi olennaisesti hyljekantojen kasvusta kalatalouden elinkeinoille aiheutuvia vahinkoja ja rajoittaisi niistä johtuvaa konfliktia, ministeriö toteaa.

Myyntikielto hillitsee metsästysintoa

Hallinmetsästys on nykylainsäädännön mukaan mahdollista, eikä luvistakaan ole pulaa.

Ongelmaksi sen sijaan näyttää muodostuneen ammuttujen hylkeiden käsittely, kun hyljetuotteiden myynti ei ole sallittua. Ministeriön mukaan tämä on vähentänyt halukkuutta hallinmetsästykseen.

Ehdotuksen mukaan kaupalliselle kalastajalle tai kalankasvatusyritykselle maksettavalla avustuksella katettaisiin myös saaliin kuljettamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä aiheutuvia kuluja.

Hylkeet hautaan tai laitokseen

Tukea tarjottaisiin ainoastaan kalastuselinkeinolle, ei yleiseen hylkeenmetsästykseen.

Lisäksi maksu kohdistettaisiin vain vahinkoa aiheuttaneen harmaahylkeen poistamiseen kalanpyydyksestä, kalankasvatuslaitoksesta tai näiden välittömästä läheisyydestä. Tästä olisi laadittava selvitys.

Asianmukaiseksi loppukäsittelyksi katsottaisiin sekä hautaaminen että käsittely teuraseläimiin ja eläinjätteisiin erikoistuneessa laitoksessa. Siitä olisi saatava myös todistus.

Yhden hallin metsästämisestä, kuljettamisesta ja loppukäsittelystä maksettaisiin yhteensä 450-650 euroa.

Asetusluonnos on juuri lähetetty lausuntokierrokselle, ja järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vielä kuluvana keväänä.

Uusimmat

Fingerpori

comic