Uutiset

Vaihtelevat työajat kuormittavat vuorotyöläisten perhearkea – "Pienet koululaiset väliinputoajia"

Vanhempien epätyypillisinä työaikoina tekemä työ hankaloittaa arkea etenkin pienten koululaisten perheissä. Kaikkein eniten arkea kuormittavat työaikojen ennakoimattomuus ja ylityöt lyhyellä varoitusajalla.

Suomalaisesta aikuisväestöstä noin joka kolmas tekee jonkinlaista epätyypillistä työaikaa. Teollisuudessa ja terveydenhoitoalalla etenkin iltavuoron jälkeiset aamuvuorot ovat haastavia lastenhoitojärjestelyjen kannalta. Palvelualoilla ja erityisesti kaupan alalla perheitä kuormittavat työaikojen epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus, sanoo Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori

Anna Rönkä.

Palvelualan ammattiliitto Pam selvitti kaupan alan perheellisille tammi-helmikuussa tehdyssä kyselyssä sitä, miten kaupan aukioloaikojen vapauttaminen oli vaikuttanut työntekijöiden työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista 2 300 perheellisistä kertoi harkinneensa irtisanoutumista tai jopa joutuneensa irtisanoutumaan uudistuksen jälkeen perhesyistä.

– Kaupan alalla ongelmana on se, että työvuorot saattavat tulla lyhyellä varoitusajalla, jolloin lapselle ei välttämättä järjesty hoitopaikkaa, sanoo liiton sosiaalipoliittinen asiantuntija

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

.

Vanhempia voitaisiin hänen mukaansa tukea perheet huomioivalla työaikojen suunnittelulla sekä tarjoamalla vuorohoitopaikkaa myös niille kouluikäisille lapsille, joiden vanhemmat ovat vuorotyössä.

– Epätyypillistä työaikaa tekevien vanhempien kouluikäiset lapset ovat vailla kunnan järjestämää lastenhoitoa. Yhteiskunnan ei pitäisi olettaa, että kouluikäinen, varsinkaan eka- tai tokaluokkalainen, pärjäisi yksin kotona iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Myös Rönkä pitää ongelmallisena sitä, ettei pienille koululaisille ole juuri tarjolla hoitopaikkoja vanhempien iltaan tai yöhön sijoittuvien työvuorojen ajaksi.

– Etenkin pienet koululaiset, joiden vanhemmat tekevät epäsäännöllistä työaikaa, ovat tässä kuviossa väliinputoajia. Poliittiset päätöksentekijät eivät ole valitettavasti näkevinään tätä ongelmaa, vaikka työelämä muuttuu yhä enemmän epätyypilliseksi, Rönkä sanoo.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic